Pressiteade 28.01.2016
  • 0 comments

Uuring: 75% erakoolide lapsevanematest satub erakooliseaduse muudatuse jõustudes makseraskustesse

Haridus- ja Teadusministeeriumi kavandatava erakooliseaduse § 22 lg 2 muudatuse jõustumise korral korral ähvardab erakoole hüppeline õppemaksu tõus.  Erakoolide lapsevanemate seas värskelt läbi viidud uuringust selgub, et õppemaksu tõus toob peredele kaasa makseraskused.

Seni puudusid uuringud kavandatava seadusemuudatuse mõju kohta. Kodanikualgatus Avalikult Haridusest teostas koostöös riigikogu kultuurikomisjoniga uuringu, mille eesmärgiks oli välja selgitada seadusemuudatuse sotsiaalsed ja majanduslikud mõjud sihtgrupile ehk lapsevanematele. Küsimustele vastas 3643 lapsevanemat 38-st Eesti erakoolist. 

Värskes uuringus tõdes 75% vastanutest, et kuni  30% õppemaksu tõus tooks kaasa perele makseraskused, neist pooled satuksid makseraskustesse juba kuni 10% õppemaksutõusu korral. Õppemaksu tõus seab lapsevanemad raske valiku ette: kas vahetada lapse kooli või leida tasuvam amet. Koolivahetusele eelistavad lapsevanemad võtta lisatööd või parandada muul moel majandusliku olukorda. Kooli vahetamine tooks lastevanemate arvates kaasa nii emotsionaalseid kui pedagoogilisi raskusi. Õppemaksu tõstmise korral satuvad raskemasse olukorda väiksema õppemaksuga waldorfkoolide ja kristlike koolide lapsevanemad.

„Uuringust selgub, et uue seaduse jõustudes satuksid erakoolide lapsevanemad makseraskustesse ning seda asjaolu ei tohi ignoreerida!“ ütleb kodanikualgatuse Avalikult Haridusest eestvedaja Kalev Roosiväli. „Iga erakooli  lapsevanem on arvestanud, et tal tuleb teatud osa haridusest kinni maksta. Küsimus on: kui suure osa? Kutsume riigikogu ja valitsust leidma lahendust, mis jätaks Eestile alles mitmekesise hariduse.“

Tähelepanuväärne on erakoolide lapsevanemate kõrge rahulolu  oma laste kooliga. 98% on rahul kooli valikuga ega taha kooli vahetada. Kooli valikul peeti akadeemilisest edust olulisemaks kooli suhtumist lapsesse ja tema vajaduste tähtsustamist ning perele sobivaid väärtushinnaguid ehk lapse vaimset tervist toetavaid näitajaid.

„Meie sõnum valitsusele ja riigikogule on: Palun ärge lõhkuge hästi toimivat süsteemi!“ ütleb erakooli lapsevanem Katrin Tibar. „Eesti riigil on põhjust uhkust tunda hästi toimivate erakoolide üle. Ligi 100% rahulolu lapsevanemate hulgas on tunnustus ka seni kehtivale seadusele. Oleme suutnud luua euroopaliku haridusmaastiku, kus arvestatakse erisustega, kus on koht ka waldorfkoolidel, kristlikel koolidel jt kodanikualgatuse korras loodud erakoolidel. Selle ohtu seadmine ei aita kuidagi Eesti haridust paremaks muuta.“

„Vabatahtliku töö ja kodanikualgatuse korras on  Avalikult Haridusest tänaseks läbi viinud erakoolide uuringu, andnud riigikogule üle 10 000 allkirjaga erakoole toetava petitsiooni, pakkunud välja  lahendusettepanekuid, koostanud alternatiivse seaduseelnõu. Siiani ootame tagasisidet. Millal  neid menetlema hakatakse?“ küsib Kalev Roosiväli. „Kas rahvas on kõrgema võimu kandja, kelle sõna märgatakse ja arvestatakse?“

Erakooliseaduse § 222 muudatuseelnõu menetleb riigikogu kultuurikomisjon. Ees ootab teine lugemine riigikogu suures saalis.

Lisainformatsioon:

Kalev Roosiväli, Avalikult Haridusest eestvedaja 5016692

Katrin Tibar, Avalikult Haridusest meediajuht 5066838

Ave Laas, uuringu koordinaator 5045943

Share Social

About the Author: Mariliis

Leave a Reply

Styling Reset settings
Demo Site
Layout Style
Colors
  • Base 1
  • Base 2
  • BG color
Background
Fonts (630+ fonts available in admin panel)