MERJE TAAN
Kooli ajal olid minu lemmikained vene keel ja matemaatika, pärast keskkooli läksingi esialgu rakendusmatemaatikat õppima. Aastaga mõistsin, et see pole päris see, mida soovinuks. Aasta töötasin sekretärina ja astusin siis Tallinna Ülikooli kaugõppesse eesti keelt ja kirjandust õppima. Üsna varsti sai minust eesti keele õpetaja, töötasin selles ametis paarkümmend aastat: Iisakus, Kohtla-Järvel, Tartus, Parksepas ja Osulas. Proovisin ka raadio- ja trükiajakirjaniku leiba, olen toimetanud kooli- ja vallalehti ning muid kirjatükke.

Gaia Kooli sattusin Gaia Akadeemia õpetajakoolituse kaudu. 2017.aasta sügisest olen Gaia Kooli Võru distantsõpperühma õpetaja ning ühe päeva nädalas veedan Karula koduõppelastega.

Õpetajana on minu jaoks oluline vabadus, austus ja areng. Õpilased on minu jaoks, samuti nagu mina neist igaühe jaoks, üks inimene teise elus. Inimene, kes ilmub sinna mingi põhjusega, et midagi õpetada: i ja j õigekirja, astmevaheldust, liitmist-lahutamist, protsendi arvutamist, palun-ütlemist, inimlikkust, erilisust, tolerantsust, julgust, tagasihoidlikkust, tänulikkust, austust, ausust – just seda, mida kellelgi vaja.

Styling Reset settings
Demo Site
Layout Style
Colors
  • Base 1
  • Base 2
  • BG color
Background
Fonts (630+ fonts available in admin panel)