Meie aja teadlik õpetaja

 

Täiendkoolituse kursus „Meie aja teadlik õpetaja“

Gaia Kooli ja Gaia Akadeemia kursuse „Meie aja teadlik õpetaja“ loomine on kantud soovist pakkuda tänasele õpetajale infot ja oskuseid, mis aitavad rõõmurikkalt kanda õpetaja vastutusrikast rolli ning leida lahendusi, mis toetavad õpetajat laste annete avamisel.

Kursus on loodud pakkumaks täiendõpet lisana ülikoolide poolt pakutavale akadeemilisele õpetajakoolitusele.

Õpe toimub läbi kogemise ning praktika, lähtudes põhimõttest, et õpetajate õppeprotsess toimub samadel alustel nagu võiks toimida ka laste õppeprotsess. Lisaks uute teadmiste saamisele pühendatakse aega ka enese tundmaõppimisele ning grupina tegutsemise oskustele. Koolituspäevadesse mahub liikumist ja õues viibimist ning erinevate koolide külastamist.

Kursus toimub iga-aastaselt ning toimub koostöös rahvusvahelise Gaia hariduse kogukonnaga.

 

Kursusel käsitletavad teemad:

 • Gaialik ehk terviklik maailmavaade,
 • Meie aja teadlik õpetaja ehk õpetaja kui lapse potentsiaali avaja,
 • Mis on kool? Erinevaid põnevaid koolitüüpe laiast maailmast, visioon tuleviku koolist,
 • Suhtlemine, kogukondlikkus, koostöö ja konfliktide lahendamine,
 • Rütmid inimese elus ja looduses, pärimuskultuur,
 • Inimese arengu etapid, terve olemine, sh vaimne tervis, toitumine,
 • Temperamenditüübid, erinevate inimtüüpidega arvestamine, töö klassiruumis,
 • Isiksuse areng, teadlikkus (muusika, liikumine, vaikus, meditatsioon, eneserefleksioon),
 • Loovharidus (liikumine, muusika, kunst),
 • Intuitiivpedagoogika,
 • Ülitundlik laps, erivajadustega laps,
 • Õppimise korraldus, õpikeskkond, koostöö (hoolekogud; vanemate ja õpetajate koolitused, õppekäigud jms),
 • Muud teemad, mis kursuse jooksul esile kerkivad ning terviku jaoks olulised on.

Õppesessioonide aluseks on Schumacher College’ist pärinev õppemetoodika “Pea, käed ja süda” ehk kõik õppepäevad sisaldavad midagi, mis stimuleerib nii mõistust, keha kui vaimu.

 

 • Mõistusele suunatud osad sisaldavad: loenguid ja intellektuaalset tegevust ning mõttetööd
 • Kehale suunatud osad sisaldavad: liikumist, kehatunnetust, füüsilist tegutsemist
 • Vaimule suunatud osad sisaldavad: tööd iseendaga, sisevaatlust, teadveloleku harjutusi

Oma tarkusi on valmis jagama: Anzori Barkalaja (TÜ), Mihkel Kangur (TLÜ), Liisa Puusepp (TLÜ), May East (Gaia Education ), Auväärne Ṭhitañāṇo bhikkhu (eestlasest Buddha munk), Toomas Trapido (Gaia Akadeemia), Ene Lukka-Jegikjan (Viljandi Kultuuriakadeemia) ja paljud teised hariduse uuendajad Eestist ja välismaalt.

“Meie aja teadlik õpetaja” esimene lend Gaia Koolis 2016/2017

PRAKTILINE INFO:

Toimumise aeg ja koht:

Kursus kestab ühe aasta ning on jagatud seitsmeks mooduliks. Iga moodul algab reedel ning lõppeb pühapäeval.

1.moodul toimub 25-27 oktoobril 2019 Tallinnas, Gaia Koolis

1.mooduli kava leitav siit: Meie aja teadlik õpetaja, kursuse 1.mooduli kava

2.moodul toimub 15-17 novembril 2019 Harjumaal, Lilleoru koolituskeskuses.

