SchoolEmergency

 

Tähelepanu! Pärast kahte aastat sisutihedat tööd, on projekti partnerid oma töö valmis saanud. Täiesti uus hädaolukordi käsitlev veebipõhine õppeplatvorm on avaldatud ja kättesaadav mitmes keeles sellel aadressil:

SchoolEmergency veebiplatvorm

veebiplatvormi tutvustav video asub siin

Head kasutamist!

Allpool saate lugeda projekti käigust läbi kahe aasta ja olulisematest teetähistest.

 

jälgige meie tegevusi projektiblogis

7-9 novembril kohtusid seitse projektipartnerit Alcalá de Guadaíra (Hispaania) väikelinnas, et maha pidada esimene rahvusvaheline projektikohtumine.

Projekti eesmärgiks on välja töötada online õppeplatvorm põhikooli õpetajatele ning õpilastele, mis võimaldab juurdepääsu infole, kuidas peaks koolis kõige enam esinevate hädaolukordade korral käituma: teemadeks esmaabi, tulekahju, terrorirünnaku oht, maavärinad ja toksiline õhusaaste. Need teemad valiti vastavalt rahvusvaheliselt läbi viidud küsitlusele. Vahemikus oktoober 2017 – jaanuar 2018 võtsid küsitlusest osa partnerriikide õpetajad ja õpilased. Tulemustest selgus, et 22.36% õpetajatest ning 33.37% põhikooli õpilastest pole saanud mingit väljaõpet nende hädaolukordadega seoses. 41.46% õpetajatest ja 47.19% õpilastest on mingit juhendamist saanud, kuid see pole piisav kuna sisaldas ainult evakueerimist tulekahju korral (87.75% õpetajatest, 94.18% õpilastest) ja oli väga lühiajaline (62.53% õpetajatest vähem kui kolm tundi ja 58.43% õpilastest alla tunni).

Esimesel kohtumispäeval tervitas projektipartnereid Germán Terrón, Alcalá de Guadaíra linnavalitsuse nõukogu liige. Järgnes projekti tausta tutvustus, mille esitasid projekti koordinaatoritest osapooled: Kim Lintrup, Frederiksborgi Tuletõrje ja Päästeteenistuse (Taani) pealik ja Marcelino Sancho, Alcalá de Guadaíra päästekomando pealik.

Esimesel projektikohtumisel pandi tugev alus edaspidi järgnevale sisulisele tööle. Kolm päeva kestnud kohtumise jooksul arutati läbi online platvormile tuleva info sisu peamised parameetrid ja pandi paika, milline see peaks välja nägema, et oleks võimalikult tõhus ja lihtsalt kasutatav.

Järgmine samm on materjali valimine ja kokkupanek, et enne järgmist kohtumist 2019 aasta aprillis oleks platvormi informatsiooni sisuline osa valmis.

See rahvusvaheline strateegilise koostöö projekt on kahe päästeameti Frederiksborg Fire and Rescue Service (Taani) ja Alcala de Guadaira Fire and Rescue Service (Hispaania) koostöös sündinud algatus, kus osalevad lisaks kahele mainitule veel Estonian Rescue Board (Eesti), Vilnius Division of Civil Protection (Leedu), ja koolide poolt on esindatud Vilniaus “Genio” kool (Leedu), Gaia Hariduse Selts (Eesti) ning Profesor Tierno Galván high school (Hispaania). School Emergency projekti kaasrahastab Erasmus+ Programme of the European Union.

Gaia Kooli poolt osalesid kohtumisel õpetajad Raine Lindepuu ja Rita Reisenbuk. Programmi koordinaator Gaia koolis on Raine Lindepuu

9.-11. aprillini olid Erasmus+ SchoolEmergency projekti partnerid koos Tallinnas, Eestis. Toimus projekti teine töökoosolek. 

Kohtumise esimene päev algas sooja tervitusega Eesti Päästeameti peadirektori asetäitja Tauno Suurkivi poolt. Järgnevalt viisid projektipartnerid läbi seni välja töötatud e-õppe sisu hindamise ja muutsid järgmise projektitegevuse suuniseid, e-õppe platvormi katsetamist õpetajatega ning nelja riigi põhikooli õpilastega: Taani, Hispaania, Eesti ja Leedu.

Kohtumise teisel päeval olid külalised Gaia koolis. Tutvuti kooli ja õppetegevusega ning projektiga seoses arutati konkreetseid küsimusi õppeplatvormi osas.

Järgmine kohtumine toimub Vilniuses (Leedu) jaanuaris 2020. Vilniuse kohtumisel hindavad projektipartnerid testimise tulemusi ja määravad kindlaks e-õppe platvormil rakendatavad parandused enne lõplikku avaldamist.

Gaia Kooli poolt osales kohtumisel programmi koordinaator Gaia koolis õpetaja Raine Lindepuu.

28. – 30. Jaanuarini kohtusid kooli hädaolukorra projekti seitse partnerorganisatsiooni Vilniuses (Leedu). Toimus kolmas rahvusvaheline kohtumine.

Kohtumise esimene päev algas Vilniuse kodanikukaitse juhi Sandra Norbutaite sooja vastuvõtuga. Järgnevalt tutvustasid projektipartnerid e-õppe platvormi testimise tulemusi neljas riigis (Taanis, Hispaanias, Eestis ja Leedus) septembrist detsembrini 2019. Testijate tagasiside põhjal teevad projektipartnerid parandused, mis rakendatakse e-õppe platvormi enne lõplikku avaldamist septembris 2020.

Projekti neljas kohtumine jäi ära, kuna maailmas valitses eriolukord ning vastavalt riikide piirangutele ei oleks saanud seda kohtumist läbi viia. Partnerid jätkasid tööd ning septembris 2020 peaks kogu õppeplatvorm olema sisuliselt valmis, tõlgitud ja võimalikele kasutajatele ka tutvustatud.

Styling Reset settings
Demo Site
Layout Style
Colors
  • Base 1
  • Base 2
  • BG color
Background
Fonts (630+ fonts available in admin panel)