Õpiabi ja tugiteenused

Gaia Koolis töötavad:

  • sotsiaalpedagoog Annika Roosimägi
  • eripedagoog ja superviisor Maili Liinev

Meie tugitöötajad on hea nõu ja jõuga toeks õpetajatele, lastele ja vanematele nii õppetöö läbiviimisel kui ka koostöö harjutamisel.

Gaia Kooli eesmärk on läheneda igale lapsele tema individuaalsusest lähtuvalt ning seega peame väga oluliseks, et saame õppemetoodika kujundada lapse isikupärale vastavaks. Avastame ja arendame igapäevaselt gaialikku õppemetoodikat ning selles on tugimeeskond meie õpetajatele hindamatuks abiks.

Juhul, kui lapsel ilmnevad õpiraskused, kujundame tema õppetöö vajadustele vastavalt ümber. Lapsel on võimalik saada õpiabi ning jõukohaseid ülesandeid. Vajadusel koostame lapsele individuaalse õppekava.

 

Kooliõde

Tallinna Gaia Koolile pakub tervsihoiuteenust SA Tallinna Koolitervishoid. Kooliõe kabinet asub Kadrioru Saksa Gümnaasiumis, aadressil Gonsiori 38. Kooliõde Kersti Tamm on vajadusel kooliperele nõu ja jõuga alati toeks.

Styling Reset settings
Demo Site
Layout Style
Colors
  • Base 1
  • Base 2
  • BG color
Background
Fonts (630+ fonts available in admin panel)