Õpilaste vastuvõtt

Õppimine Gaia Koolis

Meie kooli õppesuundadeks on loodusõpe ja pärimuskultuur. Lähtume laste vajadusest õppida huvipõhiselt. Seega on õppetöö lahutamatult seotud huviringide tegevusega. Palju tunde toimub õuesõppe ning projektõppe vormis.

Meie kool sobib peredele, kes väärtustavad loodussõbralikku eluviisi ning kus vanemad on valmis kooliellu aktiivselt panustama.

Gaia koolis saab õppida Tallinna ja  Mõisamaa klassides. Täna on võimalik tulla õppima 1.-6. klassi.

Esimesse klassi astuda soovivad lapsed registreeritakse koolis alates jooksva aasta märtsikuust. 2.-3. klassi võetakse õpilasi vastu vabade õpilaskohtade olemasolul. Kõigi kooli tulijatega toimub perevestlus. Esimesed klassid komplekteeritakse 31. maiks.

Välismaalasest õpilaskandidaadi õppekeele oskus peab olema piisav õppetöös osalemiseks ning seda hinnatakse igakordselt individuaalselt.

Veel on võimalik osaleda Gaia Kooli eelkoolis, mis  toimub Tallinnas, Weizenbergi 20/1.

GAIA KOOLI ÕPILASE KOOLI VASTUVÕTMISE, KOOLIST VÄLJAARVAMISE JA KOOLI  LÕPETAMISE KORD

Kui soovid lisainfot võta meiega julgesti ühendust!
Styling Reset settings
Demo Site
Layout Style
Colors
  • Base 1
  • Base 2
  • BG color
Background
Fonts (630+ fonts available in admin panel)