Võõrkeeled – Raine Lindepuu, Dmitri Djuženkov, Äli Teeääre, Gerta Karasevitš
Raine Lindepuu
võõrkeelte õpetaja ja projektijuht

Raine Lindepuu

inglise keel 8.-10. kl, projektijuht ja koordinaator

Ma pole kunagi tahtnud olla õpetaja, aga elu on mind viinud kohtadesse, kus ma pean olema, et oma missiooni täita. Sel põhjusel olen ka Gaia Kooli tulnud.  Inglise filoloogina saan panustada Gaia Kooli kui võõrkeelte õpetaja. Olles osalenud ja koordineerinud erinevaid projekte, nii kodumaiseid kui rahvusvahelisi, soovin viia ka Gaia kooli laia maailma ning kasutada ära kõiki võimalusi Gaia filosoofia ja hariduse tutvustamiseks väljaspool Eestit. Olen tulihingeline mitteformaalse õppe pooldaja ning usun, et õppimine toimub kogu aeg ja selle eelduseks on loomulik huvi. Nelja lapse emana ja pärast 12 aastat tavakoolis õpetajana töötamist, olen ma veelgi enam veendunud, et õpetaja roll lapse arenemisel on kohaolu ja suunamine. Gaia Koolis areneme me kõik koos, täiustades ja peegeldades üksteist.

Olen väga tänulik, et Gaia kool on minu juurde tulnud ning ma saan osaleda selle uue ühiskonna rakukese kasvamises ja arenemises. Arvan, et kooli kõige suuremaks väärtuseks on oma kasvandike isiksuse avamine ja andekuse avastamine või siis sellele protsessile aktiivselt kaasa aitamine. Minu püüdlus ja soov on seda protsessi Gaia koolis igati toetada.

Dmitri Djuženkov

7. kl juhataja, vene keel 4.-10.kl

Äli Teeääre

7. kl juhataja, inglise keel 2.-7. kl

Gerta Karasevitš

hispaania keel 4. kl, inglise keel 1., 3.-4. kl

Styling Reset settings
Demo Site
Layout Style
Colors
  • Base 1
  • Base 2
  • BG color
Background
Fonts (630+ fonts available in admin panel)