Erakoolide rahastamine
 • 0 comments

Nagu te ilmselt kõik teate, on praegu teravalt üleval erakoolide rahastamise teema.

Erakoolid on omavahel kohtunud ning asja on arutatud ka mitmete munitsipaalkoolide juhtidega. Põhimõtteliselt ei ole tegemist vaid erakoolide raha küsimusega vaid laiemalt perede haridusvalikute vabaduse küsimusega.

Meie seisukoht on , et kõik lapsed peavad olema võrdselt rahastatud ning erakoolide lapsi ei tohi selle eest karistada, et nende vanemad on otsustanud valida munitsipaalkooli asemel mõne teise kooli, mis ühtib paremini pere maailmavaatega.

Oktoobri alguses on aset leidmas koolijuhtide kogunemine, kus plaanitakse kirjaliku pööördumise koostamist ning avatud ühiskonnaõpetuse tundi Toompeal (mis võib olla ka avaliku laulupeo vormis). Samuti on ühe aktiivse lapsevanema eestvedamisel algatatud liikumine, millega oodatakse kõik lastevanemaid ühinema. Kogu tegevuse mõju on kõige tuntavam just siis, kui algatuse selja taga on vanemad, mitte lihtsalt erakoolide juhid. Seega  – palun lugege läbi allolev kiri ning asume toetama haridusvalikute vabadust!

 

Tere!

Haridus- ja Teadusministeerium (HTM) kavandab erakooliseaduse muudatust, millega soovitakse kaotada eraüldhariduskoolide tegevuskulude toetamise kohustus, mida on seni tehtud munitsipaalkoolidega võrdsetel alustel. Sellega satuvad koolid KOVi poliitiliste mängude meelevalda ning võib tähendada noorte ja väikeste koolide sulgemist. See muudatus mõjutab nii erakoole endid kui erakoolide õpilasi ja lapsevanemaid, kuna tekib surve õppemaksude tõstmiseks.
Erakooliseaduse muudatusega kaotatakse ka òppemaksu tõstmise piirang (senise regulatsiooni järgi ei või õppemaksu tõsta üle 10% aastas). Eelnõu esitatakse Riigikogu kultuurikomisjonile ilmselt oktoobri lõpus.

Koolipidajad on viimase 6 kuu jooksul teinud mitmeid pöördumisi asjaomaste riiklike struktuuride poole ja teevad seda edasi. Täna oleks vaja eelnõu vastu tegutsemiseks ka lapsevanemate abi ja toetust. Reaali kogukonna lapsevanemana olen kutsunud üles meie kogukonna asutatud erakooli Tallinna Kesklinna Põhikooli (192 õpilast) lapsevanemaid koonduma ühistegevuseks. Ligikaudu 10 lapsevanemat on leidnud valmidust ühistegevuseks päevas ca 2 tundi (baasmeeskond) ja 10 lapsevanemat nädalas vähemalt 2 tundi (tugimeeskond). Ülejäänud lapsevanemad paluvad ennast kursis hoida ja vajadusel aitavad kaasa meie ühiste huvide kaitsel. Oleme kogunud juba hulga infot, mida teiega jagada. Peamiselt rikutakse võrdse kohtlemise ja õigustatud ootuse printsiipi. Seda tehakse seejuures sellise kiirustamisega, mis näitab selget hoolimatust erakoolis õppivate perede suhtes.
Oleme saanud ka kinnitust ametliku teabepärnigu vastusena, et HTM-il puuduvad igasugused mõjuaanalüüsid, mida see toob kaasa meie peredele.

Teen üleskutse kõikide Eestis tegutsevate erakoolide/vabakoolide/kogukonnakoolide lapsevanematele koonduda koolikogukondi ühendavaks ühistegevuseks.

Eesmärk on tegutseda ühtselt, organiseeritult ja läbimõeldult, et selgitada valitsusasutustele, Riigikogu liikmetele ja avalikkusele, et sellise olulise muudatuse menetlemine ilma huvigruppe arvestamata ja analüüse tegemata on vastuolus demokraatlike põhimõtetega. Taotleme, et riik käsitleks erakoole võrdselt teiste koolidega ning erakoolide lapsi võrdselt teiste lastega.
Muudatuste tegemine erakoolide rahastamises peab toimuma koos riigi haridussüsteemi rahastamise põhimõtete ülevaatamisega 2017 haldusreformi käigus.

Palume lapsevanemate esindusorganisastioonidel (vanematekogu, hoolekogu) kutsuda vabatahtlikuse alusel ühistegevusele alljärgnevate valdkondade spetsialiteeti omavad lapsevanemad.

 1. Juriidilised küsimused
  2. Avalikud suhted (PR) ja meedia (sh. sotsiaalmeedia)
  3. Haridusteooria ja mõjuanalüüsid
  4. Lobby (poliitilise tasandi otsustajad, kolmas sektor)
  5. Ühisürituste ja kampaaniate läbiviimine (allkirjade kogumine, ekskursioonid, ideed)
  6. Disaini töögrupp/info kujundlik esitlemine (visuaalid, karikatuurid, sotsiaalmeedia)

Koondame kokku parimad spetsialistid ja tegutseme konstruktiivselt ning tulemuslikult! Ootan aktiivsete lapsevanemate kontakte, et siis juba edasi koos plaani pidada! Aega on meil umbes üks kuu ja seega tuleb kiirelt koonduda!

Vanematel palun kirjutada Kalev Roosiväli <kalev.roosivali@pindi.ee

 1. Nimi
  2. Töögrupp, milles soovite/saate osaleda. Kuidas, millal ja mitu tundi?
  3. e-posti aadress
  4. Telefon
  5. Kool millega seotud

Tervitades

Kalev Roosiväli

Tel: 5016692

 

Share Social

About the Author: Mariliis

Leave a Reply

Styling Reset settings
Demo Site
Layout Style
Colors
 • Base 1
 • Base 2
 • BG color
Background
Fonts (630+ fonts available in admin panel)