Projektid

NON-FORMAL METHODS IN FORMAL EDUCATION?

RAHVUSVAHELINE PROJEKT GAIA KOOLIS

Kindlasti olete kuulnud mitteformaalsete õppemeetodite kasutamisest formaalses hariduses. Sel aastal sai Sillamäe Vanalinna Kool toetuse Nordplus Junior projekti „NON-FORMAL METHODS IN FORMAL EDUCATION?” elluviimiseks, mille raames teevad tõhusat koostööd kolme riigi -Eesti, Leedu, Islandi – organisatsioonid ja koolid, et tutvustada, analüüsida ja arutada erinevaid huvitavaid meetodeid ja metoodikaid, mida nad kasutavad haridus-ja noorsootöös. Eesti meeskonda kuuluvad Sillamäe Vanalinna Kooli, Tallinna Gaia kooli, keeltekooli „Macte“ ja Sillamäe Huvi-ja Noortekeskuse Ulei esindajad.

Projekti raames toimuvad praktilised õppetoad kolmes riigis, et tutvuda huvitavate praktikatega igas partnerriigis ning luua projekti meetodeid tutvustava brošüüri kontseptsioon.

Esimene kohtumine toimub Eestis detsembris 2016, märtsis külastatakse Leedu organisatsioone ning juunis minnakse tutvuma ka Islandi partneri tööga.

Puhas vesi kui elu alus – kuidas saame hoida Läänemerd

Juulikuus toimus õppereis Hiiumaale projekti „Puhas vesi kui elu alus – kuidas saame hoida Läänemerd“ raames. Külastati Palade Loodushariduskeskust, kus lapsed osalesid kahes õpeprogrammis. „Vee tähtsus ja puhastamine“ toimus õuesõppeklassis, kus filtreeriti vett, õpiti tehnikat, kuidas vee puhastamine käib ning veenduti selles, et puhas vesi on väga oluline.

„Läänemere elurikkus“ oli teine programm, mis läbiti. Seda tehti mere ääres ning läbi praktiliste ülesannete said lapsed väga palju uusi teadmisi selle kohta, kes kõik meie Läänemeres elavad.

Projekt sai teoks Keskkonnainvesteeringute Keskuse toel, kes projekti rahastas.

ROHELINE  KOOL

2016 aasta sügisest alates liitus Gaia Kool ka Rohelise Kooli projektiga. Seekord osaleme Suure taimejahi projektis. Kõigepealt teeme oma kooli ümbruses keskkonnavaatluse, misjärel hakkame kirja panema taimi, mis meie kooli ümber kasvavad. Samuti puutume oma projektis kokku toidu raiskamise teemaga. Projektil on oma töörühm, kuid kuna meid on vähe, siis osalevad projektis kõik lapsed ja õpetajad.

Styling Reset settings
Demo Site
Layout Style
Colors
  • Base 1
  • Base 2
  • BG color
Background
Fonts (630+ fonts available in admin panel)