Kooli haldus – Marit Otsing-Saar, Agnes Liivak-Liivat, Heli Piisang, Mari-Liis Kolk
Marit Otsing
juhataja

Marit Otsing-Saar

kooli juhataja

Olen õppinud Tallinna Ülikoolis kultuuri- ja kasvatusteadust ning sotsioloogiat, oman magistrikraadi kasvatusteadustes. Olen pidanud loenguid Tallinna Ülikoolis, viinud läbi juhtimisteemalisi loenguid nii Eestis kui teistes riikides, töötanud õpetajana koolis.
Tööalaselt olen panustanud erinevate organisatsioonide tegevusse nii rahvusvaheliste kui siseriiklike projektide juhi ja tegevjuhina. Kõige pikemalt olin seotud Eesti Korteriühistute Liiduga, kus aitasin luua ja üles ehitada organisatsiooni välissuhteid, koolitusosakonda ja panustasin juhtimisse nii juhatuse kui nõukogu tasandil. Koolitusvaldkonnaga olen kokku puutunud koolituste korraldaja, lektori ja õppekava koostajana. Olen välja töötanud koolituskavasid ja olnud tegev SA Kutsekoda juures nii kutse välja töötamisel kui kutsekomisjoni liikmena.
Olen lõpetanud joogaõpetaja kursused ning andnud joogatunde enam kui 10 aastat.
Olen üks Gaia Kooli rajajatest ja usun, et meie kool saab pakkuda väärtuslikku lisa Eesti haridusmaastikule. Me usume, et kool saab õpetada lisaks akadeemilistele teadmistele ka elamise kunsti. Kunsti, kuidas elada harmoonias iseendaga, perega, rahvaga ja maailmaga. Seda väärtuslikku oskust õpimegi koos lastega igapäevaselt meie koolis.

Agnes Liivak-Liivat

õppesekretär

Heli Piisang

haldusjuht

Mari-Liis Kolk

õppejuht ja õpetajate mentor

HEV koordinaator

Styling Reset settings
Demo Site
Layout Style
Colors
  • Base 1
  • Base 2
  • BG color
Background
Fonts (630+ fonts available in admin panel)