õpetajad ja tugipersonal

Õpetaja roll koolis on olla õpilasele abiks ja toeks, teda juhendada ja aidata arenguteel. Usume, et õpetajate omavaheline koostöö on koolikeskkonnas väga oluline, siis toimib ka üldõpe ning ainete integreerimine. Hoiame oma õpetajate kontakttundide arve võimalikult väiksena, et õpetajatel oleks aega lastega individuaalselt kohtuda, enesetäiendamist planeerida ning teiste õpetajatega koostööteemasid arutada.

Et meie õpetajad oleksid ühise mütsi all, juhinduksid üldistest omavahelistest kokkulepetest, kuid teeksid seda siiski vastavalt oma individuaalsetele tõekspidamistele ning isiklikule kogemusele, oleme välja töötanud Gaia Akadeemia juurde õpetajate aastase koolituse. Loodame, et sellelt koolituselt saavad õpetajad teadmisi ja uusi ideid, kuidas koolipäeva ja kooliperet terviklikuna hoida ning selles koosluses koostööd tehes rõõmsalt koos lastega areneda.

Suurem osa meie õpetajaid on läbinud ka Vaikuseminutite koolituse.

1.klassi õpetajad Helena Karu – helena.karu@gaiakool.ee  ja Anni Silm – anni.silm@gaiakool.ee

2. klassi õpetaja Mailis Ostra – mailis.ostra@gaiakool.ee

3.klassi õpetaja Kristel Saage – kristel.saage@gaiakool.ee

2. – 3. klassi inglise keel Daniela Mindžáková – daniela.mindzakova@gaiakool.ee

4.klassi õpetaja Kaidi Nurmikkaidi.nurmik@gaiakool.ee

4. klassi inglise keel Riina Muljar – riina.muljar@gaiakool.ee

5.klassi õpetaja ja eelkooli õpetaja Rita Reisenbuk – rita@gaiakool.ee

5.klassi matemaatika ja Saku õpetaja Sirle Reiusirle.reiu@gaiakool.ee

6.klassi õpetaja, õppemetoodik ja õpetajate mentor Mari-Liis Kolk – mari-liis.kolk@gaiakool.ee

6. klassi loodusõpetus Annika Nellisannika.nellis@gaiakool.ee

6. klassi ajalugu Lembi Välli – lembi.valli@gaiakool.ee

6.-8. klassi eesti keel ja kirjandus Irene Pukk – irene.pukk@gaiakool.ee

7.-8. klassi matemaatika Hillar Kroon – hillar.kroon@gaiakool.ee

7.-8. klassi ajalugu Marit Otsing – marit.otsingsaar@gaiakool.ee

7.-8. klassi loodusained Toomas Trapido – toomas.trapido@gaiakool.ee

7.-8. klassi inimeseõpetus Kaja Karu-Espenberg – kaja@gaiakool.ee

8. klassi keemia Kristjan Ungerson – kristjan.ungerson@gaiakool.ee

8. klassi füüsika Vahur Luts – vahur.luts@gaiakool.ee

5.- 8. klassi inglise keel ja projektijuht Raine Lindepuu – raine@gaiakool.ee

4.-8. klassi vene keele õpetaja Dmitri Djuženkovdmitri.djuzenkov@gaiakool.ee

5.-8. klassi kunstiõpetaja Helin Tikerpuuhelin.tikerpuu@gaiakool.ee

4.-8. klassi käsitööainete juhendaja ja huvijuht Kaire-Maali Lõhmus – kairemaali.lohmus@gaiakool.ee ja huvijuht@gaiakool.ee

2.-8. klassi muusikaõpetaja Kaia Lattikas

4.-8. klassi tehnoloogia õpetaja Hans Vimberg

tüdrukute kehaline kasvatus Raili Poola – raili.poola@gaiakool.ee

poiste kehaline kasvatus Taivo Püi – taivo.pui@gaiakool.ee

eneseväljenduskunsti juhendajad Aita Vaher ja Kärt Tomingas

Kooli tugimeeskonda kuuluvad:

sotsiaalpedagoog Annika Roosimägi – annika.roosimagi@gaiakool.ee

sotsiaalpedagoogi abi Helena Trei

logopeed Meeli Pandis – meeli.pandis@gaiakool.ee

abiõpetaja Maimu Tammann  – maimu.tamman@gaiakool.ee

Koolil on oma superviisor: Maili Liinev MTÜst Hooling, kes pakub ka lugemisnõustamise ning eripedagoogilise nõustamise teenust nii vanematele kui õpetajatele. Maili on ka lugemisnõustaja ning temaga saab kokku leppida kohtumise kui võtta ühendust maili@hooling.ee

Kooli direktor ja süda Marit Otsing-Saar – marit.otsingsaar@gaiakool.ee

õppesekretär Agnes Liivak-Liivat – agnes.liivak@gaiakool.ee

 

 

Styling Reset settings
Demo Site
Layout Style
Colors
  • Base 1
  • Base 2
  • BG color
Background
Fonts (630+ fonts available in admin panel)