Sotsiaalne kaasamine läbi õpilaste osaluse (SIPP projekt)

Erasmus+ strateegilise koostöö projekt

Social inclusion through pupils’ participation

Sotsiaalne kaasamine läbi õpilaste osaluse

Rahvusvaheline Erasmus + strateegilise koostöö projekt, milles osalevad Eesti, Taani, Rootsi ja Itaalia koolid. Igast riigist osaleb uurimusele pühenduv ülikool ning praktikumi kool. Eestis on antud projekti praktika kool Gaia Kool ning meie partneriks on Tallinna Ülikool.

Sotsiaalset kaasatust peetakse nii õpilaste heaolus kui nende haridustulemustes üheks oluliseks aspektiks. See on pöördvõrdeline õpilaste koolist väljalangemise, koolist puudumise ja koolivägivallaga.

Õpilaste sotsiaalset kaasatust saab suurendada õpilaste osaluse suurendamise kaudu. Sellele saavad koolis töötavad haridusspetsialistid kaasa aidata. Selle jaoks, et lapsi ärgitada aktiivselt oma igapäevaelus osalema, peavad õpetajad välja töötama õppimisvõimalusi ja väljundeid, kus õpilased saavad kogeda end aktiivsete osalejatena ning sellega saab tõsta õpilaste sotsiaalset kaasatust igapäevases koolielus.

Projekti eesmärk
Võimaldada õpetajatel uurida ja arendada erialalast tööd, mis põhineb õpilaste vaatenurkadel ja kogemustel sotsiaalses kaasatuses. Süvendatud erialaseid teadmisi ja pädevusi sotsiaalse kaasatuse tõstmisel jagatakse rahvusvahelise kolleegiumiga, luuakse didaktilisi õppematerjale ning hinnatakse strateegiaid, mille raames õpetajad ja teadlased arendavad koostöös õppimisvõimalusi, mis toetavad õpilaste sotsiaalset kuulumist ja kaasatust.
Projekti partneriteks on riiklikud haridusteadlased, kes arendavad haridusasutuste jaoks tegevusi, mis suurendavad sotsiaalset kaasatust.

Gaia koolis on projekti kaasatud 1.-4. klass ning nende klassiõpetajad- Kaidi Nurmik, Helena Karu, Anni Silm, Mailis Ostra ja Raili Poola.

Projekti tegevuste raames viiakse Gaia koolis läbi erinevaid uurimusi, arutelusid ja tegevusi laste osalusel.

Projekti kestvus 1.10.2020−30.08.2023
Gaia kooli koordinaator projektis 01.10.2020-30.09.2021 – Kaidi Nurmik kaidi.nurmik@gaiakool.ee

Gaia kooli koordinaator projektis alates 01.10.2021 – Anni Silm anni.silm@gaiakool.ee

Styling Reset settings
Demo Site
Layout Style
Colors
  • Base 1
  • Base 2
  • BG color
Background
Fonts (630+ fonts available in admin panel)