Roheline Kool

Gaia Kool on juba oma olemuselt orienteeritud rohelise eluviisi propageerimisele ja järgimisele. Kuna aga Eestis on selline tore programm nagu Roheline Kool, siis osaleme selles ka meie. Programmi koordineerib Eestis Tartu loodusmaja ja selle kohta saab täpsemalt lugeda siit

 

Rohelise kooli aktiivi 2020/21 õppeaastal kuuluvad:

2.klass – Holger, Alan, Isabel Brit, Tobias

3.klass – Helina, Sebastian, Elizabet, Inger, Gustav

4.klass – Morten, Ornella, Haili, Kaide Leenu, Grettel, Sofia

5.klass – Kristen, Loona, Ida-Liisa, Eric, Ivelette

6.klass – Nelli, Merike, Uma, Kaimar

7.-8.klass – Sander, Rein, Johannes 

Lapsevanemate esindaja Jane-Maarja Hansen

õpetajad Kaire Maali Lõhmus, Kristel Saage, Marit Otsing-Saar

projektijuht Raine Lindepuu

Septembrikuus läbi viidud keskkonnaülevaatuse tulemused on nähtavad siin:

 1. kliimamuutused
 2. globaalne kodakondsus
 3. tervis ja heaolu
 4. transport
 5. prügi ja jäätmed
 6. jäätmetekke vähendamine
 7. energia
 8. vesi
 9. elekter

Rohelise kooli aktiivi koosolekute protokollid RK 1. koosolekRK 2.koosolek, 

RK 3.koosolek

Ettepanekud ja tegevuskava

Üldised tegevused

 1. Prügimajandus korda! Prügikastid klassides ja all korrusel konteinerid. Kogumine ja tühjendamine. Reeglid. Gaia kooli prügisorteerimise meelespea
 2. Keskkonnaaktiivi valimine ja selle töö. Koosolekud.
 3. Elektri kokkuhoid. Kustutame tuled!
 4. Toiduraiskamise projekt. Toit on meie sõber. Tervislik toitumine.
 5. Kompostikast õue peal. Selle täitmise reeglid.
 6. Paberimajandus korda! Ei raiska asjatult paberit!
 7. SERA projekti lõimumine Rohelise kooli projektiga
 8. Nordplus Junior projekti lõimumine Rohelise kooli projektiga
 9. Kooliaasta jooksul erinevates üleskutsetes ja projektides osalemine.

Teemad:

 1. elurikkus
 2. tervislik toitumine
 3. globaalne kodakondsus

Tegevuskava detailsem ülevaade asub siin

2019/2020 keskkonnatöörühma liikmete nimekiri

Gaia kooli prügisorteerimise meelespea

2019. aasta juunis omistati Gaia koolile roheline lipp ning sellekohane tunnistus

Rohelise Kooli projekti raames on 2018/2019 õppeaastal Gaia Kooli tegevuskava selline:

 1. Keskkonnatöörühma loomine, koosolekute korraldamine, töö jaotamine lastele
 2. Keskkonnaülevaatuse korraldamine koolis
 3. Aasta teemad ja nendega toimetamine:
 • elurikkus – projektipäevade ja tundide teemad, kirjeldused google dokumendina, õuesõppe rakendamine
 • globaalne kodakondsus – rahvusvahelised projektid, kogemuste jagamine, kontaktid välismaa koolidega, suhtlus
 • jäätmed – jäätmemajanduse organiseerimine koolis ja kodus, sorteerimise ja teadlikkuse küsitlus kodudes
 1. Pidev suhtlemine omavahel, info jagamine, keskkonnatöörühma blogi pidamine ja selle lingi lisamine kooli kodulehele
 2. Kooli keskkonnategevuskava loomine ja kinnitamine
 3. Ülekooliliste keskkonnateemaliste ürituste organiseerimine ja läbiviimine
 4. Kooli õpetajate osalemine vähemalt kahel keskkonnaseminaril
 5. Eesmärgiks on rohelise lipu taotlemine, kuid see pole mitte eesmärk omaette, vaid protsessi osa.

Gaia kooli rohelise kooli projekti töörühma kuuluvad:

 1. klassist Elisabeth ja Sofia
 2. klassist Taaniel, Morten, Penelope, Ornella, Kaide-Leenu, Sofia
 3. klassist Ida-Liisa, Ita, Koit, Uku, Loona
 4. klassist Merike, Uma, Grete
 5. klassist Eliise, Katariina, Saskia, Iris
 6. klassist Adele, Rein

Õpetajad – Rita, Kristel, Jaanika, Maret, Kaja

Projektijuht Raine

Projekti tegevuste kirjeldus ja muud toimetused leiavad kajastust projektiblogis https://gaiakooliprojektid.blogspot.com/

Koolis õpilaste abiga läbi viidud keskkonnaülevaatuse küsitluse tulemustega saab tutvuda siin

Styling Reset settings
Demo Site
Layout Style
Colors
 • Base 1
 • Base 2
 • BG color
Background
Fonts (630+ fonts available in admin panel)