Õpetajad

Meie õpetajad on lastele teejuhiks ja vanemaks sõbraks.

Usume, et usalduslik õhkkond klassis lubab lapse annetel paremini avalduda ning õpetaja on selle ruumi loojaks ja hoidjaks. Üks hea õpetaja on alati valmis ka lastelt õppima ning aktsepteerima nende intuitiivset tarkust. Samas on õpetaja ka klassi reeglite järgija ja korra tagaja. Laps saab olla vaba ja tunda end turvaliselt, kui ta teab, millised on mängureeglid. Nii ongi õpetaja korraga nii Kanaema kui ka Hundikarja Pealik.

Tallinna klass

Marit Otsing
Juhataja

Olen õppinud Tallinna Ülikoolis kultuuri- ning kasvatusteadust ja sotsioloogiat ning oman magistrikraadi kasvatusteadustes. Koolitusvaldkonnaga olen ka tööalaselt palju kokku puutunud, kureerides erinevaid arendusprojekte, töötades välja õppekavasid, korraldades koolitustegevuse köögipoolt ning esinedes ise lektorina. Aastaid olen täitnud tegevjuhi ülesandeid erinevates ettevõtetes, omades kõige enam töökogemust kolmanda sektori organisatsioonides.

Olen üks Gaia Kooli rajajatest ning usun, et meie kool saab pakkuda väärtuslikku lisa Eesti haridusmaastikule. Me usume, et kool saab õpetada lisaks akadeemilistele teadmistele ka elamise kunsti. Kunsti, kuidas elada harmoonias iseendaga, perega, rahvaga ja maailmaga. Seda väärtuslikku oskust õpimegi koos lastega igapäevaselt meie koolis.

Kaja Karu­ - Espenberg
Klassiõpetaja

Olen Gaia Kooli 3.-4. klassi õpetaja. Õpetaja kogemus on mul juba varasemast ajast, olen töötanud 9 aasta jooksul Tallinna Vabas Waldorfkoolis klassiõpetajana. Olen nelja lapse ema ja minu enda huvi pedagoogika vastu sai alguse laste sünniga. Soovisin luua nende arengut toetavat keskkonda ja pühendasin nendega koos olemisele ning tegutsemisele palju aega. Huvist arengu ja õpetamise temaatika vastu sündis soov õppida pedagoogikat.

Olles osake ja kaaslooja Gaia koolis, toon endaga kaasa selle inspireeriva kogemuse, mida olen saanud elust ja õpetajatööst varasemalt. Tahan luua kooli, mis oleks tõeline kogukonnakool – see tähendab minu jaoks elu ja looduse armastamist, hoolimist endast ja keskkonnast, koostööd, vaimustusega õppimist, elulähedust, palju matku loodusesse, loomingut ja eelkõige rõõmu igast koolipäevast.

Karolin Kõrre
Muusikaõpetaja
Olen oma kasvamise teekonna saanud olla muusika ja helide maailmas. Oma perekonnalt olen pärinud muusika ande, mida ise järjepidevalt eneses edasi arendan. Hetkel õpin muusika erialal, Tallinnas. Olen alati arvanud, et muusikatund võiks olla koolis midagi toredat ja loominguliselt rikastavat nii õppurile kui ka õpetajale. Annan endast parima, et Gaia koolis just sedalaadi muusikatunnid saaksid olla. Kõige enam inspireerib mind nii elus kui töös looduse vägi.
Raine Lindepuu
Võõrkeelte ja klassiõpetaja
Olen 2. klassi õpetaja ja annan inglise ning vene keele tunde. Olen väga tänulik, et Gaia kool on minu juurde tulnud ning ma saan osaleda selle uue ühiskonna rakukese kasvamises ja arenemises. Olles ise nelja lapse ema ning töötades 12 aastat tavakoolis õpetajana, olen ma pidevalt üritanud olla lapse arenemisel ainult juhendaja-suunaja rollis, sest usun, et kõige parem õpetaja on elu ja kogemus ning me õpime kõige paremini siis, kui meil on huvi.

Mul on ametlik paber Tartu Ülikoolist, mis ütleb, et olen inglise filoloog. Lisaks on mul nelja suure rahvusvahelise koolidevahelise projekti juhtimise ja läbiviimise kogemus, mis on kinnitanud minu usku mitteformaalse õppe efektiivusesse.

Olen arvamusel, et kooli kõige suuremaks väärtuseks peaks olema oma kasvandike isiksuse avamine ja andekuse avastamine või siis sellele protsessile aktiivselt kaasa aitamine. Minu püüdluseks ja sooviks on seda protsessi Gaia koolis igati toetada. Üheskoos loome uut!

Mõisamaa klass

Riinu Lepa
Juhataja

Olen ökokogukonna Väike Jalajälg liige ning hoolitsen selle eest, et Mõisamaal kogukonnakool toimiks ning lastel oleks tore õppida. Olen õppinud ärijuhtimist ja ehitustehnikat ja praegu kirjutan doktoritööd eetilistest ettevõtetest.

Mul on kaks last ning nende koolitee kujundamine on olnud viimastel aastatel minu südameasjaks. Ühiste mõttetalgute käigus valmis otsus avada kool siinsamas – meie kogukonnas. Me usume, et kool ja elu on omavahel seotud ning lapsele on parimaks õppekeskkonnaks tema enda kodu, metsad ja põllud. Meie koolis ei ole lastel vaja hommikuti pikka kooliteed ette võtta ning kuna lapsi on vähe, jagub kõigile täiskasvanute tähelepanu. Palju ühist õppimist ning avastamist on ees.

Styling Reset settings
Demo Site
Layout Style
Colors
  • Base 1
  • Base 2
  • BG color
Background
Fonts (630+ fonts available in admin panel)