GAIA KOOL TEEB ESIMESE POOLAASTA KOKKUVÕTTEID
  • 0 comments

2014. aasta suvel loodi Eestis uus algkool – Gaia Kool. Gaia on Maa nimi. Ning nagu nimi vihjab, on kooli süvaõppe suundadeks loodusõpetus ja pärimuskultuur. Alates septembrist õpib koolis 10 õpilast.

Idee luua uus kool, mis lähtub Gaia hariduse põhimõtetest, sündis 3 aastat tagasi toimunud kuuajalise Gaia hariduse koolitajate kursuse käigus. Kursuse jooksul leidsime end korduvalt sõnamas: „Küll on kahju, et seda kõike koolis ei õpetatud, kui me lapsed olime”! Seega küsisime endilt: „Miks peaksid meie lapsed käima sama rada?” Sellest kasvas välja otsus – loome uue kooli, mis järgib Gaia hariduse põhimõtteid, kuid annab samal ajal haridust riikliku õppekava järgi.

Pärast kaheksat ettevalmistavat kuud, mille käigus vormistasime era-algkool i toimimiseks vajalikud dokumendid, avati 2014. aasta augustis Gaia Kool. Eestis on igal alustaval koolil võimalus valida kahe õppekava vahel. Õpe saab toimuda kas Waldorf- või riikliku õppekava järgi. Me otsustasime valida riikliku õppekava. Riiklik õppekava on professionaalselt koostatud dokument, mis kirjeldab põhihariduse omandamiseks vajalikke teadmisi. Iga kool saab aga ise kujundada õppekava edasi andmise meetodeid. Meie otsustasime pakkuda oma koolis klassikalist haridust vastavalt riiklikule õppekavale, kuid valida hoolikalt õpetamise metoodikat.

Loe kogu artiklit …

Share Social

About the Author: zoneplus

Leave a Reply

Styling Reset settings
Demo Site
Layout Style
Colors
  • Base 1
  • Base 2
  • BG color
Background
Fonts (630+ fonts available in admin panel)