Gaia Kool alustab tööd gümnaasiumiastmes
  • 0 comments

Anname rõõmuga teada, et Gaia Koolile on antud tegevusluba gümnaasiumiastmes!
Alustame 2023. aasta septembris mittestatsionaarse õppega 10. klassis. Statsionaarse õppe avame sügisel 2024.
Mittestatsionaarne õpe toimub e-õppena moodle keskkonnas. Moodle vahendusel on õpilasel võimalus saada iseseisvaid ülesandeid aineõpetajalt koos tööjuhendite ning vajadusel videoloengutega. Õpe võib osaliselt toimuda ka veebinaride vormis.
E-õpet toetavad kontakttunnid toimuvad kahel korral kuus. Kontaktõpe võimaldab saada õpetajapoolset otsest juhendamist ning tagasisidet. 10. klassi sügisel läbitakse valikaine “Õppima õppimine”, mis toetab enesejuhtimise ning iseseisva õppimise oskuseid.
Kui tunned huvi õppimise vastu Gaia Kooli 10. klassi mittestatsionaarses õppes, siis saada e-kiri aadressil: info@gaiakool.ee

Vastuvõtt toimub vestluse alusel. Vestlused soovijatega toimuvad alates 20. augustist.

Share Social

About the Author: Raine Lindepuu

Leave a Reply

Styling Reset settings
Demo Site
Layout Style
Colors
  • Base 1
  • Base 2
  • BG color
Background
Fonts (630+ fonts available in admin panel)