Ürituste Kalender ja Projektid

Gaia Kooli ürituste Kalender 

2020-2023

Erasmus+ strateegilise koostöö projekt

Social inclusion through pupils’ participation – Sotsiaalne kaasamine läbi õpilaste osaluse

Projekti eesmärk
Võimaldada õpetajatel uurida ja arendada erialalast tööd, mis põhineb õpilaste vaatenurkadel ja kogemustel sotsiaalses kaasatuses. Süvendatud erialaseid teadmisi ja pädevusi sotsiaalse kaasatuse tõstmisel jagatakse rahvusvahelise kolleegiumiga, luuakse didaktilisi õppematerjale ning hinnatakse strateegiaid, mille raames õpetajad ja teadlased arendavad koostöös õppimisvõimalusi, mis toetavad õpilaste sotsiaalset kuulumist ja kaasatust.

Projekti partneriteks on riiklikud haridusteadlased, kes arendavad haridusasutuste jaoks tegevusi, mis suurendavad sotsiaalset kaasatust.  Osalevad Eesti, Taani, Rootsi ja Itaalia koolid. Igast riigist osaleb uurimusele pühenduv ülikool ning praktikumi kool.

Projekti koordinaator Gaia koolis Anni Silm (anni.silm@gaiakool.ee)

Projekti kaasrahastab EL Erasmus+ programm

2020-2022

Erasmus+ strateegilise koostöö projekt

Education for Sustainable Development: Holistic Curriculum for the Youth and Guide for Educators  – Haridus jätkusuutliku arengu toetamiseks: terviklik õppekava noortele ja juhend haridustöötajatele.

Projekti eesmärk on välja töötada:

 1. Rahvusvaheline terviklik õppekava jätkusuutliku arengu toetamiseks (ESD õppekava noortele)
 2. Juhend haridustöötajatele 
 3. Gaia kooli gümnaasiumi õppekava
 4. E-keskkond noortele ja haridustöötajatele

Projekti koordinaator Raine Lindepuu (raine@gaiakool.ee)

Projekti kaasrahastab EL Erasmus+ programm

 

Erasmus+ koolidevaheline koostöö projekt

For the love of nature: explore and discover europe through nature Avastame Euroopat läbi looduse

Projekti eesmärgiks looduse avastamine meie ümber, võrdlemine teiste maade loodusega, tutvumine Leedu ja Itaalia partnerite loodusega, suhtlemine inglise keeles ning kogemuste jagamine nii õpilaste kui õpetajate tasemel.

Projekti koordinaator Gaia koolis Raine Lindepuu (raine@gaiakool.ee)

Projekti kaasrahastab EL Erasmus+ programm

2019-2021

Ettevõtlusprojekt – Jätkusuutliku arengu (Gaia) põhimõtetega haakuva ettevõtlusõppe välja töötamine Gaia koolis

Eesmärgiks Gaia kooli õppekavva lisada ettevõtlusõppe rakendamise viisid ja võimalused Gaia koolis. Projekti käigus toimuvad:

 1. ettevõtete külastused
 2. praktilised töötoad
 3. ettevõtete töötoad koolis
 4. ettevõtlusküla külastus ja ettevõtlusmängude mängimine
 5. töövarjupäevad

Projekti koostööpartneriks on Kuusalu Ettevõtjate Liit ja kaasrahastaja EL Euroopa Sotsiaalfond

2019-2020

Nordplus Junior koostööprojekt Green curriculum.

Projekt “Green curriculum” on sündinud vajadusest saada kogemusi, kuidas õpetamises ja kooli õppekavas rohkem ära kasutada rohelist eluviisi ja keskkonnateadlikkust. Projekti eesmärgiks on anda õpetajatele uusi meetodeid ja lähenemisviise jätkusuutliku eluviisi rakendamisel ja õpetamisel. Tänu rahvusvahelisele koostööle saab õpetaja uusi kogemusi, areneb professionaalselt ning on valmis katsetama uusi lähenemisviise keskkonnateemade käsitlemisel oma koolis.
Projektis osalevad Ikšķile Free school Lätist, Gaia Kool Eestist ja Grandaskóli Islandilt. Projekt koosneb kolmest õpetajate koolitusnädalast – üks nädal igas koolis. Mitteformaalse õppe meetodeid kasutades soovime läbi viia juhendatud ja kasulikku koolitusprotsessi, mille tulemusel saab õpetaja konkreetseid ideid ja suundi.

Lähemalt sellest projektist ja kohtumistest saab lugeda meie projektiblogist Nordplus Junior Green curriculum Lätis

Projekti tulemusel valmis kolmes riigis õppematerjalide komplekt, mida saab kasutada soovi ja võimaluste korral ükskõik millise kooli õpetaja.

