Kaidi Nurmik
Kaidi Nurmik
Klassiõpetaja

Kaidi Nurmik

2. klassi klassiõpetaja

Minu lapsepõlve unistus, saada algklassiõpetajaks, täitus 2013. aastal, kui lõpetasin Tallinna Ülikoolis klassiõpetaja eriala. Kooli jõudsin küll mõned aastad hiljem, kuid esimestest päevast alates teadsin, et olen õiges kohas.
Õpetajana on minu peamine eesmärk luua õpilastele hooliv ja turvaline õpikeskkond, mis toetab nende iseseisvust, vastutuse võtmist, pealehakkamist; kus saavad kujuneda teadmised ja oskused, mis aitavad lastel edukalt hakkama saada iseenda ja ümbritsevaga, nii täna kui ka tulevikus ning kus õppimine on hinnatud ja mõtestatud tegevus.
Gaia kool pakub selleks suurepärase võimaluse: usaldus ja vabadus annab nii lastele kui õpetajatele ruumi kasvada ja kogeda, üheskoos koolipäevi sisustada ja õppimist kujundada ning seeläbi olemasolevat teadmiste- ja oskustepagasit täiendada.
Lisaks õpetajatööle õpin ja töötan ka Tallinna Ülikoolis nooremteadurina, kus uurin, kuidas kujundada algklassiõpilastes oskusi ja teadmisi, mis aitavad õppijatel nii täna kui ka tulevikus enda elu teadlikult elada ja oma tegevusega maailma paremaks paigaks muuta.

Styling Reset settings
Demo Site
Layout Style
Colors
  • Base 1
  • Base 2
  • BG color
Background
Fonts (630+ fonts available in admin panel)