Õpilaste vastuvõtt

Ootame oma koolikogukonda peresid, kes jagavad kooli väärtushinnanguid ning hindavad kooli õppesuundasid, milleks on loodusõpe ning pärimuskultuur. Need ained on üldõppe raames lõimitud õppekavasse ning õppetöö käigus elluviidavatesse projektidesse. Kuna tunnid toimuvad tihti õuesõppe raames, siis eeldab koolielu lapselt ka tahet ning suutlikkust olla füüsiliselt aktiivne ning panustada grupitegevustesse.

Õppemaks 2020/21 õppeaastal on 1535 eurot aastas. Õppemaksule lisandub toiduraha.

Kui koolis õpib ühest perest kaks last, siis rakendub mõlemale lapsele soodustus -20%. Pere kolmandale lapsele on soodustus -50%.

Gaia Kool alustab õpilaste registreerimist järgmiseks õppeaastaks iga aasta jaanuaris.

Õpilaste vastuvõtu eelduseks on perevestlus ning õpilase proovitund koolis. Vestlused ning proovitunnid toimuvad perioodil veebruar – aprill.

Soovitame osaleda ka kooli tutvustaval infopäeval, mille kohta leiab info siit ning tutvuda Gaia Kooli õppekava üldosaga. 

2021 septembris alustavasse 1. klassi saab registreeruda ajavahemikul 20. jaanuar kuni 21. veebruar 2021.

Septembris alustavasse eelkooli saab registreeruda aastaringselt.

Soovid lisainfot, võta ühendust

Styling Reset settings
Demo Site
Layout Style
Colors
  • Base 1
  • Base 2
  • BG color
Background
Fonts (630+ fonts available in admin panel)