Eesti keel ja kirjandus – Maarja Sarv, Laura Kumpas, Annabel Berg

Maarja Sarv

eesti keel ja kirjandus 5., 7.-9. kl

Mul on olnud õnne töötada õpetajana erinevates rollides, mis on ühel või teisel moel võimaldanud rakendada varem kogutud teadmisi ja oskusi erinevatelt erialadelt. Töö keele ja tekstidega on mind saatnud läbi terve elu. Kasvasin üles keeletoimetajate perekonnas, kus korrektse eesti keele sisse juurutamine oli põimitud igapäeva. Saan olla tänulik kõigile otsestele ja kaudsetele õpetajatele, kes on mind keele armastamise teekonnal edasi juhtinud.

Õpetajatöös armastan kõige enam laste eripära ja ei väsi imestamast, kui nutikas ja avatud on uus põlvkond. Näen igas lapses potentsiaali ja leian, et õpetaja ei tohi õpilase iseolemist summutada. Käsitlen õpetamist kui inspireerimist, juhendamist, suunamist, julgustamist ja mängimist. Baasoskustest ja õpikutesse kogutud teadmistest on kasu vaid siis, kui need lapse sees ellu ärkavad, õppimine on edukas vaid siis kui õppijas on entusiasmi, innustus ja rõõmu. Püüdlen selle poole iga päev ja leian, et Gaia kool on ideaalne koht ühildamaks teadmiste kogumist ja iseendaks kasvamist.

Laura Kumpas

eesti keel ja kirjandus 6. kl

Annabel Berg

eesti keel ja kirjandus 10. kl

Styling Reset settings
Demo Site
Layout Style
Colors
  • Base 1
  • Base 2
  • BG color
Background
Fonts (630+ fonts available in admin panel)