Tugimeeskond

Tugimeeskond Gaia Koolis
Õppeaastal 2023/24

Tugimeeskonna eesmärgiks on toetada last, vanemat ja õpetajat turvalise ja lapsesõbraliku õpikeskkonna loomisel ning lapse vajadusi ning võimeid arvestava õppe korraldamisel.

Selle saavutamiseks teeb tugimeeskond tihedat koostööd nii õpetajate kui peredega. Vajadusel toimub koostöö ka Rajaleidja keskuse, omavalitsuste ja teiste osapooltega.

Gaia Kooli tugimeeskonna koosseis:

Anni Silm
Tugimeeskonna töö koordineerija ja haridusliku erivajadusega õpilaste õppe koordineerija, ehk HEVKO

Mirjam Hakkaja
Koolipsühholoog

Meeli Pandis
Logopeed

Annika Roosimägi
Sotsiaalpedagoog, nõustaja peredele ja õpetajatele

Maili Liinev
Eripedagoog koostööpartnerina

Maimu Tammann
Abiõpetaja

Rain Baumann
Abiõpetaja

Raili Poola
Õppejuht

Gaia Kooli tugimeeskonna liikmed töötavad osalise koormusega. Saame pakkuda oma kooli õpilastele toetatud ning turvalist keskkonda, kus arvestatakse õpilase individuaalsete vajadustega.

Uutele õpilastele, kellele on Rajaleidja otsusega määratud eritugi, ei ole meil kahjuks võimalik last toetavaid teenuseid pakkuda.
Meie koolis ei ole spetsiaalseid väikeklasse ega tugiisikuid. Sellest lähtuvalt soovitame peredele, kelle lapsed vajavad regulaarset ja pikaajalist spetsialistide tuge, leida lapse vajadustest lähtuvalt sobiv kool, kus pakutakse igapäevaselt antud spetsialistide teenuseid.

Tugimeeskonnaga ühenduse võtmiseks kirjuta:
Anni Silm, hevko
e-post: anni.silm@gaiakool.ee

Styling Reset settings
Demo Site
Layout Style
Colors
  • Base 1
  • Base 2
  • BG color
Background
Fonts (630+ fonts available in admin panel)