Hillar Kroon

Hillar Kroon

7. klassi juhataja, inimeseõpetuse ja matemaatika õpetaja

Õpetan kolmandat aastat Gaia koolis matemaatikat, samuti õpin ülikoolis matemaatika õpetajaks. Mulle meeldib matemaatikat õpilastele tutvustada kui keelt, mille universaalne loogika aitab igaühel korrastada oma mõtlemist.
Digiõppe vahendid loovad mitmeid lisavõimalusi matemaatika õppimiseks ning muudavad õppimise huvitavaks.
Suureks väärtuseks võib pidada õpilase oskust analüüsida probleeme ja erinevaid lahendusviise matemaatiliste vahenditega. Inimeseõpetuses on kesksel kohal kohtumine inimesega, nii iseenda kui teise inimesega. Kuidas luua lähedast suhet, kuidas mõista, kuidas täita oma teetassi, kuidas teha häid valikuid – need ja paljud sarnased teemad on kolmandas kooliastmes inimeseõpetuse tundide fookuses.

Styling Reset settings
Demo Site
Layout Style
Colors
  • Base 1
  • Base 2
  • BG color
Background
Fonts (630+ fonts available in admin panel)