Roheline Kool

Gaia kooli keskkonnapõhimõtted tulenevad kooli visioonist: terve inimene, terve kogukond, terve maailm! Aastast 2016 oleme osalenud Rohelise Kooli programmis, mida Eestis koordineerib Tartu loodusmaja ja selle kohta saab täpsemalt lugeda siit

2023/24 õppeaastal Gaia kool ametlikult selles programmis ei osale ning proovib leida oma sisemist roheliseks kooliks olemise olemust.

 

Rohelise kooli töörühm: Õpilasesinduse liikmed ja 8.klass

Õpetajad: Raine Lindepuu, Kaire Maali Lõhmus, Marit Otsing-Saar, Heli Piisang

Aktuaalsed teemad 2022/23

 1. Elurikkus
 2. Prügi ja jäätmed
 3. Energia

Lisaks keskendume õueala korrastamise teema arendamisse.

Keskkonnaülevaatuse tulemused on leitavad siit

Rohelise kooli tegevuskava 2022/23 õppeaastaks

Töörühma koosolekud

Rohelise kooli keskkonnatöörühma kuuluvad 2021/22 õppeaastal

6. klass täies koosseisus

7. klass täies koosseisus

Õpilasesinduse liikmed

Õpetajad: Kaire Maali Lõhmus, Annika Nellis, Tuuli Paalandi, Marit Otsing-Saar

Lastevanemate esindajad Jane-Maarja Hansen, Airi Räim

2021/22 teemad:

1.elurikkus

2.tervis ja tervislik toit

3.prügi ja jäätmed

Esimesel perioodil toimus keskkonnaülevaatus, millele vastasid veebi vahendusel kooli töötajad ja õpilased 5.-9. klassidest. Tulemustega saab tutvuda siin: Keskkonnaülevaatus 2021 Gaia koolis

Keskkonnatöörühma koosolekute protokollid asuvad siin: RK koosolekud 

RK Tegevuskava Gaia koolis 2021/22 õppeaastal

Rohelise kooli tegevustest saab lugeda Gaia kooli Facebook lehelt ja blogilehelt Gaia kooli projektikaja

Rohelise kooli aktiivi 2020/21 õppeaastal kuuluvad:

2.klass – Holger, Alan, Isabel Brit, Tobias

3.klass – Helina, Sebastian, Elizabet, Inger, Gustav

4.klass – Morten, Ornella, Haili, Kaide Leenu, Grettel, Sofia

5.klass – Kristen, Loona, Ida-Liisa, Eric, Ivelette

6.klass – Nelli, Merike, Uma, Kaimar

7.-8.klass – Sander, Rein, Johannes 

Lapsevanemate esindaja Jane-Maarja Hansen

õpetajad Kaire Maali Lõhmus, Kristel Saage, Marit Otsing-Saar

projektijuht Raine Lindepuu

2020/21 õppeaastal otsustati keskenduda nendele teemadele:

 1. elurikkus
 2. tervis ja heaolu (kaasa arvatud toit)
 3. kliimamuutused ja globaalne kodakondsus
 4. jätkuvalt aktuaalne prügi ja jäätmed

Septembrikuus läbi viidud keskkonnaülevaatuse tulemused on nähtavad siin:

 1. kliimamuutused
 2. globaalne kodakondsus
 3. tervis ja heaolu
 4. transport
 5. prügi ja jäätmed
 6. jäätmetekke vähendamine
 7. energia
 8. vesi
 9. elekter

Rohelise kooli aktiivi koosolekute protokollid RK 1. koosolekRK 2.koosolek, 

RK 3.koosolek

Ettepanekud ja tegevuskava

Veebruarikuus kavandasid rohelise kooli aktiivi õpilased läbi viia lõunasöögi jälgimise. Planeeriti kolme nädala jooksul märkida üles mis toit oli, kuidas see maitses ning kui palju jäi järgi. Paluti ka köögitädidel kirja panna, kui palju toitu lapsed oma taldrikult ära viskasid ning mis jäi järgi hiljem söömiseks. Kavandatud kolme nädala asemel saadi märkida ainult kaks nädalat, sest viimane veerandi nädal saadeti vanemad klassid distantsõppele. Toidujälgimise kokkuvõte on nähtav siin:

