Individuaalõppekeskused

Saku individuaalõppekeskuse õppetöös osaleb 7 last 1. ja 3. klassist.

Keskus tegutseb Saku vallas, Männiku külas.

Õppetööd juhivad õpetajad Sirle Reiu ja Reeli Ungerson.

Saku keskuses pannakse suurt rõhku loodusõppele ning õuesõppele ning selleks on loodud toetavad tingimused. Saku individuaalõppekeskus on loodushariduse praktiseerimise baasiks kõigile Gaia Kooli lastele. Koostöös aianduskeskusega Nurmiko ning Gaia Kooli laste kaasabil on külas valmimas permakultuuri aed, mis saab lähitulevikus olema loodushariduse keskkonnaks ka laiemale avalikkusele.

Saku keskuse kohta leiab infot siit: Gaia Kooli Saku lapsed

Kontaktisikuks on: Reeli Ungerson, e-post: sakureeli@gmail.com.

Karula grupp toimetab Valgamaal Valga vallas kolme pere taludes.

Õpetajad on: Erika Silberg ja Merje Ilves.

Karula grupi tegevuses osaleb üheksa last, vanuses 1. kuni 8. klassini. Suurt tähelepanu pööratakse individuaalsele tööle, kahel päeval nädalas toimuvad grupitunnid.

Õppimine on tihedalt seotud huviringide tegevusega ja sisaldab ka praktilist tööd laste kodutaludes nii lambakasvatuse, põllutööde kui muude tegevustega seoses. Osaletakse kogukonnaüritustel ning toimuvad ühised väljasõidud-õppepäevad.

Kontaktisikuks on Merje Ilves, e-post: merje.ilves@gaiakool.ee

Harmi individuaalõppekeskuse õppetöös osaleb 13 last 1. – 5. klassini.

Keskus tegutseb Harmi mõisas Kose vallas Harjumaal.

Õppetööd juhivad Kadri Männisalu, Marella Õis, Sandra Järv ja Anneli Veinberg.

Harmis on tihedalt seotud formaalne ning mitteformaalne õpe (matkad, kunsti- käsitöö tegevused, muuseumide ja keskuste külastused). Eesmärgiks on lapsevanemate ja koolipere koostöö tulemusel sisukas, mitmekesine õpe hoolivas, hubases ja looduslähedases õpikeskkonnas. Harmi mõisa hariduse ning kogu kompleksi heakäigu eest hoolitseb ning aitab takka MTÜ Harmi Haridusselts.

Harmi õppegrupi ja mõisa tegevuste kohta leiate rohkem infot kodulehelt Harmi mõis ja Harmi mõis FB

Kontaktisik on Kadri Männisalu, ühendust saab meiliaadressil harmiharidusselts@gmail.com

Harmi uudised: 

Kõigil huvilistel on võimalik liituda Harmi Gaia kooli individuaalõppegrupiga, lapsi võtame vastu 1.-6.klassi.

Ootame oma koolikogukonda peresid, kes jagavad kooli väärtushinnanguid, hindavad kooli õppesuundasid ning looduslähedast eluviisi. Samuti soovime, et ka vanemad on valmis kooliellu aktiivselt panustama ja kooli arengus kaasa rääkima. Kuna tunnid toimuvad tihti õuesõppe raames, siis eeldab koolielu lapselt ka tahet ning suutlikkust olla füüsiliselt aktiivne.

Küsimuste korral või registreerimiseks kirjuta: harmiharidusselts@gmail.com.

Ametliku sisseastumise avalduse palume saata info@gaiakool.ee, lisada lapse nimi, sünniaeg, vanema kontakttelefon ja e-mail.

Harmi infopäev toimub juba 18.veebruaril kell 18.00 Harmi infopäev

Styling Reset settings
Demo Site
Layout Style
Colors
  • Base 1
  • Base 2
  • BG color
Background
Fonts (630+ fonts available in admin panel)