Tugipersonal – Mailis Ostra, Meeli Pandis, Maili Liinev, Margit Rannamets, Grete Siimut, Helena Trei
Mailis Ostra
sotsiaalpedagoog

Mailis Ostra

sotsiaalpedagoog

Õpetaja on ühest küljest eeskuju ja teisest küljest usalduslik täiskasvanu, kes seab piirid sellele, mis on aktsepteeritav ja mis mitte. Isik, kes teeb igapäevaselt selgitustööd, aitamaks mõista, miks. Lapsed vajavad turvatunnet, rahu, vabadust ja aeg-ajalt inspiratsiooni, innustust. Põhikooli riiklikus õppekavas on mh kirjas üks minu südamemõte – õpetaja olulisim ülesanne on toetada iga õpilase eneseusku ja õpimotivatsiooni. Olgugi et ise pean ennast rohkem õppijaks kui õpetajaks, sest iga minu klassi õpilane on täpselt samaväärne õpetaja minule. Üheskoos avastamine, loomine, uurimine, unistamine, ausalt ja hoolivalt üksteisele otsa vaatamine on protsess, mida naudin. Sotsiaalpedagoogi, õpetaja ja inimesena leian, et saaksime koolis märksa rohkem toetada inimeseks õppimist ja kasvamist. Olen rõõmus, et saan seda teha Gaia Koolis!

Maili Liinev

eripedagoog ja superviisor

Olen Gaia kooli superviisor, lõpetanud Tallinna Moreno Keskuse Psühhodraamakooli, lõpetanud Tallinna Ülikooli eripedagoog-nõustaja eriala ja saanud magistrikraadi kasvatusteadustes. Töötan omaloodud nõustamis- ja koolitusfirmas Hooling, mille eesmärk on toetada neid, kes igapäevaselt lastega töötavad. Olen ka lastejooga ja lugemisjooga õpetaja ning pakun lugemisnõustamise eratunde. Minu kogemustepagasis on töö eripedagoogina, lasteaia ja kooliõpetajana; Eesti Lugemisühingu ja projekti Lugemispesa juhina. Üle kümne aasta olen koostöös Tallinna Ülikooliga juhtinud kutseaasta projekti raames mentorkoolitusi ja õpetajate tugigruppe.

Gaia kooli leidsin, kui otsisin oma lapsele kooli, kus temal oleks hea kasvada. Tänu Gaia koolile on meie perre saabunud teadlik õppimine. Minule annab Gaia koolis töötamine igapäevase tänutunde kogemusest, et last toetav kool saabki olla reaalsus meie kõigi jaoks. Gaia kooli superviisorina näen oma rolli peegeldaja ja toetajana. Soovin, et igal kooliga seotud inimesel oleks siin hea olla, et õppida, kasvada, ennast ja teisi hoida.

Meeli Pandis

logopeed ja psühholoog

Usun loovusesse, loodusesse ja põlvkondade tarkusesse. Suhtlemine on võti teiste mõistmiseks ja enda arusaadavaks tegemiseks. Kui õpilasel on suulise või kirjaliku kõnega probleeme, siis püüan olla toeks. Otsin probleemi põhjusi, et leida teed püsivama lahenduseni. Abiks on eripedagoogi ja psühholoogi haridus ning magistrikraad kasvatusteadustes.

Alustasin aastakümneid tagasi logopeedina. Pikemalt olen õpetanud Tallinna Ülikoolis ning nõustanud haridusprojekte SOS Lastekülade Rahvusvahelises Organisatsioonis. Taas koolis loodan näha ja kaasa aidata sellele, et haridus käiks sammu muutunud inforuumi ja säästva mõtteviisiga.

Margit Rannamets

toitumisnõustaja

Lapse arengut toetab tasakaalus tervis ning tark toitumine on tervise üks alustaladest. Lapsepõlves kujunenud head toitumisharjumused mõjutavad igapäevaselt tehtavaid valikuid ning aitavad kaasa püsivale heale enesetundele ning pikale tervena elatud elule.
Mulle on väga hingelähedane laste ja noorte tervislik eluviis ning toitumine. Olen toitumisalase hariduse saanud Annely Sootsi Koolituse Tervisekoolist ning Tallinna Ülikooli Haapsalu Kolledži tervisejuhi erialalt. Oman toitumisnõustaja kutsetunnistust ning olen alates 2015. aastast nõustanud ning koolitanud peamiselt laste toitumisega seotud teemadel. Minu suur soov on anda lastele ja lapsevanematele toitumise- ja tervisealaseid oskusi ja teadmisi, et nad saaksid igapäevaselt teha paremaid valikuid ja läbi selle suurendada oma heaolu.

Helena Trei

sotsiaalpedagoogi abi

Kes on inimene? Milline on tema suhe iseendaga, teise inimese, Looja ja Looduga? Ja kuidas saab neid suhteid hoida, toita ja parendada? Need on küsimused, mis on mind mu elus ja õpingutes jätkuvalt saatnud.
Akadeemilise hariduse poolest olen teoloog, kusjuures olen alati väärtustanud teoloogia praktilist poolt, mis hõlmab endas nii kriisiabi, hoolekandetööd kui ka pedagoogikat. Täiendhariduses olen kogunud psühho- ja loovteraapia alaseid teadmisi.

Nüüdseks on mu elutee kirjud käänakud rõõmsaks tervikuks põimunud Gaia koolis. Õpilaste ja kolleegide toetamise ning abistamise kõrval annan jõudu Gaia kooli pärimust väärtustavale olemusele – maalähedase regilaulikuna julgen laulu üles võtta seal, kus vaja ja innustada kaasa laulma nii lapsed kui kolleegid.

Styling Reset settings
Demo Site
Layout Style
Colors
  • Base 1
  • Base 2
  • BG color
Background
Fonts (630+ fonts available in admin panel)