Projektid

Nordplus Junior projekt „FEEL – focus on experimental and experiental learning“ (Kogeme ja katsetame) – 2017-2018

Projekti eesmärk on laiendada arusaamist õuesõppe vajalikkusest ja võimalustest. FEEL on rahvusvaheline koostööprojekt, milles osalevad Eestinkallion Koulu Soomest, Ikškiles Briva Skola Lätist ja Gaia Kool Eestist. Koostöös Läti ja Soome õpetajatega proovime leida parimaid lahendusi, kuidas koolide igapäevatöös rohkem õuesõpet kasutada, millised on võimalused ühildada õppekavas ettenähtu omandamist praktilise tegevusega. Esimene kohtumine toimus Eestis. Gaia Kool jagas teadmisi gaia filosoofiast, oma kogemusi tavapärasest erineva õppe rakendamisel, külastati tunde nii Gaia Koolis kui Tallinna Vaba Waldorfkoolis. Toimus väljasõit Saula siniallikatele, kus külalised tutvusid Eesti looduslike pühapaikade, hiite,  traditsiooniga. Järgnevad veel kaks kohtumist, üks Soomes ja teine Lätis.

 

Lõimumis- ja koostööprojekt „Noored detektiivid“ – 2017

Koostööprojekt Sillamäe Vanalinna Kooli ja Gaia Kooli vahel. Toimus kaks kohtumist: Gaia Koolis juunis ja Sillamäe koolis septembris. Üheskoos veedeti viiepäevane laager Haapsalu lähistel, kus toimus keeleõpe, arendati koostöö oskusi ja valmisid mitmed huvitavad lühifilmid teemal „Laagris juhtus“. Projekti rahastas Eesti Haridus- ja Teadusministeerium. Rohkem infot ja ülevaate projekti tulemustest leiad projekti blogist.

 

Loodushariduse projekt „Puhas vesi kui elu alus – kuidas saame hoida Läänemerd“ – 2016

Juulis toimus projekti raames õppereis Hiiumaale. Külastati Palade Loodushariduskeskust, kus lapsed osalesid kahes õppeprogrammis. „Vee tähtsus ja puhastamine“ toimus õuesõppeklassis, kus filtreeriti vett, õpiti vee puhastamise tehnikat ja veenduti selles, kui oluline on puhas vesi. Mere ääres läbiti programm „Läänemere elurikkus“.  Praktilisi ülesandeid lahendades said lapsed palju uusi teadmisi selle kohta, kes kõik meie Läänemeres elavad. Projekt sai teoks Keskkonnainvesteeringute Keskuse toel, kes projekti rahastas.

Rohelise Kooli projekt

2016. aasta sügisel liitus Gaia Kool Rohelise Kooli projektiga. 2017/18 õppeaastal keskendume teemadele: Elurikkus, Meri ja rannik ja Globaalne kogukond

 

Nordplus Junior projekt „Nonformal methods in formal education“ (mitteformaalsed meetodid formaalses õppes)  – 2016-2017

Aastases koostööprojektis osalesid Sillamäe Vanalinna Kool, Sillamäe Noortekeskus „Ulei“, Macte Keeltekool ja Gaia Kool Eestist, Šiauliai Hariduskeskus, Gruzdziai Gümnaasium, Sakyna Kool, Kurzenai Stasys Anglickis Kool ja Kurzenai Pavenciai Kool Leedust ning Gardabaer loominguline huvikeskus Klifid Islandilt. Projekti käigust ja tehtud tööst ning tulemustest annab hea ülevaate projekti blogi, millega saab tutvuda siin.

 

Styling Reset settings
Demo Site
Layout Style
Colors
  • Base 1
  • Base 2
  • BG color
Background
Fonts (630+ fonts available in admin panel)