Kaja Karu-Espenberg
Kaja Karu­ - Espenberg
Klassiõpetaja

Olen Gaia Kooli 5-6 liitklassi õpetaja. Loodus köitis mind juba lapsena ja keskkoolis õppisin bioloogia kallakuga klassis. Jätkasin bioloogia õpingutega Tartu Ülikoolis. Pere loomise ja laste sünniga kaasnes huvi pedagoogika vastu, asusin õppima Tallinna Ülikooli alus- ja esiõpetuse erialale. Minust sai klassiõpetaja, aga teadsin, et üheski peavoolukoolis ma tööle ei hakka. Töötasin mõnda aega Eesti Lastevanemate Liidus koolide hoolekogude koolitajana, seejärel asusin tööle Tallinna Vaba Waldorfkooli, kus olin õpetaja 9 aastat.  

Olen üks Gaia Kooli kaasloojatest ja töötan siin klassiõpetajana kooli rajamisest alates. Gaia Kool on kasvanud koos minuga ja mina koos Gaia Kooliga – läbi selle protsessi olen hakanud nägema laiemalt ja  kaugemale ning julgen unistada suuremalt. Loodan kogu kooliperega koos leida ühise tee, kuidas kasvada Gaia Kogukonnaks ja luua inspireeriv ning väekas arengukeskkond lastele ja noortele. Usun, et terve pere ja terve kool loovad arengueeldused tervele lapsele. Iga laps on ime.

Styling Reset settings
Demo Site
Layout Style
Colors
  • Base 1
  • Base 2
  • BG color
Background
Fonts (630+ fonts available in admin panel)