Kooli haldus – Mari-Liis Kolk, Marit Otsing-Saar, Agnes Liivak-Liivat, Heli Piisang

Mari-Liis Kolk

juhataja

Olen lõpetanud Tartu Ülikoolis kehakultuuri teaduskonna (BA) ja hariduskorralduse eriala (MA). Lisaerialana õppisin matemaatikaõpetajaks Tallinna Ülikoolis. Täiendan end jätkuvalt haridusvallas, olen läbinud aastase algõpetuse didaktika koolituse ja Gaia õpetajate kursuse. Haridusvaldkonnas olen töötanud 2004.aastast: huvijuhina, matemaatikaõpetajana õpiraskustega lastele ja klassiõpetajana.
Olles kolme lapse ema, soovin, et minu lastel säiliks õpirõõm ja mina lapsevanemana naudiksin laste kooliaega. Usun, et iga laps on andekas, tuleb vaid osata neid andeid märgata. Olen seisukohal, et lapse hariduse eest vastutab vanem, õpetaja on abistaja ja suunaja rollis – seega on kooli-kodu dialoog ja koostöö väga olulised. Pean oluliseks jätkusuutlikku eluviisi ja oma juurte tundmist.

Gaia Koolis olen alates 2022. aasta sügisest juhataja ametikohal. Lisaks olen klassijuhatajaks ning matemaatika õpetajaks 8. klassile.

Marit Otsing
juhataja

Marit Otsing-Saar

Nõukogu esimees

Olen õppinud Tallinna Ülikoolis kultuuri- ja kasvatusteaduseid ning sotsioloogiat, oman magistrikraadi kasvatusteadustes.
Koolitusvaldkonnaga olen kokku puutunud koolituste korraldaja, lektori ja õppekava koostajana. Olen välja töötanud koolituskavasid ja olnud tegev SA Kutsekoda juures nii kutse välja töötamisel kui kutsekomisjoni liikmena.

Tööalaselt olen panustanud erinevate organisatsioonide tegevusse nii juhina, kui välissuhete ning koolituste arendajana. Vabal ajal tunnen rõõmu loodusest, loomadest ja raamatutest ning viin läbi joogatunde.
Gaia Koolis on minu hoole all Gaia Gümnaasiumi ette valmistamine. Lisaks olen klassijuhatajaks 9. klassile.

Olles üks Gaia Kooli loojatest ning selle pikaajaline juhataja, usun, et meie kool saab pakkuda väärtuslikku lisa Eesti haridusmaastikule. Me usume, et kool saab õpetada lisaks akadeemilistele teadmistele ka elamise kunsti. Kunsti, kuidas elada harmoonias iseendaga, kogukonnaga ja maailmaga. Seda väärtuslikku oskust õpimegi koos lastega igapäevaselt meie koolis.

Agnes Liivak-Liivat

õppesekretär

Heli Piisang

haldusjuht

Styling Reset settings
Demo Site
Layout Style
Colors
  • Base 1
  • Base 2
  • BG color
Background
Fonts (630+ fonts available in admin panel)