Mõisamaa klass

Mõisamaa külas alustas Gaia Kooli klass õppetööd sügisel 2015a.

Mõisamaa klassis saavad omandada alusharidust 1.-6. klassi lapsed.

Kool tegutseb ökokogukonnas Väike Jalajälg ning on avatud nii kogukonna lastele kui ka väljastpoolt tulevatele perekondadele ja lastele. 2016/17 õppeaastal õppis Mõisamaa klassis 7 last. Koolis on liitklassid.

Õppetegevus lähtub riiklikust õppekavast. Kooli eripärana toimub õppetegevus kogukonna tegemiste keskel. Lapsed õpivad lisaks kooliprogrammile igapäevaseid praktilisi oskusi, nt. toidu kasvatamine, toidu tegemine, loomade eest hoolitsemine, majapidamine, lihtsamad remonditööd, meisterdamine ja taaskasutus. Oluline rõhk on pandud ka laste emotsionaalse küpsuse arenemisele, sh. koostööoskuste, eneseväljendamise, konfliktide lahendamise, jms juhendamine. Lapsed õpivad ja praktiseerivad õues, jalgrattakuuris, puutöökojas, laudas ja metsas. Vanemad kogukonna liikmed on siinjuures teejuhtideks.

Kooli jaoks on sisustatud klass, kus on lastele loodud võimalused mõnusaks ja loominguliseks arenguks.

Mõisamaa küla asub Märjamaa vallas, Raplamaal.

Kontakt: info@vaikejalajalg.ee, tel. 53494120 (Riinu Lepa)

Styling Reset settings
Demo Site
Layout Style
Colors
  • Base 1
  • Base 2
  • BG color
Background
Fonts (630+ fonts available in admin panel)