Hillar Kroon

Hillar Kroon

8. klassi juhataja ja matemaatika õpetaja

Õpetan Gaia koolis matemaatikat 5. ja 8. klassile, samuti õpin ülikoolis matemaatika õpetajaks. Mulle meeldib matemaatikat õpilastele tutvustada kui loogilist struktuuri ja keelt, mille omandamine aitab paljudes valdkondades uuendada oma mõtlemist. Tänapäevased digiõppe vahendid aitavad õpilastel paremini matemaatikast aru saada ning muudavad õppimise huvitavaks. Probleemülesannete lahendamise oskused ja kogemused muudavad matemaatika põnevaks, õuesõpe muudab aine elulähedasemaks.
Klassi juhatamisel ja inimeseõpetuses on meil fookuses lähedased suhted, hea tervis ning teadlikud eluvalikud, et iga õpilane saaks avaneda oma kutsumusele ja potentsiaalile.

Styling Reset settings
Demo Site
Layout Style
Colors
  • Base 1
  • Base 2
  • BG color
Background
Fonts (630+ fonts available in admin panel)