Gaia kooli töötajad

Õpetaja roll koolis on olla õpilasele abiks, et teda arenguteel toetada.
Tasakaalukas ning motiveeritud õpetaja on turvalise koolikeskkonna alustala ja looja. Gaia kooli õpetajad teevad omavahel tihedat koostööd, et võimaldada õpilastele parimal moel toetatud arenguteed ning ainete lõimingut läbi projektõppe.
Soovides hoida oma töötajate vaimset ja füüsilist tervist toetame kooli poolt õpetajaid tööalase nõustamis e, mentorluse ning supervisiooni abil. Samuti pakume oma õpetajatele soovi korral 4-päevast töönädalat.
Gaia kooli töötajad:

Marit Otsing-Saar – kooli juhataja – marit.otsingsaar@gaiakool.ee
Agnes Liivak-Liivat – õppesekretär – agnes.liivak@gaiakool.ee

Kaja Karu-Espenberg – 1.kl klassiõpetaja
Säde-Serena Õnnekuu – 2. kl klassiõpetaja, eesti keel 4. kl
Kaidi Nurmik – 3. kl klassiõpetaja – kaidi.nurmik@gaiakool.ee
Anni Silm – 4. kl klassiõpetaja, loodusõpetus 6. kl, HEV koordinaator – anni.silm@gaiakool.ee

Heli Piisang – haldusjuht, õppekorraldusjuht, 5. kl juhataja, keemia 8.-9. kl, loodusõpetus 7. kl – heli.piisang@gmail.com
Raili Poola – õppejuht, 6.kl juhataja, matemaatika 6.-7. kl – raili.poola@gaiakool.ee
Äli Teeääre – 7. kl juhataja, inglise keel 2.-7. kl
Dmitri Djuženkov – 7. kl juhataja, vene keel 4.-10. kl – dmitri.djuzenkov@gaiakool.ee
Hillar Kroon – 8. kl juhataja, inimeseõpetus 8.kl, matemaatika 5. ja 8. kl – hillar.kroon@gaiakool.ee 

Mari-Liis Kolk – 9. kl juhataja, matemaatika ja inimeseõpetus 9.kl – mari-liis.kolk@gaiakool.ee

Taivo Püi – 9. kl juhataja, liikumisõpetus
Helena Karu – kunstiõpetus 1.-9. kl, käsitöö 4.-6. kl
Gerta Karasevitš – hispaania 4.kl, inglise keel 1., 3.-4. kl
Maarja Sarv – eesti keel ja kirjandus 5., 7.-9. kl – maarja.sarv@gaiakool.ee
Laura Kumpas – eesti keel ja kirjandus 6. kl
Ülle Sillasoo – bioloogia 8.-10. kl, geograafia 7.-9. kl
Vahur Luts – füüsika 8.-10. kl, loodusõpetus 7. kl – vahur.luts@gaiakool.ee
Lembi Välli – ajalugu 5.-10. kl, ühiskonnaõpetus 6. kl
Raine Lindepuu – inglise keel 8.-10. kl, projektijuht – raine@gaiakool.ee
Raimond Mägi – muusika 1.-10. kl
Toomas Trapido – bioloogia 10. kl – toomas.trapido@gaiakool.ee
Marit Otsing-Saar – inimeseõpetus 10. kl – marit.otsingsaar@gaiakool.ee
Kaidi Blum – tehnoloogia 5.-6. kl
Märt Vahtramäe – tehnoloogia 5.-6. kl
Mirell Krain – arvutiõpetus 6.-10. kl
Eneseväljenduskunsti juhendajad Aita Vaher ja Kärt Tomingas
Joogaõpetaja Jane-Maarja Hansen
Rahvatantsuõpetaja Pille Allik-Trepp

Koduõppe koordinaatorid:

Rita Reisenbukrita@gaiakool.ee
Katrin Kullo

Kooli tugimeeskond:
Meeli Pandis – logopeed – meeli.pandis@gaiakool.ee
Mirjam Hakkaja – psühholoog
Maili Liinev – eripedagoog
Annika Roosimägi – sotsiaalpedagoog
Illa Tätte – mänguterapeut
Grete Siimut – kunstiterapeut (lapsepuhkusel)
Maimu Tammann – õpetaja abi
Rain Baumann – õpetaja abi
Sirle Reiu – õpetaja abi

Kooli pidaja Gaia Hariduse Seltsi juhatus:
Kaja Karu-Espenberg
Ele Koppel
Marit Otsing-Saar
Toomas Trapido
kooli juhatusega saab ühendust meili teel asutajad@gaiakool.ee

Kooliõde Olga Kim on koolis teisipäeviti 3.korrusel, ruumis 305.
telefon+372 58735414
e-post olga.kim@kth.ee

Styling Reset settings
Demo Site
Layout Style
Colors
  • Base 1
  • Base 2
  • BG color
Background
Fonts (630+ fonts available in admin panel)