ProgeTiiger Gaia Koolis

Progetiigri seadmete taotlusvoorus õnnestus Gaia koolil saada toetust Virtuaalreaalsuse prillide ja 3D printeri ostmiseks. Seadmete ostu toetab Haridus- ja Noorteamet.

Gaia koolil on nüüdsest võimalik läbi viia virtuaalset õpet VR prillide abil. Esimesed katsetused on tehtud, prillide programmis on olemas keemia õpetamiseks vajalik tarkvara ning peatselt lisandub ka füüsika.

VR prillide tarnija ja hooldaja Futuclass.

Tehnoloogia ja tööõpetuse tundide praktilise osa mitmekesistamiseks on meil nüüd 3D printer, millega saab teha lasergraveeringut, 3D printida ning freesida. Esimesed koolitused õpetajatele on juba tehtud ning peatselt hakkavad ka õpilased kätt proovima.

Lepingu järgselt on Gaia koolil mitmed kohustused:

  1. Osa võtta ProgeTiigri 2021. a. sügisel toimuvast õpilasüritusest “ProgeTiigri Tulevikutegija 2021”. Selle raames oleme planeerinud osa võtta progetiigri kodulehel välja pakutud erinevatest mängudest ja ülesannetest. progetiigri tulevikutegijad
  2. korraldada õpitubasid kolleegidele, lapsevanematele ja teistele õpilastele.
  3. luua uuenduslikku õppematerjali ning avalikustada seda Progetiigri kogumikus

Seadmete kasutamine on alles algusjärgus ning kogemused tulevad ilmselt alles aastatega. Oleme siiski väga põnevil ning loodame nendest seadmetest palju uut ja huvitavat.

Progetiigri projekti eest vastutab Gaia koolis Raine Lindepuu raine@gaiakool.ee

Projekti käekäigust ja töötubadest saab infot Gaia kooli projektikajast

Projekti käigus valminud projekti- ja tunnikavad:

  1. Lõimitud pärismusliku kästiöö ja tehnoloogia projektikava koos ühe tunni täpsema kavaga Projekt Kaarushark
  2. Õpilased õpetavad õpilasi – Futuclass keemia 7.klassile
Nutipäevad
Nutipäevad Gaia koolis 8-19.11.2021
Nutipäevad
Styling Reset settings
Demo Site
Layout Style
Colors
  • Base 1
  • Base 2
  • BG color
Background
Fonts (630+ fonts available in admin panel)