Mari-Liis Kolk
Mari-Liis Kolk
Õppejuht

Mari-Liis Kolk

7. klassi juhataja, matemaatika õpetaja

Olen lõpetanud Tartu Ülikoolis kehakultuuri teaduskonna (BA) ja hariduskorralduse eriala (MA). Lisaerialana õppisin matemaatikaõpetajaks Tallinna Ülikoolis. Täiendan end jätkuvalt haridusvallas, olen läbinud aastase algõpetuse didaktika koolituse ja Gaia õpetajate kursuse. Haridusvaldkonnas olen töötanud 2004.aastast: huvijuhina, matemaatikaõpetajana õpiraskustega lastele ja klassiõpetajana.

Olles kolme lapse ema, soovin, et minu lastel säiliks õpirõõm ja mina lapsevanemana naudiksin laste kooliaega. Usun, et iga laps on andekas, tuleb vaid osata neid andeid märgata. Olen seisukohal, et lapse hariduse eest vastutab vanem, õpetaja on abistaja ja suunaja rollis – seega on kooli-kodu dialoog ja koostöö mulle väga olulised. Pean oluliseks jätkusuutlikku eluviisi ja oma juurte tundmist.

Styling Reset settings
Demo Site
Layout Style
Colors
  • Base 1
  • Base 2
  • BG color
Background
Fonts (630+ fonts available in admin panel)