Eelkool

2024/2025 õa
Gaia Kooli eelkool alustab uut õppeaastat 2024. aasta oktoobris.
Eelkooli tunnid hakkavad toimuma Gaia Koolis, Weizenbergi 20/1, üks kord nädalas oktoobri algusest kuni mai lõpuni. Täpne nädalapäev selgub septembri keskpaigaks.
Esimene proovitund toimub septembri viimasel nädalal.
Proovitunni kellaaeg ja lisainfo saadetakse ( hiljemalt nädal enne proovitundi ) vanematele, kes on lapse registreerinud.
Registreerimisvorm siin: vastuvõtt eelkooli
Esimene tund on tasuta, et nii lapsed kui vanemad saaksid võimaluse eelkooliga tutvumiseks ning võimaliku osalemise otsuse langetamiseks. Eelkoolis käimine annab lapsele ja vanematele võimaluse tutvuda Gaia Kooliga ning Gaia haridusel baseeruva õppemetoodikaga. Samuti saavad lapsed kohaneda koolikeskkonnaga, harjutada grupis tegutsemist ning uusi sõpru leida. Eelkooli eesmärgiks on luua ja hoida laste huvi teada saada, katsetada ja tegutseda.
Kavas on:
• Lugemise ja kirjutamise algõpe
• Tutvumine arvude maailmaga
• Meisterdamine ja joonistamine
• Muusika, liikumine ja mängud
Tasu ühe kuu eest oli 2023/2024 õa 45 eurot. 2024/2025 õa tasu kinnitatakse septembri alguses.
Küsimuste korral palun võtke ühendust õppesekretäriga meili teel
agnes.liivak@gaiakool.ee

Styling Reset settings
Demo Site
Layout Style
Colors
  • Base 1
  • Base 2
  • BG color
Background
Fonts (630+ fonts available in admin panel)