2019 

Gaia Kool on õiglase kaubanduse sõber. Loe lisaks selle liikumise kohta Fairtrade

Osaleme aktiivselt õiglase kaubanduse nädalal, alustades sellega juba esimesel projektinädalal 14.-18.oktoober. Gaia kooli lapsed viivad kampaaniat läbi Torupilli Selveris. Fairtrade pressiteatega saab tutvuda siin: Fairtrade õiglase kaubanduse nädal

2018-2020

Erasmus+ koolidevaheline koostööprojekt

SAVE THE EARTH RECYCLE ALL

on 2018-2020 kestev keskkonnaprojekti, mille partneriteks viis kooli.

 1. Gaia School, Tallinn, Eesti – koordinaatorkool
 2. çileme ilkokulu, Izmir, Türgi
 3. CEIP LOPE DE VEGA, Torrent, Hispaania
 4. Private Primary School “DimitarEkimov” , Rusalia, Bulgaaria
 5. Istituto Maria ausiliatrice, Livorno, Itaalia

Meie peamised eesmärgid on:

 1. Anda lastele ja õpetajatele selge ülevaade sellest, mis keskkonnas toimub, millised on peamised probleemid, millele peame pöörama tähelepanu ja kuidas meie elusid korraldada, et planeeti ökokatastroofist päästa.
 2. Luua parim võimalik tegevuskava, et elada ökoloogiliselt ja sümbioosis loodusega.
 3. Arutleda säästva eluviisi üle ja kuidas seda saavutada.

Neid eesmärke on võimalik saavutada ainult aktiivse koostöö ja uute oskuste ja pädevuste omandamise kaudu. Projekt hõlmab mitte ainult koole vaid terveid kogukondi, sest ühtse jõuna on meil võimalik planeeti puhtana hoida.

Projektil on olemas FB lehekülg https://www.facebook.com/savetheearthrecycleall

Ja projektitegevusi kajastab kõige aktuaalsemalt https://gaiakooliprojektid.blogspot.com/

Erasmus+ rahvusvaheline strateegiline koostööprojekt SchoolEmergency.

See projekt on kahe päästeameti Frederiksborg Fire and Rescue Service (Taani) ja Alcala de Guadaira Fire and Rescue Service (Hispaania) koostöös sündinud algatus, kus osalevad lisaks kahele mainitule veel Estonian Rescue Board (Eesti), Vilnius Division of Civil Protection (Leedu), ja koolide poolt on esindatud Vilniaus “Genio” kool (Leedu), Gaia Hariduse Selts (Eesti) ning Profesor Tierno Galván high school (Hispaania). School Emergency projekti kaasrahastab Erasmus+ Programme of the European Union.

Projekti eesmärgiks on välja töötada online õppeplatvorm põhikooli õpetajatele ning õpilastele, mis võimaldab juurdepääsu infole, kuidas peaks koolis kõige enam esinevate hädaolukordade korral käituma: teemadeks esmaabi, tulekahju, terrorirünnaku oht, maavärinad ja toksiline õhusaaste.

Projektil on olemas koduleht, mis küll hetkel arendamisjärgus ning avaneb täielikult platvormi õppematerjalide valmimisel.  https://www.schoolemergency.eu/

Projekti tegevusi kajastab https://gaiakooliprojektid.blogspot.com/

Rohelise Kooli projekt

2016. aasta sügisel liitus Gaia Kool Rohelise Kooli projektiga. 2017/18 õppeaastal keskendusime teemadele: Elurikkus, Meri ja rannik ja Globaalne kogukond.

2018-2019 õppeaastal oleme motiveeritud taotlema rohelise lipu staatust. Sel aastal on meie teemadeks Elurikkus, Globaalne kodakondsus ja Jäätmed.

2019. aasta mais omistati Gaia Koolile Roheline lipp.

2019/20 aasta teemadeks on Elurikkus, Globaalne kodakondsus ja Toitumine.

Rohelise Kooli projekti tegemistest saab lugeda Gaia Kooli projektiblogist https://gaiakooliprojektid.blogspot.com/ 

2018 

Keskkonnateadlikkuse tõstmise projekt “Looduslaager Peipsi ääres” – juuni 2018

Gaia Kooli üheks sooviks on, et põhikooli üheksa aasta jooksul tutvuksid lapsed Eesti üheksa erineva piirkonnaga. Nii õpime tundma Eesti erinevaid nägusid ning käime Nuustakul ära enne kui Pariisis.

Sel aastal tutvusime Peipsiveere looduse ja kultuuriga. Uurisime lähemalt Peipsiäärseid ravimtaimi ning söödavaid taimi, tegime veekatseid ja orienteerusime metsas. Ööbimiskohaks Hansu talu, mille lähiümbrus rikkaliku loodusega ja loomulikult Peipsi järv oma suursugususes.  Projekti toetas Keskkonnainvesteeringute Keskus.

