Harmi grupp

Harmi grupp ühines Gaia kooli perega 2019. aasta novembris. Oleme  südi loodust, maalähedast elu ja oma kogukonda armastav seltskond inimesi, kelle keskne kogunemiskoht on Harmi mõis Kose vallas.  Selleks, et kooli-, kultuuri- ja kogukonnaelu selles piirkonnas ei lõppeks, moodustati 2018. aasta septembris MTÜ Harmi Haridusselts, mis koosneb kohalikest väikeettevõtjatest, arhitektist, tuletõrjujast, haridusteadlastest, õpetajatest ja matkajuhtidest.  Nüüdseks oleme peamised mõisakompleksi haldajad ning lisaks Gaia kooli individuaalõppegrupi 18-le lapsele ja 6-le õpetajale hubase õppekeskkonna tagamisele, püüame korraldada nii (loodus)hariduslikke koolitusi kui ka kultuurisündmusi kõikidele oma sõpradele üle Eesti ja maailma.

Kadri Männisalu

Minu tee õpetamise juurde algas Tartu Ülikooli loodusteaduste magistriõppe kõrvalt, kui läbisin aktiivõppe meetodite kasutamise koolituse õuesõppes. Armastusest looduses õpetamise vastu lõin 2011. aastal keskkonnaharidust ja -tegevusi pakkuva MTÜ Loodusmaa, mille tegevjuht ma olen tänini. Tee õpetaja juurde jätkus 2012. aastal, kui alustasin õpinguid Noored Kooli programmis. Lõpetasin programmi alles 2019.aastal, sest vahepeal sündis kaks last. Olen õpetanud suures klassis, väikses klassis, liitklassis ja õues – igal pool on oluline õpetada lapses sotsiaalseid oskusi selleks, et üldse õpe saaks toimuda. Lapsed on igal pool lapsed ja väärivad parimat. Tunnen, et just Harmis on potentsiaal ja õiged väärtused, et iga laps saaks parima õpetajatelt, keskkonnalt ja üksteiselt.

Hanna Kata Norma – muusika

Õppisin aastatel 2016-2019 Eesti Muusika- ja Teatriakadeemias pärimusmuusika erialal, kus spetsialiseerusin pärimuslaulule. Viimastel aastatel on minu muusikaline tegevus olnud seotud peamiselt pärimusmuusikaga, osaledes nii kontsertidel, välitöödel kui ka erinevates projektides. Hetkel olen keskendunud rohkem lastele muusika õpetamisele nii lasteaias, koolis kui ka huvikoolis. Mängin mitmeid erinevaid pille – klaverit, kitarri, karmoškat, viiulit jm. Laulmisega olen tegelenud nii kaua kui mäletan, alustasin soololauluga juba 2.5 aastaselt kuni ühel hetkel lisandus ka erinevates koorides ning ansamblites laulmine.

Muusika on minu jaoks üks elu olulisemaid osasid. Muusikal on võime aidata üle saada rasketest aegadest, maandada pingeid, parandada enesetunnet ning tuju. Õpetajana tahan kasvatada lastes samuti armastust muusika vastu ning avada neile see muusikas peituv maagia.

Mari-Liis Kiviloo

Lõpetasin Tartu Ülikooli Narva Kolledži alushariduse pedagoogi erialal. Hetkel õpin Tallinna Ülikoolis magistriõppes ning omandan õpetajakutset. Olen osalenud erinevatel koolitustel ning õpin igapäevaselt töö käigus saadud kogemustest.  Tööd alustasin Gaia koolis Harmi individuaalõppekeskuses 2020.aasta jaanuaris ja seda 1.-3. klassi klassiõpetajana.

Eesmärk õpetajana on anda sisend igale lapsele, et vaid nemad saavad oma unistusi täita. Nad suudavad, jõuavad, oskavad täpselt nii palju, kui nad seda ise soovivad! Mina proovin neile anda õnge, kuid nemad on need, kes kala ise kinni peavad püüdma! Minu võtmesõnad töös ning eraelus on kindlasti huumor, usaldus ning järjepidev õppimine!

