Võõrkeeled – Raine Lindepuu, Dmitri Djuženkov, Äli Teeääre, Andreas Laks
Raine Lindepuu
võõrkeelte õpetaja ja projektijuht

Raine Lindepuu

inglise keele õpetaja ja projektijuht

Ma pole kunagi tahtnud olla õpetaja, aga elu on mind viinud kohtadesse, kus ma pean olema, et oma missiooni täita. Sel põhjusel olen ka Gaia Kooli tulnud.  Inglise filoloogina saan panustada Gaia Kooli kui võõrkeelte õpetaja. Olles osalenud ja koordineerinud erinevaid projekte, nii kodumaiseid kui rahvusvahelisi, soovin viia ka Gaia kooli laia maailma ning kasutada ära kõiki võimalusi Gaia filosoofia ja hariduse tutvustamiseks väljaspool Eestit. Olen tulihingeline mitteformaalse õppe pooldaja ning usun, et õppimine toimub kogu aeg ja selle eelduseks on loomulik huvi. Nelja lapse emana ja pärast 12 aastat tavakoolis õpetajana töötamist, olen ma veelgi enam veendunud, et õpetaja roll lapse arenemisel on kohaolu ja suunamine. Gaia Koolis areneme me kõik koos, täiustades ja peegeldades üksteist.

Olen väga tänulik, et Gaia kool on minu juurde tulnud ning ma saan osaleda selle uue ühiskonna rakukese kasvamises ja arenemises. Arvan, et kooli kõige suuremaks väärtuseks on oma kasvandike isiksuse avamine ja andekuse avastamine või siis sellele protsessile aktiivselt kaasa aitamine. Minu püüdlus ja soov on seda protsessi Gaia koolis igati toetada.

Dmitri Djuženkov

6. klassi klassijuhataja, vene keele õpetaja

Äli Teeääre

6. klassi klassijuhataja ja inglise keele õpetaja

Alustasin oma õpetajatööd kunagi palju aastaid tagasi Kanadas. Sealt edasi jätkasin õpetajana Soomes, Prangli saarel, Prantsusmaal, Mattiase Põhikoolis ning töötan nüüd, 2020. aasta sügisest Gaia koolis. Olen õppinud Kanadas laste psühholoogiat, Soomes religiooniõpetust, Tallinna Ülikoolis eripedagoogikat ning filosoofiat. Praegu õpin Tallinna Ülikoolis kirjandusteadust magistriõppes.
Olen väga õnnelik, et sain võimaluse õpetada Gaia koolis ja Harmi koduõppekeskuses. Tunnen, et olen jõudnud mõttekaaslaste hulka ja see on väga hea tunne. Minu suureks eeskujuks on alati olnud John Holt. Oma raamatus “Miks lapsed õppimises ebaõnnestuvad” on ta kirjutanud:
“Me saame aidata lapsi õppida – kuid mitte sugugi viisil, kus meie otsustame, mida me arvame, et nad õppima peaksid, samuti mitte viisil, kus me mõtleme välja teooriaid, kuidas neid õpetada, vaid me saame neid aidata hoopiski – avades neile maailma, muutes seda nii avaraks, kui võimalik, muutes selle neile kättesaadavaks, pöörates tõsist tähelepanu samas ka sellele, mida nad teevad, vastates nende küsimustele ning aidates neil uurida asju, mis neid kõige enam huvitavad.”

Andreas Laks

inglise keele õpetaja

Styling Reset settings
Demo Site
Layout Style
Colors
  • Base 1
  • Base 2
  • BG color
Background
Fonts (630+ fonts available in admin panel)