Valentina Sutt
Valentina Sutt
Muusikaõpetaja
Oman pedagoogilist magistri kõrgharidust. Olen töötanud oma elu jooksul muusikakooli õpetajana, lasteaias liikumis- ja muusikaõpetajana. 1988-1992 töötasin muusikaõpetajana Tallinna 66. lasteaias. 20 aastat töötasin Pärnu Vene Gümnaasiumis muusikaõpetajana. 2017 lõpetasin  Tallinna Ülikoolis loovterapeudiks õppimise aastased kursused. Saadud oskusi saan kasutada edaspidises töös. 2018 töötasin Pärnu keelekümbluse lasteaias Kelluke muusikaõpetajana nii eesti kui vene keeles.

Olen palju tegelenud lastega lisaks koolitundides ka klassiväliselt. Juhendanud laulukoori, ansamblit, soliste  ja laste näitemänge. Olen osalenud enda juhendatud kooridega 4 Eesti Üld- ja Noorte Laulupeol.  Armastan lastega tegeleda, oskan nendega saavutada kontakti ja koostööd. Oskan mängida klaveril, akordionil ja mõnel rahvapillil. Tahan teha Gaia koolis laulukoori, et esineda koolis ja väljaspool kooli.

Styling Reset settings
Demo Site
Layout Style
Colors
  • Base 1
  • Base 2
  • BG color
Background
Fonts (630+ fonts available in admin panel)