õpetajad ja tugipersonal

Õpetaja roll koolis on olla õpilasele abiks ja toeks, teda juhendada ja aidata arenguteel. Usume, et õpetajate omavaheline koostöö on koolikeskkonnas väga oluline, siis toimib ka üldõpe ning ainete integreerimine. Hoiame oma õpetajate kontakttundide arve võimalikult väiksena, et õpetajatel oleks aega lastega individuaalselt kohtuda, enesetäiendamist planeerida ning teiste õpetajatega koostööteemasid arutada.

Et meie õpetajad oleksid ühise mütsi all, juhinduksid üldistest omavahelistest kokkulepetest, kuid teeksid seda siiski vastavalt oma individuaalsetele tõekspidamistele ning isiklikule kogemusele, oleme välja töötanud Gaia Akadeemia juurde õpetajate aastase koolituse. Loodame, et sellelt koolituselt saavad õpetajad teadmisi ja uusi ideid, kuidas koolipäeva ja kooliperet terviklikuna hoida ning selles koosluses koostööd tehes rõõmsalt koos lastega areneda.

Suurem osa meie õpetajaid on läbinud ka Vaikuseminutite koolituse.

1.klassi õpetaja Pille Pilliroog

2.klassi õpetaja Kristel Saage

3.klassi õpetaja

4.klassi õpetaja ja eelkooli õpetaja Rita Reisenbuk – rita@gaiakool.ee

5.klassi õpetaja, õppemetoodik ja õpetajate mentor Mari-Liis Kolk

6.-7. klassi klassijuhataja, matemaatika, loodusõpetuse, bioloogia ja geograafia õpetaja Triinu Tõrv

6.-7. klassi eesti keel ja kirjandus Irene Pukk

3.- 7. klasside inglise keel ja projektijuht Raine Lindepuu – raine@gaiakool.ee

1. – 2. klasside inglise keel Daniela Mindžáková

vene keele õpetaja Dmitri Djuženkov

kunstiainete juhendaja Anna Kõuhkna

käsitööainete juhendaja ja huvijuht Kaire-Maali Lõhmus

muusikaõpetaja Valentina Sutt

liikumise õpetaja ja matkajuht Rain Jääger

puutöömees Taisto Uuslail

abiõpetaja Maimu Tammann

eneseväljenduskunsti juhendaja Kärt Tomingas

Õpetaja rolli koolis on raske ülehinnata, seega on äärmiselt oluline, et õpetaja oleks terve ja rõõmus. Õpetaja toeks ja rõõmu hoidjaks on meil koolis superviisor Maili Liinev. Tema abil saame läbi viia supervisioone nii üksi kui grupiga. Nii hoiame hingelist ja vaimset tasakaalu ja toetame üksteist. Maili on ka lugemisnõustaja ning temaga saab kokku leppida kohtumise kui võtta ühendust maili@hooling.ee

Alati kui vajadus eripedagoogi või lihtsalt hea haldjaga jutupuhumise järele, saab minna Annika Roosimägi ukse taha. Lapsed armastavad seal mõnusas pesas diivanil või patjadel istuda, elu üle arutada ning vajadusel ka rahuneda.

Kooli direktor ja süda Marit Otsing-Saar – marit@gaiakool.ee

õppesekretär Agnes Liivak-Liivat – agnes.liivak@gmail.com

logopeed Meeli Pandis

Mõisamaa Gaia Kooli juhataja Riinu Lepa

Mõisamaa liitklassi õpetaja (eesti keel, matemaatika, loodusõpetus, muusika) Annika Nellis – annika.liivak@gmail.com

üldõpe Mõisamaa individuaalõppe rühmas ja ühiskonna- ning inimeseõpetus Tallinna kooli 6.-7 klassis Kaja Karu-Espenberg – kaja@gaiakool.ee

 

 

Styling Reset settings
Demo Site
Layout Style
Colors
  • Base 1
  • Base 2
  • BG color
Background
Fonts (630+ fonts available in admin panel)