Klassiõpetajad – Kaja Karu-Espenberg, Säde-Serena Õnnekuu, Kaidi Nurmik, Anni Silm

Kaja Karu-Espenberg

1. kl klassiõpetaja

Säde-Serena Õnnekuu

2. kl klassiõpetaja, eesti keel 4. kl

Kaidi Nurmik

3. kl klassiõpetaja

Minu lapsepõlve unistus, saada algklassiõpetajaks, täitus 2013. aastal, kui lõpetasin Tallinna Ülikoolis klassiõpetaja eriala. Kooli jõudsin küll mõned aastad hiljem, kuid esimestest päevast alates teadsin, et olen õiges kohas.
Õpetajana on minu peamine eesmärk luua õpilastele hooliv ja turvaline õpikeskkond, mis toetab nende iseseisvust, vastutuse võtmist, pealehakkamist; kus saavad kujuneda teadmised ja oskused, mis aitavad lastel edukalt hakkama saada iseenda ja ümbritsevaga, nii täna kui ka tulevikus ning kus õppimine on hinnatud ja mõtestatud tegevus.
Gaia kool pakub selleks suurepärase võimaluse: usaldus ja vabadus annab nii lastele kui õpetajatele ruumi kasvada ja kogeda, üheskoos koolipäevi sisustada ja õppimist kujundada ning seeläbi olemasolevat teadmiste- ja oskuste pagasit täiendada.
Lisaks õpetajatööle õpin ja töötan ka Tallinna Ülikoolis nooremteadurina, kus uurin, kuidas kujundada algklassiõpilastes oskusi ja teadmisi, mis aitavad õppijatel nii täna kui ka tulevikus enda elu teadlikult elada ja oma tegevusega maailma paremaks paigaks muuta.

Anni Silm

4. kl klassiõpetaja, loodusõpetus 6 kl, HEV koordinaator

Oman Tartu ülikooli sotsiaalteaduste magistrikraadi, olen läbinud Tallinna Ülikooli sotsiaalpedagoogika täiendõppe ning oman õpetaja kutset.
Olen leidnud enda tee kooli, sest soovin olla olemas lastele, neid motiveerimas ja nende eluteed positiivselt mõjutamas. Sellel õppeaastal olen 4. klassi klassijuhataja, samuti õpetan loodusõpetust ja matemaatikat 4. klassile, ka 6. klassile õpetan loodusõpetust.
Lisaks olen eelkooli õpetaja.
Olen ka HEV koordinaator, aidates hariduslike erivajadustega õpilastele võimaldada meie koolis parimat saada olevat tuge, toetades selles nii peresid, lapsi kui õpetajaid. Samuti olen tugimeeskonna koordinaator, andes enda poolt parima, et kõik lapsed, kellele on vaja isiklikku nõu või tuge, seda ka saaksid.

Styling Reset settings
Demo Site
Layout Style
Colors
  • Base 1
  • Base 2
  • BG color
Background
Fonts (630+ fonts available in admin panel)