Anni Silm

Anni Silm

3. klassi klassiõpetaja

Gaia Koolis täidan mitmeid rolle – olen eelkooli õpetaja, 3.klassi klassijuhataja ja üldõpetuse õpetaja, 5. ja 6.klasside loodusõpetuse õpetaja ning veidikene toetan meie kooli sotsiaalpedagoogi sotsiaalpedagoogilise toe andmisel osadele õpilastele ja nende peredele.

Lisaks käib mu enda laps Gaia koolis, seega olen ka lapsevanema rollis.

Omandasin magistrikraadi sotsiaalteadustes Tartu Ülikoolis. Bakalaureuseõppel Tallinna Ülikoolis pühendusin lastekaitse erialale. Lisaks olen läbinud sotsiaalpedagoogi täiendõppe ning oman õpetaja kutsetaset nr 7.

Naudin lastega töötamist ja nende õpetamist.

Gaia Kooli tulin esmakordselt aastal 2017 ja tundsin kohe, et see on kool, kus soovin töötada ja kus soovin, et mu lapsed käiksid. Gaia Kooli tookordne kodune ja soe olek võlusid mind hetkega. Siin on nii õpetajal kui õpilasel vabadus olla tema ise.

Minu missioon on alati märgata ja olla olemas lastele, kes abi vajavad ja motiveerida ning toetada neid nende sammudes.

Styling Reset settings
Demo Site
Layout Style
Colors
  • Base 1
  • Base 2
  • BG color
Background
Fonts (630+ fonts available in admin panel)