Meist

Tere tulemast Gaia Kooli!

Gaia Kool on 2014. aasta septembris tegevust alustanud erakool, mille eesmärk on pakkuda õpilastele mitmekülgset haridust viisil, mis arvestab ning toetab igaühe individuaalset eripära.

Õppetöös järgime riiklikku õppekava, kuid kasutame palju õuesõppe ja projektiõppe võimalusi. Kooli õppesuundadeks on loodusõpe ja pärimuskultuur. Võõrkeelte õpe algab esimesest klassist.

Gaia Kool tahab pakkuda õpilastele lapsesõbralikku haridust kodulähedases koolis.  Seetõttu avame klasse erinevates Eesti piirkondades. Õppeaastal 2016/17 on  avatud klassid Tallinnas ja Mõisamaal. Põltsamaa Ühisgümnaasiumis on avatud Gaia õppesuunas 1.klass.  Ettevalmistamisel on klassi avamine  Harjumaal.

MTÜ Gaia Hariduse Selts järgib oma tegevuses Vabaühenduste Eetikakoodeksi põhimõtteid (http://www.ngo.ee/eetikakoodeks).

Styling Reset settings
Demo Site
Layout Style
Colors
  • Base 1
  • Base 2
  • BG color
Background
Fonts (630+ fonts available in admin panel)