Minu  lemmiktegevuste juurde kuulub looduse pildistamine, metsades ja rabades jalutamine, raamatute lugemine ning perega koos aja veetmine.

Sandra Järv – 4.-6. klassi eesti keele, kirjandus, ajalugu, inimeseõpetus ja ühiskonnaõpetus

Minu tee õpetamise juurde algas 2013. aastal, kui olin naasnud vahetusaastalt Ameerika Ühendriikidest. Sealne kogemus ning võimalus vabatahtlikuna noorte koolitamises kaasa lüüa, lõi minus särama kire hariduse vastu ja viis mind Tallinna Ülikooli humanitaarainete pedagoogikat õppima. Bakalaureuseõpingute lõpus tõi elutee ning Harmi ja armusin siinsetesse ahiküttega klassidesse silmapilkselt! See õhkkond, võimalused ja innovatsioon, mis Harmis peitusid võlusid mind täielikult! 2018. aastal alustasin Tartu Ülikoolis magistriõpinguid haridusinnovatsiooni erialal, uurides sügavamalt õpetaja interkultuurilist pädevust ning kultuuritundliku õpetamise oskust. Täna olen haridussüsteemiga seotud mitut pidi – olen Tartu Ülikoolis haridusteaduste spetsialist ning koolitan õpetajaid, olles samaaegselt kindlaks jäänud Harmile ja harmikatele. Sel aastal toimetan Gaia Kooli Harmi individuaalõppekeskuses 4.-6. klassi eesti keele, kirjanduse, ajaloo, inimeseõpetuse ja ühiskonnaõpetusega. Saan igast tunnist juurde rõõmu ja jaksu ning veendun aina uuesti, et väikestel koolidel on Eesti haridusmaastikul mängida oluline ja uuenduslik roll! 

Rain Maltsev – kehaline kasvatus

Olen ametilt treener, tegelenud lastega ning laste õpetamisega üle 8 aasta. Kehalise aktiivsuse tõstmiseks ning selle säilitamiseks on oluline pakkuda ka lastele järjepidevat ja struktureeritud võimalust, et tekiks harjumus kogu eluks. Parim aeg alustada ongi koolis kehalise kasvatuse tundides, just sellist ellusuhtumist püüan edasi anda ka õpilastele.

Marella Õis – tööõpetus
Innustan lapsi leidma lahendusi ja julgust katsetada, hankima kogemusi, õppima oskusi ja olema iseenda parem versioon igal järgneval päeval.

Riina Muljar – vene ja inglise keel
Alustasin oma õpetajatööd kunagi palju aastaid tagasi Kanadas. Sealt edasi jätkasin
õpetajana Soomes, Prangli saarel, Prantsusmaal, Mattiase Põhikoolis ning töötan
nüüd, 2020. aasta sügisest Gaia koolis. Olen õppinud Kanadas laste psühholoogiat,
Soomes religiooniõpetust, Tallinna Ülikoolis eripedagoogikat ning filosoofiat.
Praegu õpin Tallinna Ülikoolis kirjandusteadust magistriõppes.
Olen väga õnnelik, et sain võimaluse õpetada Gaia koolis ja Harmi individuaalõppekeskuses. Tunnen, et olen jõudnud mõttekaaslaste hulka ja see on väga hea tunne.
Minu suureks eeskujuks on alati olnud John Holt. Oma raamatus “Miks lapsed
õppimises ebaõnnestuvad” on ta kirjutanud:
“Me saame aidata lapsi õppida – kuid mitte sugugi viisil, kus meie otsustame, mida
me arvame, et nad õppima peaksid, samuti mitte viisil, kus me mõtleme välja
teooriaid, kuidas neid õpetada, vaid me saame neid aidata hoopiski – avades neile
maailma, muutes seda nii avaraks, kui võimalik, muutes selle neile kättesaadavaks,
pöörates tõsist tähelepanu samas ka sellele, mida nad teevad, vastates nende
küsimustele ning aidates neil uurida asju, mis neid kõige enam huvitavad.”

Styling Reset settings
Demo Site
Layout Style
Colors
  • Base 1
  • Base 2
  • BG color
Background
Fonts (630+ fonts available in admin panel)