Mailis Ostra
Klassiõpetaja

Mailis Ostra

1. klassi klassiõpetaja

Õpetaja on ühest küljest eeskuju ja teisest küljest usalduslik täiskasvanu, kes seab noortele piirid, et neil oleks turvaline kasvada. Minu kui pedagoogi üks tähtsaim põhimõte on kirjas Põhikooli riiklikus õppekavas: “õpetaja olulisim ülesanne on toetada iga õpilase eneseusku ja õpimotivatsiooni”. Kannan küll ametinimetusi klassiõpetaja ja sotsiaalpedagoog, kuid eelkõige olen inimene. Pean ennast rohkem õppijaks kui õpetajaks, sest iga õpilane on täpselt samaväärne õpetaja minule kui mina temale. Üheskoos avastamine, loomine, uurimine, unistamine, ausalt ja hoolivalt üksteisele otsa vaatamine on protsess, mida naudin. Sotsiaalpedagoogi, õpetaja ja inimesena leian, et saaksime koolis märksa rohkem toetada inimeseks õppimist ja kasvamist. Olen rõõmus, et saan seda teha Gaia Koolis!

Styling Reset settings
Demo Site
Layout Style
Colors
  • Base 1
  • Base 2
  • BG color
Background
Fonts (630+ fonts available in admin panel)