Meie aja teadlik õpetaja

 Täiendkoolituse kursus „Meie aja teadlik õpetaja“

Gaia Kooli poolt ellu kutsutud kursus „Meie aja teadlik õpetaja“ loomine on kantud soovist pakkuda tänasele õpetajale infot ja oskuseid, mis aitavad rõõmurikkalt kanda õpetaja vastutusrikast rolli ning leida lahendusi, mis toetavad õpetajat laste annete avamisel.
Kursus on loodud pakkumaks täiendõpet lisana ülikoolide poolt pakutavale akadeemilisele õpetajakoolitusele.
Õpe toimub läbi kogemise ning praktika, lähtudes põhimõttest, et õpetajate õppeprotsess toimub samadel alustel nagu võiks toimida ka laste õppeprotsess. Lisaks uute teadmiste saamisele pühendatakse aega ka enese tundmaõppimisele ning grupina tegutsemise oskustele. Koolituspäevadesse mahub liikumist ja õues viibimist ning erinevate koolide külastamist.
Kursus toimub iga-aastaselt ning toimub koostöös rahvusvahelise Gaia hariduse kogukonnaga.

Kursusel käsitletavad teemad:
• Gaialik ehk terviklik maailmavaade,
• Meie aja teadlik õpetaja ehk õpetaja kui lapse potentsiaali avaja ja toetaja,
• Õppimise olemus, tõhus õppimine,
• Suhtlemine, koostöö ja konfliktide lahendamine,
• Rütmid inimese elus ja looduses, pärimuskultuur,
• Inimese arengu etapid, terve olemine, sh vaimne tervis,
• Erinevate inimtüüpidega arvestamine, töö klassiruumis,
• Isiksuse areng, teadlikkus (muusika, liikumine, vaikus, meditatsioon, eneserefleksioon),
• Loovharidus (liikumine, muusika, kunst),
• Ülitundlik laps, erivajadustega laps,
• Õppimise korraldus, õpikeskkond, koostöö (hoolekogud; vanemate ja õpetajate koolitused, õppekäigud jms),
• Muud teemad, mis kursuse jooksul esile kerkivad ning terviku jaoks olulised on.

Õppesessioonide töö aluseks on Schumacher College’ist pärinev õppemetoodika “Pea, käed ja süda” ehk kõik õppepäevad sisaldavad midagi, mis toetab nii mõistuse, keha kui vaimu arengut.

• Mõistusele suunatud osad sisaldavad: loenguid ja intellektuaalset tegevust ning mõttetööd
• Kehale suunatud osad sisaldavad: liikumist, kehatunnetust, füüsilist tegutsemist
• Vaimule suunatud osad sisaldavad: tööd iseendaga, sisevaatlust, teadveloleku harjutusi

Oma tarkusi on valmis jagama: Grete Arro (TLÜ), Mihkel Kangur (TLÜ), Liisa Puusepp (TLÜ), Auväärne Ṭhitañāṇo bhikkhu (eestlasest Buddha munk), Toomas Trapido (Gaia Akadeemia), Maili Liinev (Hooling), Pille Kriisa (Kriisa Koolitused), Ahto Kaasik (Põline Pere), Kärt Tomingas (laulja ja näitleja), Ene Lukka-Jegikjan (Viljandi Kultuuriakadeemia). ja paljud teised hariduse uuendajad Eestist ja välismaalt.

“Meie aja teadlik õpetaja” esimene lend Gaia Koolis 2016/2017

“Meie aja teadlik õpetaja” kursuse esimene lend Sänna Kultuurimõisas 2016/2017

Gaia õpetajate täiendkoolitus on arenemas rahvusvaheliseks. Teeme koostööd Gaia koolialgatustega kogu maailmas ning ERASMUS projekti raames valmib aastaks 2022 õpetaja juhendmaterjal, mis aitab loodus-, loova ja õuesõppe praktikaid kooliellu integreerida.
Täname, kui tahad olla kaasloojaks sel põneval teekonnal!

Ülemaailmse Gaia koolide võrgustiku eestvedajad kokkusaamisel Mõisamaal, sügis 2017

Gaia Kool on Gaia hariduse põhimõtteid – jätkusuutlik eluviis, hool Maa ja inimese eest – järgiv üldhariduskool, mille õppesuundadeks on loodusõpe ja pärimuskultuur. Õppimine toimub läbi praktilise tegevuse ja projekti- ning õuesõppe. Gaia Koolis järgitakse põhimõtet – terve inimene, terve kogukond, terve maailm.

 

 

 

Gaia Akadeemia on tervikliku eluviisi õppeasutus, mis toimib Eesti Ökokogukondade Ühenduse raames. Gaia Akadeemia lähtub rahvusvahelisest Gaia õppekavast, mille märksõnadeks on terviklik elukäsitlus ja kogemuslikkus. Gaia Akadeemia pakub kursusi täiskasvanutele ning Gaia õppekava rakendamist koolides. Gaia Akadeemia on registreeritud Eesti Hariduse Infosüsteemis täienduskoolitusasutusena.

 

 

Styling Reset settings
Demo Site
Layout Style
Colors
  • Base 1
  • Base 2
  • BG color
Background
Fonts (630+ fonts available in admin panel)