Education for Sustainable Development

Erasmus+ strateegilise koostöö projekt

Education for Sustainable Development: Holistic Curriculum for the Youth and Guide for Educators 

Eesti keeles “Haridus jätkusuutliku arengu toetamiseks: terviklik õppekava noortele ja juhend haridustöötajatele”

Raamatu “Tervikliku eluviisi alused. Gaia hariduse käsiraamat” sissejuhatuses kirjutatakse: “Elame maailmas, mis muutub kiirelt otse meie silme all. Jõulisemalt kui ei kunagi varem on inimkonnale esitatud väljakutse muutuda targemaks, küpsemaks ning mõistvamaks. Valusate probleemide üleküllus surub peale igast küljest: Maa keskkonna saastumine, väärtusliku pindmise mullakihi kadumine, kõrbete pealetung, kala- ja veevarude vähenemine, erinevate liikide elupaikade hävinemine, liikide väljasuremine jne. /—/ Hoolimata kõigist neist väljakutsetest, või pigem isegi nende taustal võimendudes, kerkib üha enam esile inimeste potentsiaali ja teadlikkuse kasv. Inimesed ja kogukonnad üle maailma soovivad võtta teadlikku vastutust oma elukeskkonna loomise ja hoidmise eest nii kohalikul kui ka regionaalsel tasandil.” (Kangur, Puusepp jt 2020)

Juba praegu ja eriti tulevikus tuleb meil nende väljakutsega silmitsi seista. Siinkohal on võtmeroll noortel, haridustöötajatel ja haridusasutustel – kui juba olemasolevad rahvusvahelised teadmised, oskused ja lähenemised erinevate riikide haridussüsteemidesse terviklikult viia, siis saame järgmisi põlvkondi ette valmistada meie ja nende ees seisvateks väljakutseks.

Seetõttu tulid 2019. aasta sügisel kokku viis organisatsiooni, kelle jaoks on jätkusuutlik areng, Gaia haridus ja haridusvaldkond laiemalt südamelähedane ning töötasid välja käesoleva projekti.

Projekti eesmärk on välja töötada:
1. Rahvusvaheline terviklik õppekava jätkusuutliku arengu toetamiseks (ESD õppekava noortele)
2. Juhend haridustöötajatele
3. Gaia kooli gümnaasiumi õppekava
4. E-keskkond noortele ja haridustöötajatele

Nii ESD õppekava noortele kui ka juhend haridustöötajatele pakuvad õpetajaile ja õppekava arendajatele võimalusi ja ettepanekuid, kuidas jätkusuutliku arengu teemasid noorteni ja haridusasutustesse viia. Gaia kooli õppekava on näide sellest, kuidas integreerida ESD ja riikliku õppekava.

Projekti käik
Projekti tegevustesse ja materjalide välja töötamisse on kaasatud üle 15 eksperdi, kelle ülesanne on välja töötada materjalid, kaasata huvigruppe ning valmistada ette ja juhtida võrgustiku seminare, kus kogutakse osalejate sisendit õppekava, juhendi ja e-keskkonna arendamiseks.
Kahe aasta jooksul toimub neli võrgustiku seminari:
Seminar 1 “Let’s get started – framework”, dets 2020 (virtuaalselt)
Semnar 2 “ESD Curriculum Development”, mai 2021 (Hollandis)
Seminar 3 “Methodology at the heart of ESD curriculum (The Guide for Educators)”, okt 2021 (Šotimaal)
Seminar 4 “Bringing Curriculum and Methodology together”, veebr 2022 (Hispaanias)
Seminaridele kaasatakse ka kohalikke noori ja partnerorganisatsioonide liikmeid.
Projekt lõppeb teavitusüritustega igas riigis, kus tutvustatakse valminud materjale ja kogutud praktikaid, Eestis on plaanis korraldada konverents.

Projekt kestab 01.09.2020-30.08.2022.

Projekti juhtpartner on Gaia Kool ja projektijuht on Kaidi Nurmik (kaidi.nurmik@gaiakool.ee).

Projektipartnerid on:
Gaia kool and Tallinna Ülikool Eestist, kontakt Kaidi Nurmik (kaidi.nurmik@gaiakool.ee)
Gaia Education Šotimaalt, kontakt May East (may.east@gaiaeducation.org)
Gaia Nederland Hollandist, kontakt Henk Petter (henk.petter@educatie-deverbinding.nl)
Permacultura Mediterranea Hispaaniast, kontakt Amanda Merklein (roanhome@gmail.com)

Styling Reset settings
Demo Site
Layout Style
Colors
  • Base 1
  • Base 2
  • BG color
Background
Fonts (630+ fonts available in admin panel)