õpetajad ja tugipersonal

Õpetaja roll koolis on olla õpilasele abiks ja toeks, teda juhendada ja aidata arenguteel. Usume, et õpetajate omavaheline koostöö on koolikeskkonnas väga oluline, siis toimib ka üldõpe ning ainete integreerimine. Hoiame oma õpetajate kontakttundide arve võimalikult väiksena, et õpetajatel oleks aega lastega individuaalselt kohtuda, enesetäiendamist planeerida ning teiste õpetajatega koostööteemasid arutada.

Et meie õpetajad oleksid ühise mütsi all, juhinduksid üldistest omavahelistest kokkulepetest, kuid teeksid seda siiski vastavalt oma individuaalsetele tõekspidamistele ning isiklikule kogemusele, oleme välja töötanud õpetajate aastase koolituse “Meie aja teadlik õpetaja”. Sellelt koolituselt saavad õpetajad teadmisi ja uusi ideid, kuidas koolipäeva ja kooliperet terviklikuna hoida ning selles koosluses koostööd tehes rõõmsalt koos lastega areneda.

Kooli juhataja Mari-Liis Kolk – kolk.mariliis@gmail.com

Nõukogu esimees Marit Otsing-Saar – marit.otsingsaar@gaiakool.ee

Kooli õppesekretär Agnes Liivak-Liivatagnes.liivak@gaiakool.ee 

Gaia kooli õpetajad

Mailis Ostra – 1.kl klassiõpetaja – mailis.ostra@gaiakool.ee

Kaidi Nurmik – 2. kl klassiõpetaja – kaidi.nurmik@gaiakool.ee

Helena Karu – 3.kl klassiõpetaja, kunstiõpetus 4.-6. kl – helena.karu@gaiakool.ee

Anni Silm – 3.kl klassiõpetaja, loodusõpetus 6.klassidele – anni.silm@gaiakool.ee

Kaidi Blum – 4.kl klassiõpetaja, tehnoloogia 5.-9. kl – kaidi.blum@gaiakool.ee

Raili Poola – 5.kl klassiõpetaja, matemaatika 6., 6a. ja 9.kl – raili.poola@gaiakool.ee

Äli Teeääre – 6.klasside klassijuhataja, inglise keel 1.-6. kl – ali.teeaare@gaiakool.ee

Dmitri Djuženkov – 6.klasside klassijuhataja, vene keel 4.-9. kl – dmitri.djuzenkov@gaiakool.ee

Hillar Kroon – 7.kl klassijuhataja, matemaatika 4. ja 7. kl, inimeseõpetus 7.kl – hillar.kroon@gaiakool.ee

Mari-Liis Kolk – 8.kl klassijuhataja, matemaatika ja inimeseõpetus 8.kl – mari-liis.kolk@gaiakool.ee

Taivo Püi – 8.kl klassijuhataja, liikumisõpetus 1.-9. kl – taivo.pui@gaiakool.ee

Marit Otsing-Saar – 9.kl klassijuhataja, ajalugu 9.kl – marit.otsingsaar@gaiakool.ee

Toomas Trapido – 9.kl klassijuhataja, bioloogia ja ühiskonnaõpetus 9.kl – toomas.trapido@gaiakool.ee

Maarja Sarv – muusikaõpetus 1.-9. kl – maarja.sarv@gaiakool.ee

Liisa Roos – eesti keel ja kirjandus 5.-8. kl – liisa.roos@gaiakool.ee

Irene Pukk – eesti keel ja kirjandus 9.kl – irene.pukk@gaiakool.ee

Ülle Sillasoo – bioloogia 7.-8. kl ja geograafia 7.-9. kl – ulle.sillasoo@gaiakool.ee

Heli Piisang – keemia 8.-9. kl, loodusõpetus 7.kl – heli.piisang@gaiakool.ee

Vahur Luts – füüsika 8.-9.kl, loodusõpetus 7.kl – vahur.luts@gaiakool.ee

Lembi Välli – ajalugu 5.-8. kl, ühiskonnaõpetus 6.klassidele – lembi.valli@gaiakool.ee

Raine Lindepuu – inglise keel 7.-9. kl, projektijuht – raine@gaiakool.ee

Andreas Laks – inglise keel 2.-5.kl – andreas.laks@gaiakool.ee

Helin Tikerpuu – kunstiõpetus 5., 7., 8., 9. kl – helin.tikerpuu@gaiakool.ee

Kaire Maali Lõhmus – käsitöö 5.-9. kl – kairemaali.lohmus@gaiakool.ee; huvijuht – huvijuht@gaiakool.ee

Märt Vahtramäe – tehnoloogia 6.-9.kl – mart.vahtramae@gaiakool.ee

Mirell Krain – arvutiõpetus 6.-9.kl – mirell.krain@gaiakool.ee

Eneseväljenduskunsti juhendajad Aita Vaher  ja Kärt Tomingas 

Joogaõpetaja Jane-Maarja Hansen

Koduõppe koordinaator – Rita Reisenbukrita@gaiakool.ee

Kooli tugimeeskonda kuuluvad

Mailis Ostra – sotsiaalpedagoog – mailis.ostra@gaiakool.ee

Meeli Pandis – logopeed – meeli.pandis@gaiakool.ee

Mirjam Hakkaja, psühholoog

Grete Siimut, kunstiterapeut

Illa Tätte, mänguterapeut

Maili Liinev, eripedagoog

Annika Roosimägi, sotsiaalpedagoog

Maimu Tammann – õpetaja abi – maimu.tammann@gaiakool.ee

Sirle Reiu – õpetaja abi

 

 

 

Styling Reset settings
Demo Site
Layout Style
Colors
  • Base 1
  • Base 2
  • BG color
Background
Fonts (630+ fonts available in admin panel)