Mirell Krain

Mirell Krain

arvutiõpetus, haridustehnoloog

Liitusin Gaia Kooliga 2022 kevadel. Koolis toimetan infotehnoloogiaõpetaja ja haridustehnoloogi rollis. IT valdkonnas olen tegutsenud alates 2014. aastast. Oman tehnikateaduste bakalaureusekraadi ning informaatikaõpetaja magistrikraadi. Olen töötanud IT analüütiku ja testijana ettevõttetes Swedbank, Trinidad Wiseman, Monese ja Helmes. Õpetamisega oman kokkupuudet alates 2015. aastast, mil koostöös Mektoryga juhendasin tehnikaringi. Alates 2018. aastas viisin 3 aasta vältel Tallinna koolides läbi IT huviringi. Õpetajana olen asunud tööle põhjusel, et soovin jagada oma teadmisi ja kogemusi õpilastega ning minu eesmärk on neid julgustada IT-d õppima.

 

Styling Reset settings
Demo Site
Layout Style
Colors
  • Base 1
  • Base 2
  • BG color
Background
Fonts (630+ fonts available in admin panel)