Tugipersonal – Annika Roosimägi, Meeli Pandis, Maili Liinev
Annika Roosimägi
Sotsiaalpedagoog

Annika Roosimägi

Lõpetasin 2017.aastal Tallinna Ülikooli Rakvere Kolledži sotsiaalpedagoogika erialal. Esimese kõrghariduse omandasin Sisekaitseakadeemias, kus õppisin halduskorralduse eriala haldusjuristi süvaõppesuunal. Mul on 18 aasta pikkune kohalikus omavalitsuse töötamise kogemus. Olen töötanud väikese maakooli ja -lasteaia muusikaõpetajana. Hindamatu kogemuse sain üle 700 õpilasega suures linnakoolis klassiõpetaja, sotsiaalpedagoogi ja hariduslike erivajadustega õpilaste õppe koordineerijana töötades.

Kõik eelnev ning kolmele imelisele lapsele emaks olemine on õpetanud elu, laste, perede ja õpetajate vajadusi, õpikeskkonda ning -meetodeid ümber hindama. Gaia koolis soov aidata luua armastavat, turvalist, loovat ning õhinapõhist kulgemisruumi, kus mitte ei õpita elama, vaid elades õpitakse.

Meeli Pandis

Usun loovusesse, loodusesse ja põlvkondade tarkusesse. Suhtlemine on võti teiste mõistmiseks ja enda arusaadavaks tegemiseks. Kui õpilasel on suulise või kirjaliku kõnega probleeme, siis püüan olla toeks. Otsin probleemi põhjusi, et leida teed püsivama lahenduseni. Abiks on eripedagoogi ja psühholoogi haridus ning magistrikraad kasvatusteadustes.

Alustasin aastakümneid tagasi logopeedina. Pikemalt olen õpetanud Tallinna Ülikoolis ning nõustanud haridusprojekte SOS Lastekülade Rahvusvahelises Organisatsioonis. Taas koolis loodan näha ja kaasa aidata sellele, et haridus käiks sammu muutunud inforuumi ja säästva mõtteviisiga.

Maili Liinev

Olen Gaia kooli superviisor, lõpetanud Tallinna Moreno Keskuse Psühhodraamakooli, lõpetanud Tallinna Ülikooli eripedagoog-nõustaja eriala ja saanud magistrikraadi kasvatusteadustes. Töötan omaloodud nõustamis- ja koolitusfirmas Hooling, mille eesmärk on toetada neid, kes igapäevaselt lastega töötavad. Olen ka lastejooga ja lugemisjooga õpetaja ning pakun lugemisnõustamise eratunde. Minu kogemustepagasis on töö eripedagoogina, lasteaia ja kooliõpetajana; Eesti Lugemisühingu ja projekti Lugemispesa juhina. Üle kümne aasta olen koostöös Tallinna Ülikooliga juhtinud kutseaasta projekti raames mentorkoolitusi ja õpetajate tugigruppe.

Gaia kooli leidsin, kui otsisin oma lapsele kooli, kus temal oleks hea kasvada. Tänu Gaia koolile on meie perre saabunud teadlik õppimine. Minule annab Gaia koolis töötamine igapäevase tänutunde kogemusest, et last toetav kool saabki olla reaalsus meie kõigi jaoks. Gaia kooli superviisorina näen oma rolli peegeldaja ja toetajana. Soovin, et igal kooliga seotud inimesel oleks siin hea olla, et õppida, kasvada, ennast ja teisi hoida.

Styling Reset settings
Demo Site
Layout Style
Colors
  • Base 1
  • Base 2
  • BG color
Background
Fonts (630+ fonts available in admin panel)