Kooli haldus – Marit Otsing-Saar, Mari-Liis Kolk, Agnes Liivak-Liivat, Heli Piisang
Marit Otsing
juhataja

Marit Otsing-Saar

Kooli juhataja, inimeseõpetus 10. kl

Olen õppinud Tallinna Ülikoolis kultuuri- ja kasvatusteaduseid ning sotsioloogiat, oman magistrikraadi kasvatusteadustes.
Koolitusvaldkonnaga olen kokku puutunud koolituste korraldaja, lektori ja õppekava koostaja rollis. Olen välja töötanud koolituskavasid ja olnud tegev SA Kutsekoda juures nii kutse välja töötamisel kui kutsekomisjoni liikmena.

Tööalaselt olen panustanud erinevate organisatsioonide tegevusse nii juhina, kui välissuhete ning koolituste arendajana. Vabal ajal tunnen rõõmu loodusest, loomadest ja raamatutest ning viin läbi joogatunde.
Gaia Koolis on minu hoole all Gaia e-gümnaasiumi tegevuse koordineerimine.

Olles üks Gaia Kooli loojatest ning selle pikaajaline juhataja, usun, et meie kool saab pakkuda väärtuslikku lisa Eesti haridusmaastikule. Me usume, et meie koolis saavad õpilased tugevad akadeemilised teadmised ning seda käsikäes koolirõõmuga. Samuti õpime kõigi kooliaastate vältel kunsti, kuidas elada harmoonias iseendaga, kogukonnaga ja maailmaga. Seda väärtuslikku oskust kogemegi koos lastega igapäevaselt meie koolis

Mari-Liis Kolk

9. kl juhataja, matemaatika ja inimeseõpetus 9. kl

Olen lõpetanud Tartu Ülikoolis kehakultuuri teaduskonna (BA) ja hariduskorralduse eriala (MA). Lisaerialana õppisin matemaatikaõpetajaks Tallinna Ülikoolis. Täiendan end jätkuvalt haridusvallas, olen läbinud aastase algõpetuse didaktika koolituse ja Gaia õpetajate kursuse. Haridusvaldkonnas olen töötanud 2004.aastast: huvijuhina, matemaatikaõpetajana õpiraskustega lastele ja klassiõpetajana.
Olles kolme lapse ema, soovin, et minu lastel säiliks õpirõõm ja mina lapsevanemana naudiksin laste kooliaega. Usun, et iga laps on andekas, tuleb vaid osata neid andeid märgata. Olen seisukohal, et lapse hariduse eest vastutab vanem, õpetaja on abistaja ja suunaja rollis – seega on kooli-kodu dialoog ja koostöö väga olulised. Pean oluliseks jätkusuutlikku eluviisi ja oma juurte tundmist.

Olen klassijuhatajaks ning matemaatika õpetajaks 9. klassile.

Agnes Liivak-Liivat

õppesekretär

Heli Piisang

haldusjuht, õppekorraldusjuht, 5. kl juhataja, keemia 8.-9. kl, loodusõpetus 7.kl

Raili Poola

õppejuht, 6.kl juhataja, matemaatika õpetaja 6.-7. klassis

Õppimine ja õpetamine on minu silmis kaks lahutamatut tegevust – naudin väga neid mõlemaid. Oma hariduskäiku alustasin Tartu Ülikoolis, kus õppisin koolieelset pedagoogikat, sama eriala õpinguid jätkasin Tallinna Ülikoolis, keskendudes laste liikumisõpetusele ning lasteasutuse juhtimisele. Hetkel olen oma magistriõpinguid lõpetamas mitme aine õpetaja erialal Tallinna Ülikoolis.
Mind inspireerivad kirjaniku Kahlil Gibrani kirjutatud read: “Teie olete vibud, millelt teie lapsed nagu elavad nooled lendu lastakse. Vibukütt näeb märki lõpmatuse rajal ja pingutab kogu oma jõust, et Tema nooled võiksid lennata kiiresti ja kaugele”. Loodan, et saan oma õpilastele anda teadmisi, tarkusi ja killukese päikest eluteele kaasa!

Styling Reset settings
Demo Site
Layout Style
Colors
  • Base 1
  • Base 2
  • BG color
Background
Fonts (630+ fonts available in admin panel)