Meie Kool

Gaia Kool on 2014. aasta septembris tegevust alustanud erakool, mille eesmärk on pakkuda õpilastele mitmekülgset haridust viisil, mis arvestab ning toetab iga lapse individuaalset eripära.

Õppetöös järgime riiklikku õppekava, kuid kasutame palju õuesõppe ja projektiõppe võimalusi. Kooli õppesuundadeks on loodusõpe ja pärimuskultuur. Inglise keele õpe algab esimesest klassist ja vene keele õpe neljandast klassist. Lähtume laste vajadusest õppida huvipõhiselt, seega on õppetöö lahutamatult seotud huviringide  tegevusega.

Gaia Kooli eesmärk on pakkuda lapsesõbralikku haridust kodulähedases koolis. Kooli on võimalik tulla õppima 1.-9. klassi ja eelkooli.

Õppeaastal 2022/23 õpib Gaia koolis statsionaarses õppes 142 õpilast ja koduõppel on 67 õpilast.

Õppemaks 2022/23 on 1795 eurot aastas statsionaarses õppes, 110 eurot aastas koduõppel. Kui koolis õpib ühest perest kaks last, siis rakendub mõlemale lapsele soodustus 20%. Pere kolmandale lapsele on soodustus 50%.

Õpe toimub Tallinnas, Kadriorus, Weizenbergi 20/1.
Meie kool sobib peredele, kes väärtustavad loodussõbralikku eluviisi ja kus vanemad on valmis kooliellu aktiivselt panustama ja kooli arengus kaasa rääkima.

Styling Reset settings
Demo Site
Layout Style
Colors
  • Base 1
  • Base 2
  • BG color
Background
Fonts (630+ fonts available in admin panel)