Õppemaks

Õppemaks 2023/24 õppeaastal on põhikoolis 2160.- eurot aastas statsionaarses õppes ja 135.- eurot koduõppel.

Gümnaasiumi mittestatsionaarse õppes (e-õppes) on 2023/24 õppeaastal õppemaks 1610.- eurot aastas. Aastas läbitakse minimaalselt 23 kursust (kitsa matemaatika valiku puhul), ühe mooduli hind on 70.- eurot. Juhul, kui õpilane valib täiendavalt laia matemaatika kursused, siis on aastas 25 kursust. Lisakursustele rakendub täiendav tasu.

Kui koolis õpib ühest perest kaks last, siis rakendub mõlemale lapsele soodustus 20%. Pere kolmandale lapsele on soodustus 50%. Alates neljandast lapsest on õppimine koolis tasuta.

Styling Reset settings
Demo Site
Layout Style
Colors
  • Base 1
  • Base 2
  • BG color
Background
Fonts (630+ fonts available in admin panel)