Meie Kool

Gaia Kool on 2014. aasta septembris tegevust alustanud erakool, mille eesmärk on pakkuda õpilastele mitmekülgset haridust viisil, mis arvestab ning toetab iga lapse individuaalset eripära.

Õppetöös järgime riiklikku õppekava, kuid kasutame palju õuesõppe ja projektiõppe võimalusi. Kooli õppesuundadeks on loodusõpe ja pärimuskultuur. Inglise keele õpe algab esimesest klassist ja vene keele õpe neljandast klassist.

Gaia Kooli eesmärk on pakkuda lapsesõbralikku haridust kodulähedases koolis. Kooli on võimalik tulla õppima 1.-9. klassi ja eelkooli.

Õppemaks 2023/24 õppeaastal on põhikoolis 2160.- eurot aastas statsionaarses õppes.

Õppemaks vanema poolt juhendatud koduõppel on 135 eurot õppeaastas.
Kooli poolt juhendatud akadeemiline tund maksab 30 eurot.

Gümnaasiumi mittestatsionaarse õppes (e-õppes) on 2023/24 õppeaastal õppemaks 1610.- eurot aastas. Aastas läbitakse minimaalselt 23 kursust (kitsa matemaatika valiku puhul), ühe mooduli hind on 70.- eurot. Juhul, kui õpilane valib täiendavalt laia matemaatika kursused, siis on aastas 25 kursust. Lisakursustele rakendub täiendav tasu.

Kui koolis õpib ühest perest kaks last, siis rakendub mõlemale lapsele soodustus 20%. Pere kolmandale lapsele on soodustus 50%. Alates neljandast lapsest on õppimine koolis tasuta.

Statsionaarne õpe toimub Tallinnas, Kadriorus, Weizenbergi 20/1.
Meie kool sobib peredele, kes väärtustavad loodussõbralikku eluviisi ja kus vanemad on valmis kooliellu aktiivselt panustama ja kooli arengus kaasa rääkima.

Styling Reset settings
Demo Site
Layout Style
Colors
  • Base 1
  • Base 2
  • BG color
Background
Fonts (630+ fonts available in admin panel)