2017-2018

Nordplus Junior projekt „FEEL – focus on experimental and experiental learning“ (Kogeme ja katsetame) – 2017-2018

Projekti eesmärk on laiendada arusaamist õuesõppe vajalikkusest ja võimalustest. FEEL on rahvusvaheline koostööprojekt, milles osalevad Eestinkallion Koulu Soomest, Ikškiles Briva Skola Lätist ja Gaia Kool Eestist. Koostöös Läti ja Soome õpetajatega proovime leida parimaid lahendusi, kuidas koolide igapäevatöös rohkem õuesõpet kasutada, millised on võimalused ühildada õppekavas ettenähtu omandamist praktilise tegevusega. Esimene kohtumine toimus Eestis. Gaia Kool jagas teadmisi gaia filosoofiast, oma kogemusi tavapärasest erineva õppe rakendamisel, külastati tunde nii Gaia Koolis kui Tallinna Vaba Waldorfkoolis. Toimus väljasõit Saula siniallikatele, kus külalised tutvusid Eesti looduslike pühapaikade, hiite,  traditsiooniga.

Teine projektikohtumine leidis aset Soomes, Eestinkallio koolis. Osalejad said viibida erinevates ainetundides, näha tundide omavahelist lõimumist ja õpetajate koostööd. Väga põnevaid nippe ja kogemusi saime tundide õues korraldamise kohta. Ühe hommikupooliku veetsid kõik metsas, sest külla mindi õuelasteaiale, mille tegevus ja toimumine leiabki aset lähedalasuvas metsatukas, kus lapsed veedavad kuus tundi. Kohtumiselt võeti kaasa kindlustunne, et kui ka algul mõni meetod veider tundub, siis katsetada tasub alati.

Kolmas kohtumine toimus Riia lähedal väikeses Ikškile erakoolis. Oma olemuselt meenutab see kool kõige rohkem Gaia Kooli ennast. Õpetajad teevad väga palju koostööd, suur hulk tunde toimub õues. Kooli atmosfäär oli väga kodune ning õpilased teevad ja toimetavad päeva jooksul mitmes kohas. Saime väga palju häid nippe ja nõuandeid, kuidas veelgi paremini huvipõhist õpet rakendada ning suurendada lõimumist ja õpetajate omavahelist koostööd.

Projekti tulemusi tutvustasid osalevad õpetajad kogu Gaia kooli õpetajate perele ning kindlasti soovime teha jätkuprojekti.

 

2017

Lõimumis- ja koostööprojekt „Noored detektiivid“ – 2017

Koostööprojekt Sillamäe Vanalinna Kooli ja Gaia Kooli vahel. Toimus kaks kohtumist: Gaia Koolis juunis ja Sillamäe koolis septembris. Üheskoos veedeti viiepäevane laager Haapsalu lähistel, kus toimus keeleõpe, arendati koostöö oskusi ja valmisid mitmed huvitavad lühifilmid teemal „Laagris juhtus“. Projekti rahastas Eesti Haridus- ja Teadusministeerium. Rohkem infot ja ülevaate projekti tulemustest leiad projekti blogist.

2016-2017

Loodushariduse projekt „Puhas vesi kui elu alus – kuidas saame hoida Läänemerd“ – 2016

Juulis toimus projekti raames õppereis Hiiumaale. Külastati Palade Loodushariduskeskust, kus lapsed osalesid kahes õppeprogrammis. „Vee tähtsus ja puhastamine“ toimus õuesõppeklassis, kus filtreeriti vett, õpiti vee puhastamise tehnikat ja veenduti selles, kui oluline on puhas vesi. Mere ääres läbiti programm „Läänemere elurikkus“.  Praktilisi ülesandeid lahendades said lapsed palju uusi teadmisi selle kohta, kes kõik meie Läänemeres elavad. Projekt sai teoks KIKi toel, kes projekti rahastas.

Nordplus Junior projekt „Nonformal methods in formal education“ (mitteformaalsed meetodid formaalses õppes)  – 2016-2017

Aastases koostööprojektis osalesid Sillamäe Vanalinna Kool, Sillamäe Noortekeskus „Ulei“, Macte Keeltekool ja Gaia Kool Eestist, Šiauliai Hariduskeskus, Gruzdziai Gümnaasium, Sakyna Kool, Kurzenai Stasys Anglickis Kool ja Kurzenai Pavenciai Kool Leedust ning Gardabaer loominguline huvikeskus Klifid Islandilt. Projekti käigust ja tehtud tööst ning tulemustest annab hea ülevaate projekti blogi, millega saab tutvuda siin.

Styling Reset settings
Demo Site
Layout Style
Colors
 • Base 1
 • Base 2
 • BG color
Background
Fonts (630+ fonts available in admin panel)