Nordplus Gaia Koolis

2019-2021

Nordplus Junior koostööprojekt Green curriculum.

Projekt “Green curriculum” on sündinud vajadusest saada kogemusi, kuidas õpetamises ja kooli õppekavas rohkem ära kasutada rohelist eluviisi ja keskkonnateadlikkust. Projekti eesmärgiks on anda õpetajatele uusi meetodeid ja lähenemisviise jätkusuutliku eluviisi rakendamisel ja õpetamisel. Tänu rahvusvahelisele koostööle saab õpetaja uusi kogemusi, areneb professionaalselt ning on valmis katsetama uusi lähenemisviise keskkonnateemade käsitlemisel oma koolis.
Projektis osalevad Ikšķile Free school Lätist, Gaia Kool Eestist ja Grandaskóli Islandilt. Projekt koosneb kolmest õpetajate koolitusnädalast – üks nädal igas koolis. Mitteformaalse õppe meetodeid kasutades soovime läbi viia juhendatud ja kasulikku koolitusprotsessi, mille tulemusel saab õpetaja konkreetseid ideid ja suundi.

Projekti tulemusel valmis kolmes riigis õppematerjalide komplekt, mida saab kasutada soovi ja võimaluste korral ükskõik millise kooli õpetaja.

2017-2018

Nordplus Junior projekt „FEEL – focus on experimental and experiental learning“ (Kogeme ja katsetame) – 2017-2018

Projekti eesmärk on laiendada arusaamist õuesõppe vajalikkusest ja võimalustest. FEEL on rahvusvaheline koostööprojekt, milles osalevad Eestinkallion Koulu Soomest, Ikškiles Briva Skola Lätist ja Gaia Kool Eestist. Koostöös Läti ja Soome õpetajatega proovime leida parimaid lahendusi, kuidas koolide igapäevatöös rohkem õuesõpet kasutada, millised on võimalused ühildada õppekavas ettenähtu omandamist praktilise tegevusega. Esimene kohtumine toimus Eestis. Gaia Kool jagas teadmisi gaia filosoofiast, oma kogemusi tavapärasest erineva õppe rakendamisel, külastati tunde nii Gaia Koolis kui Tallinna Vaba Waldorfkoolis. Toimus väljasõit Saula siniallikatele, kus külalised tutvusid Eesti looduslike pühapaikade, hiite, traditsiooniga.

Teine projektikohtumine leidis aset Soomes, Eestinkallio koolis. Osalejad said viibida erinevates ainetundides, näha tundide omavahelist lõimumist ja õpetajate koostööd. Väga põnevaid nippe ja kogemusi saime tundide õues korraldamise kohta. Ühe hommikupooliku veetsid kõik metsas, sest külla mindi õuelasteaiale, mille tegevus ja toimumine leiabki aset lähedalasuvas metsatukas, kus lapsed veedavad kuus tundi. Kohtumiselt võeti kaasa kindlustunne, et kui ka algul mõni meetod veider tundub, siis katsetada tasub alati.

Kolmas kohtumine toimus Riia lähedal väikeses Ikškile erakoolis. Oma olemuselt meenutab see kool kõige rohkem Gaia Kooli ennast. Õpetajad teevad väga palju koostööd, suur hulk tunde toimub õues. Kooli atmosfäär oli väga kodune ning õpilased teevad ja toimetavad päeva jooksul mitmes kohas. Saime väga palju häid nippe ja nõuandeid, kuidas veelgi paremini huvipõhist õpet rakendada ning suurendada lõimumist ja õpetajate omavahelist koostööd.

2016-2017

Nordplus Junior projekt „Nonformal methods in formal education“ (mitteformaalsed meetodid formaalses õppes)

Aastases koostööprojektis osalesid Sillamäe Vanalinna Kool, Sillamäe Noortekeskus „Ulei“, Macte Keeltekool ja Gaia Kool Eestist, Šiauliai Hariduskeskus, Gruzdziai Gümnaasium, Sakyna Kool, Kurzenai Stasys Anglickis Kool ja Kurzenai Pavenciai Kool Leedust ning Gardabaer loominguline huvikeskus Klifid Islandilt. Projekti käigust ja tehtud tööst ning tulemustest annab hea ülevaate projekti blogi, millega saab tutvuda siin.

Erinevate Gaia koolis toimuvate projektide kohta saab infot kooli projektikajast

Styling Reset settings
Demo Site
Layout Style
Colors
  • Base 1
  • Base 2
  • BG color
Background
Fonts (630+ fonts available in admin panel)