Koduõppekeskused

Karula grupp toimetab Valgamaal imelises Karula Rahvuspargis

Karula grupi tegevuses osalevad 1. kuni 9. klassi õpilased. Suurt tähelepanu pööratakse individuaalsele tööle, kahel päeval nädalas toimuvad grupitunnid.

Õppimine on tihedalt seotud huviringide tegevusega ja sisaldab ka praktilist tööd laste kodutaludes nii lambakasvatuse, põllutööde kui muude tegevustega seoses. Osaletakse kogukonnaüritustel ning toimuvad ühised väljasõidud-õppepäevad.

Harmi koduõppekeskuse õppetöös osalevad 1. – 8. klassi õpilased.

Keskus tegutseb Harmi mõisas Kose vallas Harjumaal.

Harmis on tihedalt seotud formaalne ning mitteformaalne õpe (matkad, kunsti- käsitöö tegevused, muuseumide ja keskuste külastused). Eesmärgiks on lapsevanemate ja koolipere koostöö tulemusel sisukas, mitmekesine õpe hoolivas, hubases ja looduslähedases õpikeskkonnas. Harmi mõisa hariduse ning kogu kompleksi heakäigu eest hoolitseb ning aitab takka MTÜ Harmi Haridusselts.

Harmi õppegrupi ja mõisa tegevuste kohta leiate rohkem infot kodulehelt Harmi mõis ja Harmi mõis FB

Saaremaa koduõppekeskus tegutseb Kaarma endises koolimajas.

Grupis õpib ja tegutseb õpilasi 1.-9. klassini. Kolmel päeval nädalas on koolimaja avatud laste ühistele ettevõtmistele. Toimuvad ühised matkad, põnevad projektid, kohatakse huvitavaid külalisi ja minnakse ka ise põnevatesse paikadesse.

Styling Reset settings
Demo Site
Layout Style
Colors
  • Base 1
  • Base 2
  • BG color
Background
Fonts (630+ fonts available in admin panel)