Mõisamaa kool Riinu Lepa, Annika Nellis ja Kaja Karu-Espenberg
Riinu Lepa
Mõisamaa Gaia kooli juhataja

Riinu Lepa

Olen ökokogukonna Väike Jalajälg liige ning hoolitsen selle eest, et Mõisamaa kogukonnakool toimiks ning lastel oleks tore õppida. Olen õppinud ärijuhtimist ja ehitustehnikat ning praegu kirjutan doktoritööd eetilistest ettevõtetest.

Mul on kaks last ning nende koolitee kujundamine on olnud viimastel aastatel minu südameasjaks. Ühiste mõttetalgute käigus valmis otsus avada kool siinsamas – meie kogukonnas. Me usume, et kool ja elu on omavahel seotud ning lapsele on parimaks õppekeskkonnaks tema enda kodu, metsad ja põllud. Meie koolis ei ole lastel vaja hommikuti pikka kooliteed ette võtta ning kuna lapsi on vähe, jagub kõigile täiskasvanute tähelepanu. Palju ühist õppimist ning avastamist on ees.

Annika Nellis
Mõisamaa õpetaja

Annika Nellis

Olen Mõisamaal liitklassi õpetaja. Varem olen töötanud koolis bioloogia- ja geograafia õpetajana ning juhendajana loodushariduskeskuses Silma Õpikoda, kus viisin läbi õuesõpet igas vanuses lastele ja noortele.

Armastan lastega tegelemist ja nendega koos aja veetmist. Lapsed on minu suurimad õpetajad ja hindan seda, et klassiõpetajana on ka mul endal võimalus õppida ja areneda. Gaia kool loob selleks suurepärased võimalused, kuna siin märgatakse iga last ja arvestatakse nende isikupäraga.

Minu jaoks on tähtis, et inimene on teadlik keskkonnast, kus ta elab ja et side loodusega oleks ehe. Läbi looduse tundmise ja tunnetamise jõuavad lapseni kõik vajalikud teadmised ja kogemused iseendast ja seostest ning ühtekuuluvusest looduse ja maailmaga. Mul on suur au juhatada lapsi sel teadmiste ja tunnetuste teel.

Kaja Karu-Espenberg
Mõisamaa õpetaja

Kaja Karu-Espenberg

Olen Mõisamaa liitklassi õpetaja ja õpetan ühiskonna- ja inimeseõpetust ka Tallinna Gaia kooli 6.-7. klassile. Loodus köitis mind juba lapsena ja keskkoolis õppisin bioloogia kallakuga klassis. Jätkasin bioloogia õpingutega Tartu Ülikoolis. Pere loomise ja laste sünniga kaasnes huvi pedagoogika vastu, asusin õppima Tallinna Ülikooli alus- ja esiõpetuse erialale. Minust sai klassiõpetaja, aga teadsin, et üheski peavoolukoolis ma tööle ei hakka. Töötasin mõnda aega Eesti Lastevanemate Liidus koolide hoolekogude koolitajana, seejärel asusin tööle Tallinna Vaba Waldorfkooli, kus olin õpetaja 9 aastat.  

Olen üks Gaia Kooli kaasloojatest ja töötasin siin klassiõpetajana kooli rajamisest alates. Gaia Kool on kasvanud koos minuga ja mina koos Gaia Kooliga – läbi selle protsessi olen hakanud nägema laiemalt ja  kaugemale ning julgen unistada suuremalt. Loodan kogu kooliperega koos leida ühise tee, kuidas kasvada Gaia Kogukonnaks ja luua inspireeriv ning väekas arengukeskkond lastele ja noortele. Usun, et terve pere ja terve kool loovad arengueeldused tervele lapsele. Iga laps on ime.

Styling Reset settings
Demo Site
Layout Style
Colors
  • Base 1
  • Base 2
  • BG color
Background
Fonts (630+ fonts available in admin panel)