Gaia kooli lõunasöögi jälgimise kokkuvõte

Toidu raiskamise teemaline tegevuste kaja blogipostituses Ära raiska toitu

Koostöö rahvusvahelise Erasmus+ projekti partneritega, tegevuste projektikaja We only have one Earth

Kui rohelised me siis oleme Roheline käpajälg

Elurikkuse matkad ja Gaia Looduskool 

Distantsõppe tund Gaia Looduskoolis

Üldised tegevused

 1. Prügimajandus korda! Prügikastid klassides ja all korrusel konteinerid. Kogumine ja tühjendamine. Reeglid. Gaia kooli prügisorteerimise meelespea
 2. Keskkonnaaktiivi valimine ja selle töö. Koosolekud.
 3. Elektri kokkuhoid. Kustutame tuled!
 4. Toiduraiskamise projekt. Toit on meie sõber. Tervislik toitumine.
 5. Kompostikast õue peal. Selle täitmise reeglid.
 6. Paberimajandus korda! Ei raiska asjatult paberit!
 7. SERA projekti lõimumine Rohelise kooli projektiga
 8. Nordplus Junior projekti lõimumine Rohelise kooli projektiga
 9. Kooliaasta jooksul erinevates üleskutsetes ja projektides osalemine.

Teemad:

 1. elurikkus
 2. tervislik toitumine
 3. globaalne kodakondsus

Tegevuskava detailsem ülevaade asub siin

2019/2020 keskkonnatöörühma liikmete nimekiri

Gaia kooli prügisorteerimise meelespea

2019. aasta juunis omistati Gaia koolile roheline lipp ning sellekohane tunnistus

Rohelise Kooli projekti raames on 2018/2019 õppeaastal Gaia Kooli tegevuskava selline:

 1. Keskkonnatöörühma loomine, koosolekute korraldamine, töö jaotamine lastele
 2. Keskkonnaülevaatuse korraldamine koolis
 3. Aasta teemad ja nendega toimetamine:
 • elurikkus – projektipäevade ja tundide teemad, kirjeldused google dokumendina, õuesõppe rakendamine
 • globaalne kodakondsus – rahvusvahelised projektid, kogemuste jagamine, kontaktid välismaa koolidega, suhtlus
 • jäätmed – jäätmemajanduse organiseerimine koolis ja kodus, sorteerimise ja teadlikkuse küsitlus kodudes
 1. Pidev suhtlemine omavahel, info jagamine, keskkonnatöörühma blogi pidamine ja selle lingi lisamine kooli kodulehele
 2. Kooli keskkonnategevuskava loomine ja kinnitamine
 3. Ülekooliliste keskkonnateemaliste ürituste organiseerimine ja läbiviimine
 4. Kooli õpetajate osalemine vähemalt kahel keskkonnaseminaril
 5. Eesmärgiks on rohelise lipu taotlemine, kuid see pole mitte eesmärk omaette, vaid protsessi osa.

Gaia kooli rohelise kooli projekti töörühma kuuluvad:

 1. klassist Elisabeth ja Sofia
 2. klassist Taaniel, Morten, Penelope, Ornella, Kaide-Leenu, Sofia
 3. klassist Ida-Liisa, Ita, Koit, Uku, Loona
 4. klassist Merike, Uma, Grete
 5. klassist Eliise, Katariina, Saskia, Iris
 6. klassist Adele, Rein

Õpetajad – Rita, Kristel, Jaanika, Maret, Kaja

Projektijuht Raine

Projekti tegevuste kirjeldus ja muud toimetused leiavad kajastust projektiblogis https://gaiakooliprojektid.blogspot.com/

Koolis õpilaste abiga läbi viidud keskkonnaülevaatuse küsitluse tulemustega saab tutvuda siin

Styling Reset settings
Demo Site
Layout Style
Colors
 • Base 1
 • Base 2
 • BG color
Background
Fonts (630+ fonts available in admin panel)