Hillar Kroon

Hillar Kroon

6. klassi juhataja, matemaatika õpetaja

Õpetan teist aastat Gaia koolis matemaatikat, lisaks õpin ülikoolis matemaatika õpetajaks. Olen nõus valdkonna eestkõnelejatega, kes kirjeldavad matemaatikat kui keelt.
Kõik kasutavad seda keelt juba maast-madalast, keegi ei kahtle, et see keel on oluline ja vajalik igapäevaelus. Digiõppe vahenditega koos on tulnud palju lisavõimalusi matemaatika õppimiseks.
Usun, et lisaks matemaatika kui ülesannete lahendamise oskusele hakkab järjest olulisemaks muutuma probleemide analüüs matemaatiliste vahenditega. Seega matemaatika avaneb ja hakkab kõlama kui seda tarvilikul määral vallata ja kasutada!

Styling Reset settings
Demo Site
Layout Style
Colors
  • Base 1
  • Base 2
  • BG color
Background
Fonts (630+ fonts available in admin panel)