Annika Liivak
Annika Liivak
Klassiõpetaja

Olen Mõisamaal liitklassi õpetaja. Varem olen töötanud koolis bioloogia- ja geograafia õpetajana ning juhendajana loodushariduskeskuses Silma Õpikoda, kus viisin läbi õuesõpet igas vanuses lastele ja noortele.

Armastan lastega tegelemist ja nendega koos aja veetmist. Lapsed on minu suurimad õpetajad ja hindan seda, et klassiõpetajana on ka mul endal võimalus õppida ja areneda. Gaia kool loob selleks suurepärased võimalused, kuna siin märgatakse iga last ja arvestatakse nende isikupäraga.

Minu jaoks on tähtis, et inimene on teadlik keskkonnast, kus ta elab ja et side loodusega oleks ehe. Läbi looduse tundmise ja tunnetamise jõuavad lapseni kõik vajalikud teadmised ja kogemused iseendast ja seostest ning ühtekuuluvusest looduse ja maailmaga. Mul on suur au juhatada lapsi sel teadmiste ja tunnetuste teel.

Styling Reset settings
Demo Site
Layout Style
Colors
  • Base 1
  • Base 2
  • BG color
Background
Fonts (630+ fonts available in admin panel)