Mailis Ostra
Klassiõpetaja

Mailis Ostra

3. klassi klassiõpetaja

Õpetaja on ühest küljest eeskuju ja teisest küljest usalduslik täiskasvanu, kes seab piirid sellele, mis on aktsepteeritav ja mis mitte. Isik, kes teeb igapäevaselt selgitustööd, aitamaks mõista, miks. Lapsed vajavad turvatunnet, rahu, vabadust ja aeg-ajalt inspiratsiooni, innustust. Põhikooli riiklikus õppekavas on mh kirjas üks minu südamemõte – õpetaja olulisim ülesanne on toetada iga õpilase eneseusku ja õpimotivatsiooni. Olgugi et ise pean ennast rohkem õppijaks kui õpetajaks, sest iga minu klassi õpilane on täpselt samaväärne õpetaja minule. Üheskoos avastamine, loomine, uurimine, unistamine, ausalt ja hoolivalt üksteisele otsa vaatamine on protsess, mida naudin. Sotsiaalpedagoogi, õpetaja ja inimesena leian, et saaksime koolis märksa rohkem toetada inimeseks õppimist ja kasvamist. Olen rõõmus, et saan seda teha Gaia Koolis!

Styling Reset settings
Demo Site
Layout Style
Colors
  • Base 1
  • Base 2
  • BG color
Background
Fonts (630+ fonts available in admin panel)