Reaal- ja loodusained – Vahur Luts, Hillar Kroon, Lembi Välli, Ülle Sillasoo, Toomas Trapido, Mirell Krain

Vahur Luts

füüsika 8.-10. kl, loodusõpetus 7. kl

Kui alustasin 2020. aastal Gaia koolis, siis oli see pärast pikka pausi minu teine tulemine õpetamise radadele. Hulk aastaid tagasi õpetasin ka füüsikat, kuid Tartu Ülikoolis arstiteaduskonna, geograafia, geoloogia ja füüsika erialade üliõpilastele. Hiljem olen oma geofüüsiku ettevalmistusele rakendust leidnud Soome Meteoroloogia Instituudis ilmaennustajana, aga pidanud muidki ameteid, jäädes pikemalt pidama lennundusse. Praegu olen lisaks õpetaja ametile tegev õppekirjanduse kirjastuses Skriibus.

Tahan aidata lastel maailma tundma õppida nii, et avastamise ja imestamise rõõm neil kunagi otsa ei saaks.

Hillar Kroon

8.kl juhataja, matemaatika 5. ja 8. kl

Õpetan Gaia koolis matemaatikat 5. ja 8. klassile, samuti õpin ülikoolis matemaatika õpetajaks. Mulle meeldib matemaatikat õpilastele tutvustada kui loogilist struktuuri ja keelt, mille omandamine aitab paljudes valdkondades uuendada oma mõtlemist. Tänapäevased digiõppe vahendid aitavad õpilastel paremini matemaatikast aru saada ning muudavad õppimise huvitavaks. Probleemülesannete lahendamise oskused ja kogemused muudavad matemaatika põnevaks, õuesõpe muudab aine elulähedasemaks.
Klassi juhatamisel ja inimeseõpetuses on meil fookuses lähedased suhted, hea tervis ning teadlikud eluvalikud, et iga õpilane saaks avaneda oma kutsumusele ja potentsiaalile.

Lembi Välli

ajalugu 5.-10. kl, ühiskonnaõpetus 6. kl

Ülle Sillasoo

bioloogia 8.-10. kl, geograafia 7.-9. kl

Toomas Trapido

bioloogia 10. kl

Olen teadlikult püüdnud aru saada loodusest, inimesest ja evolutsioonist. Sellel teekonnal olen õppinud Tartu Ülikoolis bioloogiat, arendanud Eestimaa Looduse Fondi, vaimustunud Elisabet Sahtourise suurepärasest evolutsiooni loost ehk raamatust “Maailmatants”, mille koos kaaslastega ka eesti keelde tõlkisin ja sel teemal ka hulga loenguid pidanud. Olen üks ökokogukondade liikumise ja Gaia haridusprogrammi Eestisse toojatest ja siin juurutajatest. Olen õppinud ja läbi viinud palju grupiprotsesse, eelkõige avatud ruumi meetodil, aga lähtudes ka põlisrahvaste tavadest ja viimase aja loovjuhtimise meetoditest.
Olen kirjutanud nendel teemadel ka raamatu “Lood, mis loovad”.

Gaia Kooli juures olen algusest peale ja õpetan alates 2020. aastast.

Mirell Krain

arvutiõpetus 6.-10. kl, haridustehnoloog

Liitusin Gaia Kooliga 2022 kevadel. Koolis toimetan infotehnoloogiaõpetaja ja haridustehnoloogi rollis. IT valdkonnas olen tegutsenud alates 2014. aastast. Oman tehnikateaduste bakalaureusekraadi ning informaatikaõpetaja magistrikraadi. Olen töötanud IT analüütiku ja testijana ettevõttetes Swedbank, Trinidad Wiseman, Monese ja Helmes. Õpetamisega oman kokkupuudet alates 2015. aastast, mil koostöös Mektoryga juhendasin tehnikaringi. Alates 2018. aastas viisin 3 aasta vältel Tallinna koolides läbi IT huviringi. Õpetajana olen asunud tööle põhjusel, et soovin jagada oma teadmisi ja kogemusi õpilastega ning minu eesmärk on neid julgustada IT-d õppima.

Styling Reset settings
Demo Site
Layout Style
Colors
  • Base 1
  • Base 2
  • BG color
Background
Fonts (630+ fonts available in admin panel)