Põhimõtted

Gaia Kool lähtub õppetöös riiklikust õppekavast tuginedes Gaia hariduse põhimõtetele.

Gaia Kool on kogukonnakool. Meie kooli õpetajad, lapsed ja vanemad moodustavad ühtse koolikogukonna, kus kõik saavad olla üksteisele õpilasteks ja õpetajateks. Lapse arengu suunajateks on ennekõike tema vanemad. Kool saab olla vanematele toeks ja abiks ning kooli ja kodu koostöös sünnib turvaline arengukeskkond, kus on arvestatud lapse talentide ning nõrgemate külgedega.

Me usume, et kool ei pea olema igav, raske ja elukauge vaid võib olla mõnusaks elamise keskkonnaks, kus teekaaslasteks on sõbrad, loodus, loomad ja õpetajad kui teejuhid ja vanemad kaaslased. Huvihariduse raames käime matkadel, muuseumides, laborites, leiutame ja avastame.

Me usume, et lapse arenguks on oluline vabadus. Lapsel peab olema keskkond, kus ta võib end loominguliselt avada. Samas vajab iga laps selgeid piire ja mängureegleid, et tunda end turvaliselt. Vabadus ei ole võimalik vastutuseta. Kuidas olla julge, avada end elule, tegutseda, luua ja suhelda hoolitsedes samas nii oma sõprade, pere kui maailma eest. See elamise kunst on vajalik kõigile täiskasvanutele kogu maailmas. Gaia Kool tahab aidata oma õpilastel saada elamise kunstnikeks.

Gaia Kool sobib ennekõike perele, kus väärtustatakse loodussõbralikku eluviisi ning aktiiv- ja õuesõpet ja kus vanemad on valmis koolielusse panustama ja selle arengus kaasa rääkima.

Styling Reset settings
Demo Site
Layout Style
Colors
  • Base 1
  • Base 2
  • BG color
Background
Fonts (630+ fonts available in admin panel)