Meie aja teadlik õpetaja

Täiendkoolituse kursus „Meie aja teadlik õpetaja“

Gaia Kooli poolt ellu kutsutud kursuse „Meie aja teadlik õpetaja“ loomine on kantud soovist pakkuda tänasele õpetajale infot ja oskuseid, mis aitavad rõõmurikkalt kanda õpetaja vastutusrikast rolli ning leida lahendusi, mis toetavad õpetajat laste annete avamisel.
Kursus on loodud pakkumaks täiendõpet lisana ülikoolides pakutavale akadeemilisele õpetajakoolitusele.
Õpe toimub nii läbi teooriaga tutvumise kui ka läbi kogemise ning praktika, lähtudes põhimõttest, et õpetajate õppeprotsess toimub samadel alustel nagu võiks toimida ka laste õppeprotsess kaasates nii pea, käed kui südame. Lisaks uute teadmiste saamisele pühendatakse aega ka enese tundmaõppimisele ning grupina tegutsemise oskustele. Koolituspäevadesse mahub liikumist ja õues viibimist ning erinevate koolide külastamist.
Kursus toimub perioodiliselt läbi kahe aasta enamasti koolivaheaegadel.

Kursusel käsitletavad teemad:
• Gaialik ehk terviklik maailmavaade,
• Meie aja teadlik õpetaja ehk õpetaja kui lapse potentsiaali avaja ja toetaja,
• Õpetaja vastutus, rollid ja enesehoid, õpetaja kui juht
• Õppimise olemus, tõhus õppimine,
• Suhtlemine, koostöö ja konfliktide lahendamine,
• Rütmid inimese elus ja looduses, pärimuskultuur,
• Inimese arengu etapid, terve olemine, sh vaimne tervis,
• Erinevate inimtüüpidega arvestamine, töö klassiruumis,
• Isiksuse areng, teadlikkus (muusika, liikumine, vaikus, meditatsioon, eneserefleksioon),
• Ülitundlik laps, erivajadustega laps,
• Õppimise korraldus, õpikeskkond, koostöö (vanemate ja õpetajate koostöö, õppekäigud jms),
• Muud teemad, mis kursuse jooksul esile kerkivad ning terviku jaoks olulised on.

Töö aluseks on Schumacher College’ist pärinev õppemetoodika “Pea, käed ja süda” ehk õppepäevad sisaldavad midagi, mis toetab nii mõistuse, keha kui vaimu arengut.
• Mõistusele suunatud osad sisaldavad: loenguid ja intellektuaalset tegevust ning mõttetööd
• Kehale suunatud osad sisaldavad: liikumist, kehatunnetust, füüsilist tegutsemist
• Vaimule suunatud osad sisaldavad: tööd iseendaga, sisevaatlust, teadveloleku harjutusi

Tarkuseid on meie koolitustel jaganud või on tulevikus jagamas: Grete Arro (TLÜ), Auväärne Ṭhitañāṇo bhikkhu (eestlasest Buddha munk), Toomas Trapido (Gaia Akadeemia), Maili Liinev (Hooling), Pille Kriisa (Kriisa Koolitused), Ahto Kaasik (Põline Pere), Kärt Tomingas (laulja ja näitleja), Ene Lukka-Jegikjan (Viljandi Kultuuriakadeemia). ja paljud teised hariduse uuendajad Eestist ja välismaalt.

“Meie aja teadlik õpetaja” esimene lend Gaia Koolis 2016/2017

PRAKTILINE INFO:
Toimumise aeg ja koht:
Kursus kestab 1,5 aastat ning on jagatud mooduliteks. 2-3 päevased moodulid leiavad aset kas Talinnas või väljaspool Tallinna, reeglina koolivaheaegadel, sõltuvalt võõrustajate vajadustest võib mõni moodul olla ka nädalavahetusel. Koolituse perioodi jooksul toimub kokku 9 moodulit.
1.moodul toimub 24-25 oktoobril 2022 Tallinnas, Gaia Koolis, mooduli täpsem kava leitav eraldi nupuna või siin
2.moodul toimub jaanuaris 2023 Tallinnas, Gaia Koolis.
3.-4. moodul leiavad aset erinevates Eesti koolides veebruaris/aprillis või juunis 2023. Külastatavad koolid valitakse välja osalejate ühise otsuse alusel. Seni on külastatud Johannese Kooli Rosmal, Pärnu Vabakooli, Roostiku Kooli, Randvere Kooli, Muraste Kooli, Lilleoru Põhikooli, Leiutajate Külakooli.
5.moodul toimub suvel 2023 Leiutajate Külakoolis Sännas.
Koolituse teise aasta programm täpsustub koostöös osalejatega esimese aasta jooksul.
Korraldajatel on sõlmitud eelkokkulepped mitmete koolitajatega läbitavate teemade ning metoodikate osas. Samas on koolitusgrupp ka ise oma kursuse kaasloojaks. Ühiselt saame planeerida milliseid koole külastada ning milliseid teemasid süvitsi käsitleda.

“Meie aja teadlik õpetaja” kursuse esimene lend Sänna Kultuurimõisas 2016/2017

Osalejad: osalema on oodatud ennekõike inimesed, kes kas juba on õpetajad või soovivad selleks saada. Samuti on oodatud ka kõik need, kes soovivad lähemalt iseennast ja lapsi tundma õppida ning oma silmaringi avardada.
Kursuse tasu: Ühe mooduli õppemaks on 100.- eurot, mis sisaldab kohvipauside kulu.
Osalustasule lisandub lõunasöögi ja vajadusel majutuskulu. Tasumise graafik saab olla paindlik.

Täpsem info ja registreerumine: Marit Otsing-Saar

e-post:marit.otsingsaar@gaiakool.ee
Täname, kui tahad olla kaasloojaks sel põneval teekonnal!

Ülemaailmse Gaia koolide võrgustiku eestvedajad kokkusaamisel Mõisamaal, sügis 2017

 

 

Styling Reset settings
Demo Site
Layout Style
Colors
  • Base 1
  • Base 2
  • BG color
Background
Fonts (630+ fonts available in admin panel)