HEV laste toetamine

HEV laste toetamine ja kaasamine Gaia koolis

Gaia koolis toetatakse kõik õpilasi vastavalt nende eripäradele ja vajadustele sealhulgas hariduslikele erivajadustele. Kooli eesmärk on luua igale lapsele tema individuaalne õpirada ning selle realiseerimiseks tagada vajalikud võimalused ja vahendid.

Seetõttu esitatigi projekt “HEV laste toetamine ja kaasamine Gaia Koolis” Riigi Tugiteenuste Keskuse toetusmeetmesse “Väikelahendused HEV õpilastele”.

Projekti eesmärk on rikastada Gaia kooli õppekeskkonda, et toetada HEV õpilaste individuaalset arengut ning soodustada HEV õpilaste ja klassi ühist õppetegevust.

Projektijuht ja kontaktisik Kaidi Nurmik – kaidi.nurmik@gaiakool.ee

Projekti raames soetatakse seadmeid, õppe- ja abivahendeid ja materjale, mis toetavad
1. Ainealast arengut (matemaatika, keeled, logopeedia)
2. Emotsionaalset ja sotsiaalset arengut
3. Kooli füüsilise keskkonna rikastamist (sh IT-vahendeid HEV õppe korraldamiseks)

1. Kooli õppekeskkond on täienenud õppe- ja abivahendite ning õppematerjalide näol, mis toetavad HEV õpilaste individuaalset arengut parimal võimalikul moel.
2. Soetatud sisustus ja seadmed toetavad HEV õpilaste õppimist tavaklassis.
3. Materjalid, vahendid ja seadmed aitavad kaasa grupi, klassi ja kooli ühistoimimisele ja HEV õpilaste kaasamisele ühistegevusse.

Styling Reset settings
Demo Site
Layout Style
Colors
  • Base 1
  • Base 2
  • BG color
Background
Fonts (630+ fonts available in admin panel)