Tugipersonal – Mailis Ostra, Meeli Pandis, Maili Liinev, Grete Siimut
Mailis Ostra
sotsiaalpedagoog

Mailis Ostra

sotsiaalpedagoog

Õpetaja on ühest küljest eeskuju ja teisest küljest usalduslik täiskasvanu, kes seab piirid sellele, mis on aktsepteeritav ja mis mitte. Isik, kes teeb igapäevaselt selgitustööd, aitamaks mõista, miks. Lapsed vajavad turvatunnet, rahu, vabadust ja aeg-ajalt inspiratsiooni, innustust. Põhikooli riiklikus õppekavas on mh kirjas üks minu südamemõte – õpetaja olulisim ülesanne on toetada iga õpilase eneseusku ja õpimotivatsiooni. Olgugi et ise pean ennast rohkem õppijaks kui õpetajaks, sest iga minu klassi õpilane on täpselt samaväärne õpetaja minule. Üheskoos avastamine, loomine, uurimine, unistamine, ausalt ja hoolivalt üksteisele otsa vaatamine on protsess, mida naudin. Sotsiaalpedagoogi, õpetaja ja inimesena leian, et saaksime koolis märksa rohkem toetada inimeseks õppimist ja kasvamist. Olen rõõmus, et saan seda teha Gaia Koolis!

Maili Liinev

eripedagoog ja superviisor

Olen Gaia kooli superviisor, lõpetanud Tallinna Moreno Keskuse Psühhodraamakooli, lõpetanud Tallinna Ülikooli eripedagoog-nõustaja eriala ja saanud magistrikraadi kasvatusteadustes. Töötan omaloodud nõustamis- ja koolitusfirmas Hooling, mille eesmärk on toetada neid, kes igapäevaselt lastega töötavad. Olen ka lastejooga ja lugemisjooga õpetaja ning pakun lugemisnõustamise eratunde. Minu kogemustepagasis on töö eripedagoogina, lasteaia ja kooliõpetajana; Eesti Lugemisühingu ja projekti Lugemispesa juhina. Üle kümne aasta olen koostöös Tallinna Ülikooliga juhtinud kutseaasta projekti raames mentorkoolitusi ja õpetajate tugigruppe.

Gaia kooli leidsin, kui otsisin oma lapsele kooli, kus temal oleks hea kasvada. Tänu Gaia koolile on meie perre saabunud teadlik õppimine. Minule annab Gaia koolis töötamine igapäevase tänutunde kogemusest, et last toetav kool saabki olla reaalsus meie kõigi jaoks. Gaia kooli superviisorina näen oma rolli peegeldaja ja toetajana. Soovin, et igal kooliga seotud inimesel oleks siin hea olla, et õppida, kasvada, ennast ja teisi hoida.

Meeli Pandis

logopeed ja psühholoog

Usun loovusesse, loodusesse ja põlvkondade tarkusesse. Suhtlemine on võti teiste mõistmiseks ja enda arusaadavaks tegemiseks. Kui õpilasel on suulise või kirjaliku kõnega probleeme, siis püüan olla toeks. Otsin probleemi põhjusi, et leida teed püsivama lahenduseni. Abiks on eripedagoogi ja psühholoogi haridus ning magistrikraad kasvatusteadustes.

Alustasin aastakümneid tagasi logopeedina. Pikemalt olen õpetanud Tallinna Ülikoolis ning nõustanud haridusprojekte SOS Lastekülade Rahvusvahelises Organisatsioonis. Taas koolis loodan näha ja kaasa aidata sellele, et haridus käiks sammu muutunud inforuumi ja säästva mõtteviisiga.

Grete Siimut

kunstiterapeut

Styling Reset settings
Demo Site
Layout Style
Colors
  • Base 1
  • Base 2
  • BG color
Background
Fonts (630+ fonts available in admin panel)