Projektid

Rohelise Kooli projekt

2016. aasta sügisel liitus Gaia Kool Rohelise Kooli projektiga. 2017/18 õppeaastal keskendusime teemadele: Elurikkus, Meri ja rannik ja Globaalne kogukond.

2018-2019 õppeaastal oleme motiveeritud taotlema rohelise lipu staatust. Sel aastal on meie teemadeks Elurikkus, Globaalne kodakondsus ja Jäätmed.

Rohelise Kooli projekti tegemistest saab lugeda Gaia Kooli projektiblogist https://gaiakooliprojektid.blogspot.com/ 

Keskkonnateadlikkuse tõstmise projekt “Looduslaager Peipsi ääres” – juuni 2018

Gaia Kooli üheks sooviks on, et põhikooli üheksa aasta jooksul tutvuksid lapsed Eesti üheksa erineva piirkonnaga. Nii õpime tundma Eesti erinevaid nägusid ning käime Nuustakul ära enne kui Pariisis.

Sel aastal tutvusime Peipsiveere looduse ja kultuuriga. Uurisime lähemalt Peipsiäärseid ravimtaimi ning söödavaid taimi, tegime veekatseid ja orienteerusime metsas. Ööbimiskohaks Hansu talu, mille lähiümbrus rikkaliku loodusega ja loomulikult Peipsi järv oma suursugususes.  Projekti toetas KIK.

 

Nordplus Junior projekt „FEEL – focus on experimental and experiental learning“ (Kogeme ja katsetame) – 2017-2018

Projekti eesmärk on laiendada arusaamist õuesõppe vajalikkusest ja võimalustest. FEEL on rahvusvaheline koostööprojekt, milles osalevad Eestinkallion Koulu Soomest, Ikškiles Briva Skola Lätist ja Gaia Kool Eestist. Koostöös Läti ja Soome õpetajatega proovime leida parimaid lahendusi, kuidas koolide igapäevatöös rohkem õuesõpet kasutada, millised on võimalused ühildada õppekavas ettenähtu omandamist praktilise tegevusega. Esimene kohtumine toimus Eestis. Gaia Kool jagas teadmisi gaia filosoofiast, oma kogemusi tavapärasest erineva õppe rakendamisel, külastati tunde nii Gaia Koolis kui Tallinna Vaba Waldorfkoolis. Toimus väljasõit Saula siniallikatele, kus külalised tutvusid Eesti looduslike pühapaikade, hiite,  traditsiooniga.

Teine projektikohtumine leidis aset Soomes, Eestinkallio koolis. Osalejad said viibida erinevates ainetundides, näha tundide omavahelist lõimumist ja õpetajate koostööd. Väga põnevaid nippe ja kogemusi saime tundide õues korraldamise kohta. Ühe hommikupooliku veetsid kõik metsas, sest külla mindi õuelasteaiale, mille tegevus ja toimumine leiabki aset lähedalasuvas metsatukas, kus lapsed veedavad kuus tundi. Kohtumiselt võeti kaasa kindlustunne, et kui ka algul mõni meetod veider tundub, siis katsetada tasub alati.

Kolmas kohtumine toimus Riia lähedal väikeses Ikškile erakoolis. Oma olemuselt meenutab see kool kõige rohkem Gaia Kooli ennast. Õpetajad teevad väga palju koostööd, suur hulk tunde toimub õues. Kooli atmosfäär oli väga kodune ning õpilased teevad ja toimetavad päeva jooksul mitmes kohas. Saime väga palju häid nippe ja nõuandeid, kuidas veelgi paremini huvipõhist õpet rakendada ning suurendada lõimumist ja õpetajate omavahelist koostööd.

Projekti tulemusi tutvustasid osalevad õpetajad kogu Gaia kooli õpetajate perele ning kindlasti soovime teha jätkuprojekti.

Lõimumis- ja koostööprojekt „Noored detektiivid“ – 2017

Koostööprojekt Sillamäe Vanalinna Kooli ja Gaia Kooli vahel. Toimus kaks kohtumist: Gaia Koolis juunis ja Sillamäe koolis septembris. Üheskoos veedeti viiepäevane laager Haapsalu lähistel, kus toimus keeleõpe, arendati koostöö oskusi ja valmisid mitmed huvitavad lühifilmid teemal „Laagris juhtus“. Projekti rahastas Eesti Haridus- ja Teadusministeerium. Rohkem infot ja ülevaate projekti tulemustest leiad projekti blogist.

 

Loodushariduse projekt „Puhas vesi kui elu alus – kuidas saame hoida Läänemerd“ – 2016

Juulis toimus projekti raames õppereis Hiiumaale. Külastati Palade Loodushariduskeskust, kus lapsed osalesid kahes õppeprogrammis. „Vee tähtsus ja puhastamine“ toimus õuesõppeklassis, kus filtreeriti vett, õpiti vee puhastamise tehnikat ja veenduti selles, kui oluline on puhas vesi. Mere ääres läbiti programm „Läänemere elurikkus“.  Praktilisi ülesandeid lahendades said lapsed palju uusi teadmisi selle kohta, kes kõik meie Läänemeres elavad. Projekt sai teoks KIKi toel, kes projekti rahastas.

Nordplus Junior projekt „Nonformal methods in formal education“ (mitteformaalsed meetodid formaalses õppes)  – 2016-2017

Aastases koostööprojektis osalesid Sillamäe Vanalinna Kool, Sillamäe Noortekeskus „Ulei“, Macte Keeltekool ja Gaia Kool Eestist, Šiauliai Hariduskeskus, Gruzdziai Gümnaasium, Sakyna Kool, Kurzenai Stasys Anglickis Kool ja Kurzenai Pavenciai Kool Leedust ning Gardabaer loominguline huvikeskus Klifid Islandilt. Projekti käigust ja tehtud tööst ning tulemustest annab hea ülevaate projekti blogi, millega saab tutvuda siin.

Styling Reset settings
Demo Site
Layout Style
Colors
  • Base 1
  • Base 2
  • BG color
Background
Fonts (630+ fonts available in admin panel)