õpetajad ja tugipersonal

Õpetaja roll koolis on olla õpilasele abiks ja toeks, teda juhendada ja aidata arenguteel. Usume, et õpetajate omavaheline koostöö on koolikeskkonnas väga oluline, siis toimib ka üldõpe ning ainete integreerimine. Hoiame oma õpetajate kontakttundide arve võimalikult väiksena, et õpetajatel oleks aega lastega individuaalselt kohtuda, enesetäiendamist planeerida ning teiste õpetajatega koostööteemasid arutada.

Et meie õpetajad oleksid ühise mütsi all, juhinduksid üldistest omavahelistest kokkulepetest, kuid teeksid seda siiski vastavalt oma individuaalsetele tõekspidamistele ning isiklikule kogemusele, oleme välja töötanud Gaia Akadeemia juurde õpetajate aastase koolituse. Loodame, et sellelt koolituselt saavad õpetajad teadmisi ja uusi ideid, kuidas koolipäeva ja kooliperet terviklikuna hoida ning selles koosluses koostööd tehes rõõmsalt koos lastega areneda.

Suurem osa meie õpetajaid on läbinud ka Vaikuseminutite koolituse.

1.klassi õpetaja Kaidi Nurmik – kaidi.nurmik@gaiakool.ee

2.klassi õpetajad Helena Karu – helena.karu@gaiakool.ee  ja Anni Silm – anni.silm@gaiakool.ee

3. klassi õpetaja Mailis Ostra – mailis.ostra@gaiakool.ee

4.klassi õpetaja, 5.kl matemaatika Raili Poolaraili.poola@gaiakool.ee

4.-5. klassi inglise keel Riina Muljarriina.muljar@gaiakool.ee

5. ja 6. klassi õpetaja Rita Reisenbuk – rita@gaiakool.ee

5b. klassi õpetaja Sirle Reiusirle.reiu@gaiakool.ee

7.klassi õpetaja, õppemetoodik ja õpetajate mentor Mari-Liis Kolk – mari-liis.kolk@gaiakool.ee

5. klassi loodusõpetus, 7. klassi geograafia ja bioloogia, 8.-9. kl geograafia Annika Nellisannika.nellis@gaiakool.ee

ajalugu Lembi Välli – lembi.valli@gaiakool.ee

8.-9. klassi eesti keel ja kirjandus Irene Pukk – irene.pukk@gaiakool.ee

8.-9. klassi matemaatika Hillar Kroonhillar.kroon@gaiakool.ee

8.-9. klassi ajalugu Marit Otsing – marit.otsingsaar@gaiakool.ee

8.-9. klassi loodusained, inimeseõpetus ja ühiskonnaõpetus Toomas Trapido – toomas.trapido@gaiakool.ee

8.-9. klassi füüsika Vahur Luts – vahur.luts@gaiakool.ee

6.- 9. klassi inglise keel, projektijuht Raine Lindepuu – raine@gaiakool.ee

3.-9. klassi vene keel  Dmitri Djuženkovdmitri.djuzenkov@gaiakool.ee

5.-8. klassi kunst Helin Tikerpuuhelin.tikerpuu@gaiakool.ee

4.-9. klassi käsitööainete juhendaja ja huvijuht Kaire-Maali Lõhmus – kairemaali.lohmus@gaiakool.ee ja huvijuht@gaiakool.ee

1.-9. klassi muusika Kaia Lattikas – kaia.lattikas@gaiakool.ee

tüdrukute kehaline kasvatus Raili Poola – raili.poola@gaiakool.ee

poiste kehaline kasvatus Taivo Püi – taivo.pui@gaiakool.ee

eneseväljenduskunsti juhendajad Aita Vaher ja Kärt Tomingas

Kooli tugimeeskonda kuuluvad:

sotsiaalpedagoog Mailis Ostramailis.ostra@gaiakool.ee 

sotsiaalpedagoogi abi Helena Trei – helena.trei@gaiakool.ee

eripedagoog ja superviisor Maili Liinevmaili@hooling.ee 

logopeed Meeli Pandis – meeli.pandis@gaiakool.ee

kunstiterapeut Grete Siimut 

toitumisnõustaja Margit Rannamets

abiõpetaja Maimu Tammann  – maimu.tamman@gaiakool.ee

Meie tugitöötajad on hea nõu ja jõuga toeks õpetajatele, lastele ja vanematele nii õppetöö läbiviimisel kui ka koostöö harjutamisel.

Gaia Kooli eesmärk on läheneda igale lapsele tema individuaalsusest lähtuvalt ning seega peame väga oluliseks, et saame õppemetoodika kujundada lapse isikupärale vastavaks. Avastame ja arendame igapäevaselt gaialikku õppemetoodikat ning selles on tugimeeskond meie õpetajatele hindamatuks abiks.

Juhul, kui lapsel ilmnevad õpiraskused, kujundame tema õppetöö vajadustele vastavalt ümber. Lapsel on võimalik saada õpiabi ning jõukohaseid ülesandeid. Vajadusel koostame lapsele individuaalse õppekava.

Kooli direktor ja süda Marit Otsing-Saar – marit.otsingsaar@gaiakool.ee

õppesekretär Agnes Liivak-Liivat – agnes.liivak@gaiakool.ee

 

 

Styling Reset settings
Demo Site
Layout Style
Colors
  • Base 1
  • Base 2
  • BG color
Background
Fonts (630+ fonts available in admin panel)