Järelvalve

Õppeasutuste ja nende pidajate nõustamist korraldab ning järelevalvet viib läbi Haridus- ja Teadusministeerium.

Välishindamisosakond

Kristin Hollo – juhataja 7350206 kristin.hollo@hm.ee

Hille Voolaid – asejuhataja 7350109 hille.voolaid@hm.ee

Piret Hiisjärv – ekspert (Tallinna üldhariduskoolid) 7354076; 56876436  piret.hiisjarv@hm.ee

 

Styling Reset settings
Demo Site
Layout Style
Colors
  • Base 1
  • Base 2
  • BG color
Background
Fonts (630+ fonts available in admin panel)