Õpilaste vastuvõtt

Ootame oma koolikogukonda peresid, kes jagavad kooli väärtushinnanguid ning hindavad kooli õppesuundasid, milleks on loodusõpe ning pärimuskultuur. Need ained on üldõppe raames lõimitud õppekavasse ning õppetöö käigus ellu viidavatesse projektidesse. Kuna tunnid toimuvad tihti õuesõppe raames, siis eeldab koolielu lapselt ka tahet ning suutlikkust olla füüsiliselt aktiivne.

Meie klassides on õpib maksimaalselt 18 õpilast.

Õppemaks 2017/18 õppeaastal on 1395 eurot aastas, mida on võimalik tasuda sellise rütmi alusel, mis perele sobib. Õppemaksule lisandub toiduraha.

Gaia Kool alustab õpilaste registreerimist järgmiseks õppeaastaks iga aasta jaanuaris.

 

Soovid lisainfot, võta ühendust

Styling Reset settings
Demo Site
Layout Style
Colors
  • Base 1
  • Base 2
  • BG color
Background
Fonts (630+ fonts available in admin panel)