Raine Lindepuu
Raine Lindepuu
võõrkeelte ja klassiõpetaja
Olen 3. klassi õpetaja ning annan inglise ja vene keele tunde. Tartu Ülikooli lõpetasin inglise filoloogia erialal. Lisaks on mul nelja suure rahvusvahelise koolidevahelise projekti juhtimise ja läbiviimise kogemus, mis on kinnitanud minu usku mitteformaalse õppe efektiivusesse.

 

Olles ise nelja lapse ema ning töötanud 12 aastat tavakoolis õpetajana, olen ma alati püüdnud olla lapse arenemisel ainult juhendaja-suunaja rollis, sest usun, et kõige parem õpetaja on elu ja kogemus ning et me õpime kõige paremini siis, kui meil on huvi.

 

Olen väga tänulik, et Gaia kool on minu juurde tulnud ning ma saan osaleda selle uue ühiskonna rakukese kasvamises ja arenemises. Arvan, et kooli kõige suuremaks väärtuseks peaks olema oma kasvandike isiksuse avamine ja andekuse avastamine või siis sellele protsessile aktiivselt kaasa aitamine. Minu püüdlus ja soov on seda protsessi Gaia koolis igati toetada.

Styling Reset settings
Demo Site
Layout Style
Colors
  • Base 1
  • Base 2
  • BG color
Background
Fonts (630+ fonts available in admin panel)