3.-5. moodul leiavad aset erinevates Eesti koolides kevadel 2020. Külastatavad koolid valitakse välja osalejate ühise otsuse alusel. Seni on külastatud Johannese Kooli Rosmal, Pärnu Vabakooli, Roostiku Kooli, Randvere Kooli, Mõisamaa Gaia Kooli, Leiutajate Külakooli.

6.moodul toimub suvel 2020 Leiutajate Külakoolis Sännas

7.moodul toimub 2020 sügisel Tallinnas Gaia Koolis

Korraldajatel on sõlmitud eelkokkulepped mitmete koolitajatega läbitavate teemade ning metoodikate osas. Samas on koolitusgrupp ka ise oma kursuse kaasloojaks. Ühiselt saame planeerida milliseid koole külastada ning milliseid teemasid süvitsi käsitleda.

“Meie aja teadlik õpetaja” kursuse esimene lend Sänna Kultuurimõisas 2016/2017

Osalejad: osalema on oodatud ennekõike inimesed, kes kas juba on õpetajad või soovivad selleks saada. Samuti on oodatud ka kõik need, kes soovivad lähemalt iseennast ja lapsi tundma õppida ning oma silmaringi avardada.

Kursuse tasu: osaleja saab lähtuvalt oma soovist ja võimalustest valida kolme õppemaksu variandi vahel:

1) 600 eurot,

2) 650 eurot,

3) 700 eurot

kui tasuda kogu kursus tervikuna. Eraldi tasudes on ühe mooduli õppemaks 100€. Erand on 2. moodul, mille hinnaks on 250.- eurot. Selle mooduli kohta leiad täpsema info Kursus Lilleorus

Osalustasule lisandub toidu- ja majutuskulu, mis võib jääda vahemikku 20-50 eurot ühe mooduli kohta. Tasumise graafik saab olla paindlik.

Kui Sa ei saa ühel või paaril moodulil osaleda, siis saab need moodulid läbida ka järgmisel aastal.

Täpsem info ja registreerumine: Agnes Liivak-Liivat, e-post: agnes.liivak@gmail.com

Gaia õpetajate täiendkoolitus on arenemas rahvusvaheliseks. Käesoleval aastal on esimest korda meie koolitajaks rahvusvahelise liikumise Gaia Education juhataja May East. Järgnevate aastate jooksul viime meie kursuse inglisekeelseks ning selle põhjal hakkavad täiendkoolitust saama Gaia koolialgatuste õpetajad kogu maailmas.

Täname, kui tahad olla kaasloojaks sel põneval teekonnal!

Ülemaailmse Gaia koolide võrgustiku eestvedajad kokkusaamisel Mõisamaal, sügis 2017

Gaia Kool on Gaia hariduse põhimõtteid – jätkusuutlik eluviis, hool Maa ja inimese eest – järgiv üldhariduskool, mille õppesuundadeks on loodusõpe ja pärimuskultuur. Õppimine toimub läbi praktilise tegevuse ja projekti- ning õuesõppe. Gaia Koolis järgitakse põhimõtet – terve inimene, terve kogukond, terve maailm.

 

 

 

Gaia Akadeemia on tervikliku eluviisi õppeasutus, mis toimib Eesti Ökokogukondade Ühenduse raames. Gaia Akadeemia lähtub rahvusvahelisest Gaia õppekavast, mille märksõnadeks on terviklik elukäsitlus ja kogemuslikkus. Gaia Akadeemia pakub kursusi täiskasvanutele ning Gaia õppekava rakendamist koolides. Gaia Akadeemia on registreeritud Eesti Hariduse Infosüsteemis täienduskoolitusasutusena.

 

Gaia Hariduse õpetajate koolitus Training of trainers

15.-17. november 2019 Lilleorus

täpsem info Kursus Lilleorus

 

Styling Reset settings
Demo Site
Layout Style
Colors
 • Base 1
 • Base 2
 • BG color
Background
Fonts (630+ fonts available in admin panel)