Ürituste Kalender ja Projektid
 • Nordplus Junior kaheaastane koostööprojekt Green Connection
 • Nordplus Junior kaheaastane koostööprojekt Nordic Schools for Sustainability
 • Erasmus+ strateegilise koostöö väikeprojekt Rethinking learning: a holistic approach to education through wellbeing
 • Jätkub Sotsiaalne kaasamine läbi õpilaste osaluse
 • Nordplus Junior ettevalmistav lähetus projekti Green connection loomiseks
 • Nordplus Junior ettevalmistav lähetus projekti Nordic Schools for Sustainability loomiseks
 • Lõimumis- ja koostööprojekt „Noored detektiivid“ Koostööprojekt Sillamäe Vanalinna Kooli ja Gaia Kooli vahel. Toimus kaks kohtumist: Gaia Koolis juunis ja Sillamäe koolis septembris 2017. Üheskoos veedeti viiepäevane laager Haapsalu lähistel, kus toimus keeleõpe, arendati koostöö oskusi ja valmisid mitmed huvitavad lühifilmid teemal „Laagris juhtus“. Projekti rahastas Eesti Haridus- ja Teadusministeerium. Rohkem infot ja ülevaate projekti tulemustest leiad projekti blogist.
 • Nordplus Junior projekt „FEEL – focus on experimental and experiental learning“ (Kogeme ja katsetame) 
 • Keskkonnateadlikkuse tõstmise projekt “Looduslaager Peipsi ääres” – juuni 2018Gaia Kooli üheks sooviks on, et põhikooli üheksa aasta jooksul tutvuksid lapsed Eesti üheksa erineva piirkonnaga. Nii õpime tundma Eesti erinevaid nägusid ning käime Nuustakul ära enne kui Pariisis.Sel aastal tutvusime Peipsiveere looduse ja kultuuriga. Uurisime lähemalt Peipsiäärseid ravimtaimi ning söödavaid taimi, tegime veekatseid ja orienteerusime metsas. Ööbimiskohaks Hansu talu, mille lähiümbrus rikkaliku loodusega ja loomulikult Peipsi järv oma suursugususes.  Projekti toetas Keskkonnainvesteeringute Keskus.
 • Aastal 2016 ühines Gaia Kool rahvusvahelise Eco Schools Global programmiga, mille eestikeelne nimetus Roheline Kool ja mida koordineerib Tartu Loodusmaja.

Gaia kooli osalemisest loe täpsemalt Gaia kooli kodulehe Rohelise Kooli lehelt.

 • Nordplus Junior projekt „Nonformal methods in formal education“ (mitteformaalsed meetodid formaalses õppes)  
 • Loodushariduse projekt „Puhas vesi kui elu alus – kuidas saame hoida Läänemerd“ Juulis toimus projekti raames õppereis Hiiumaale. Külastati Palade Loodushariduskeskust, kus lapsed osalesid kahes õppeprogrammis. „Vee tähtsus ja puhastamine“ toimus õuesõppeklassis, kus filtreeriti vett, õpiti vee puhastamise tehnikat ja veenduti selles, kui oluline on puhas vesi. Mere ääres läbiti programm „Läänemere elurikkus“.  Praktilisi ülesandeid lahendades said lapsed palju uusi teadmisi selle kohta, kes kõik meie Läänemeres elavad. Projekt sai teoks KIKi toel, kes projekti rahastas.
Styling Reset settings
Demo Site
Layout Style
Colors
 • Base 1
 • Base 2
 • BG color
Background
Fonts (630+ fonts available in admin panel)